«

»

jan 14 2023

Štandard: 2/1 GF – licitácia celoherných záväzkov

Štandard: 2/1 GF - licitácia celoherných záväzkov

V tejto časti sa budeme venovať výhodám tzv. forsingu do hry Two over one, označovanému ako 2/1. Tieto výhody môžeme rozdeliť na dve časti a a to na nasledujúce základné výhody:

presnejší a jednoduchší licit celoherných záväzkov
• väčší priestor na skúmanie slemových možností

Začneme výhodou systému 2/1 GF v oblasti presnejšieho licitu celoherných záväzkov. Podstatu tejto výhody si ukážeme na niekoľkých príkladoch, pričom budeme porovnávať licit v klasickom prirodzenom systéme - pre stručnosť ako aj preto, aby sa neplietol s naším navrhovaným štandardom ho budem nazývať SAYC - so systémom založeným na 2/1 GF.Príklad 1, SAYC:

   West East
K J 7 5 3
A K 9 7 2
8 4
6
N
WE
S
Q 2
Q 8 3
A J 3
A 10 9 5 4

WestNorthEastSouth
openerresponder
1 Pass2 Pass
2 Pass?? 

Po 2  je licitácia jednoduchá. Avšak čo má zalicitovať v klasickom prirodzenom licitačnom systéme po 2  responder, ktorý netuší, či má partner 4list alebo 5list srdcový. Ak má 5list, tak asi najlepším záväzkom sú 4 , ak však len 4list, tak je vhodné skúsiť 3nt.

Tento problém je v klasickom bridž neriešitelný a tak hráči hádajú a zvyčajne licitujú 3 NT. Po rozdaní potom uvažujú nad tým, či nemal opener ešte zalicitovať 4  a tak ukázať 5list. Sú to zbytočné úvahy, lebo East môže mať len dubl a tak nieto dôvodu licitovať 4 .

V systéme 2/1 GF je riešenie jednoduché a je dané tým, že už hláška 2  forsuje do hry. Licit potom prebehne takto:


Príklad 1, 2/1 GF:

WestNorthEastSouth
openerresponder
1 Pass2 Pass
2 Pass2 NPass
3 Pass4 All pass

V systéme 2/1 GF sa podobný problém nevyskytne. Keďže responder hláškou 2  forsoval do hry, tak sa East nemusí nikam ponáhľať a po 2  licituje 2nt. Táto hláška je samozrejme nepasovateľná a zahájiteľ má za úlohu presnejšie popísať svoj list v licitačnom priestore na treťom mieste, ktorý sa v systéme 2/1 pre tento účel uvoľnil. Takže teraz licitom 3  ukáže 5list srdcový a odpovedajúci s fitom zalicituje správnu hru: 4 . Jednoduché, nenáročné a funkčné.


Príklad 2, SAYC:

   West East
K J 10 7 5 3
A K 7 2
8 4
6
N
WE
S
Q 2
Q 8 3
A J 3
A 10 9 5 4
WestNorthEastSouth
openerresponder
1 Pass2 Pass
2 Pass?? 

V tomto rozdaní sme trochu zmenili list otvárajúceho. Na odpoveď 2  W licituje 2  (je potrebné ukázať bočný 4list a v prípade drahého 4listu je to naozaj dôležité, takže táto hláška má z hľadiska licitačnej teórie prednosť pred 2pikmi) s tým, že ešte dostane príležitosť ukázať pikový 6list. Lenže East teraz musí v klasickom prirodenom systéme ako SAYC licitovať hru a tak nemá ako ponúknuť priestor pre ďalšiu hlášku. Takže East zalicituje 3nt, West potom podobne ako v predošlom prípade chvíľu premýšľa, či zalicituje svoju rozlohovú rezervu na štvrtom stupni (vtedy 4 , teraz 4 ) a ukáže tak 6list pikový. Napokon ale zapasuje, lebo proti malému singlu u partnera môže vydať 3 tromfové zdvihy, čo záväzok s veľkou pravdepodobnosťou pochová. Takže podobne ako v predošlom príklade linka zase skončila v zlom celohernom záväzku, pričom žiaden z hráčov chybu neurobil a prípadné výčitky sú zbytočné.

Príklad 2, 2/1 GF:

WestNorthEastSouth
openerresponder
1 Pass2 Pass
2 Pass2 NPass
3 Pass4 All pass


Skúsme sa teraz pozrieť na to ako prebehne licitácie v systéme založenom na 2/1 GF. Príklad ukazuje, že licitácia je veľmi jednoduchá a doslova bezproblémová.
Podstata je daná tým, že nakoľko hláška 2  je forcing do hry, tak East môže zalicitovať 2 NT, ktoré partner nesmie pasovať. Takto vzniká dodatočný licitačný priestor, v ktorom West môže ukázať, že má 6list pikový a East má potom ľahkú úloku uzhodniť piky a zalicitovať v tejto farbe celoherný záväzok.


Príklad 3, SAYC:

 

  West
K J 7 5 3
A K 7 2
8 4
K 6
N
WE
S

East

Q 2
Q 8 3
A J 3
A 10 9 5 4
WestNorthEastSouth
openerresponder
1 Pass2 Pass
2 Pass2 NTPass
3 NTAll pass  

Tentoraz je licitácia v systéme SAYC jednoduchá, rýchla a vedie k najlepšiem zväzku. Ako bude vyzerať licitácia v 2/1 GF?

Príklad 3, 2/1 GF:

WestNorthEastSouth
openerresponder
1 Pass2 Pass
2 Pass2 NTPass
3 NTAll pass  

Po forsujúcich 2 NT odpovedajúceho zahájiteľ nemá lepšiu hlášku ako 3 NT, takže sa vylicituje ten istý záväzok ako v SAYC.

Ak spravíme súhrn z týchto jednoduchých, ale poučných príkladov, tak vidíme, že licitačný systém založený na princípe 2/1 GF ponúka učinnú, jednoduchú a zároveň zvyčajne bezproblémovú cestu ku správnemu celohernému záväzku.

Výhodou je, že linka nemá obavy z toho, že by sa licit zastavil pod úrovňou hry (aj keď som u našich hráčov videl takéto prípady, ktoré boli občas úspešne, ale samozrejme zvyčajne znamenali pre ich linku debakel). K tomu len toľko, že narušenie princípu 2/1 GF zapasovaním pod úrovňou hry je tak hrubá chyba, že nemá žiadne ospravedlnenie a teda povedzme ospravedlnenie typu, že som mal minimum, atď je jednoducho neprijateľné. Kto úmyselne poruší konvenciu, mal by za ňu platiť podobne ako za porušenie dohody zaplatil jeden zo "synov" poručíka Schmidta v klasickom románe Zlaté teľa od Iľfa a Petrova :).


Celkom prečítané 46 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments