«

Výsledky online VC Košice 2021 »

máj 02 2021

Pozvánka na online VCK 2021

pozvanka grafika2.jpg

Online VEĽKÁ CENA KOŠÍC 2021  súťaž párov

Dvojkolová súťaž 2×20 rozdaní – švajčiarsky systém

pozvanka pruh.jpg

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: kliknite tu

TERMÍN: 8. a 9. mája 2021

MIESTO KONANIA: BBO

VEDÚCI A ROZHODCA TURNAJA: Dušan Šlachta

pozvanka pruh.jpg

PROGRAM:

sobota: 8. 5. 2021 1.kolo – 20 rozdaní – švajčiarsky systém 20:00

nedeľa: 9. 5. 2021 2.kolo – 20 rozdaní – švajčiarsky systém 20:00

ŠTARTOVNÉ: sa neplatí, účasť je zdarma. Náklady na prípravu, propagáciu, organizovanie, na samotný priebeh turnaja ako aj finančné odmeny hradí Košický bridžový klub. Pokiaľ sú vám naše snahy a ciele zachovať tradičné turnaje aj v čase pandémie COVID 19 blízke a vážite si športovo – spoločenský prínos online GP Košice 2021, budeme vďační, ak podporíte organizátorov turnaja poukázaním dobrovoľného príspevku na bankový účet Košického bridžového klubu (IBAN: SK57 0200 0000 0018 4754 3953).


CENY: Páry umiestnené na 1. až 6. mieste budú ocenené finančnou odmenou

  1. cena 120,00 €
  2. cena 100,00 €
  3. cena 80,00 €
  4. cena 60,00 €
  5. cena 40,00 €
  6. cena 20,00 €

PRIHLÁSENIE: Pre prihlásenie do súťaže je povinné vyplniť všetky údaje v online prihlasovacom formulári, konečný termín pre prihlásenie je 8. mája 2021, 16:00. Výnimka je možná iba so súhlasom vedúceho turnaja po zaslaní žiadosti buď odkazom na BBO pre nick <posleda>

Registrácia na BBO je obvyklá, do každého kola je treba sa samostatne prihlásiť, obidve kolá budú označené názvom <GP Kosice 2021> v sekcii Volné turnaje (Free Tournaments). Registrácia bude otvorená 2 hodiny pred stanoveným začiatkom každého kola.

Ďalšie informácie, pokyny a výsledky nájdete na webových stránkach https://www.bridgeclub.sk a http://www.valachnet.cz/spags/bridz/Kosice21/.

INFORMÁCIE:

Košický bridžový klub, Jesenná 5, 040 01 Košice, www.bridgekosice.sk

Vojtech Belčák, vojtechbelcak@iol.sk; +421-908-700423; BBO nick vojtech

foto s logom.jpg

pozvanka invi.jpg

Online GRAND PRIX KOŠICE 2021  Pairs Tournament

Two-Round Swiss Pairs Event, 2x 20 Boards

pozvanka pruh.jpg

ENROLMENT FORM: click here

DATES: May 8 and 9, 2021

VENUE: BBO

TOURNAMENT DIRECTOR: Dušan Šlachta

pozvanka pruh.jpg

SCHEDULE:

Saturday: May 8, 2021 Session 1, 20 boards, swiss movement from 8 p.m. CET

Sunday: May 9, 2021 Session 2, 20 boards, swiss movement from 8 p.m. CET

ENTRY FEE: participation is free, there is no entry fee. The Košice Bridge Club covers the costs for preparation, promotion, organization as well as the financial prizes. However, in case you find our effort and objective to run traditional tournaments in this pandemic situation valuable and you realize the social and competitive benefits of the Online Grand Prix Košice, your voluntary contributions, sent to the Košice Bridge Club bank account (IBAN: SK57 0200 0000 0018 4754 3953), will be much appreciated by the tournament organizers.

PRIZES: Pairs finishing on top six places will be awarded by the following financial prizes

1st place 120,00 €

2nd place 100,00 €

3rd place 80,00 €

4th place 60,00 €

5th place 40,00 €

6th place 20,00 €

ENROLMENT: filling all the fields of the online enrolment form is mandatory. The deadline for enrolling for the event is May 8th, 4 p.m. CET. After missing the deadline, exceptions require a prior TD approval. Any such enrolment request should be sent either as a BBO message to nick <posleda>

Registration at BBO will be for two separate events named <GP Kosice 2021> in the Free Tournaments section. It is necessary to register for each event/round separately. Each registration will be open 2 hours before the actual start of the event/session.

For more information about the event and the results please follow the https://www.bridgeclub.sk and http://www.valachnet.cz/spags/bridz/Kosice21/ web sites.

TOURNAMENT ORGANIZER:

Košice Bridge Club, Jesenná 5, 040 01 Košice, www.bridgekosice.sk

Vojtech Belčák, vojtechbelcak@iol.sk; +421-908-700423; BBO nick: vojtech

foto s logom.jpg


Celkom prečítané 995 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments