« Pozvánka na Novoročný turnaj 2023 BK Michalovce

»

jan 11 2023

Štandard: 2/1 GF

Štandard: 2/1 GF úvod

V tejto časti sa budeme venovať tzv. forsingu do hry Two over one, označovanému ako 2/1.
Tento forsing je platný ak:

otvárajúci licituje 1  alebo 1  alebo 1 
• nasledujúci hráč pasuje
• odpovedajúci licituje novú farbu v poradí / bez skoku
• odpovedajúci predtým nepasoval

GF typu 2/1 nastane len v týchto šiestich prípadoch:
otvorenie 1 , GF odpoveď 2 
otvorenie 1 , GF odpoveď 2  alebo 2 
otvorenie 1 , GF odpoveď 2  alebo 2  alebo 2 

Princíp 2/1 GF nie je teda nikdy aplikovaný po otvorení 1 , lebo odpovedajúci môže zalicitovať kára, srdcia alebo piky na prvom stupni.

Odpoveď 2/1 GF od odpovedajúceho vyžaduje list, ktorý obsahuje
kvalitných 12/13 bodov (vrátane tzv. dĺžkových bodov) a viac
• 5list srdcový pre odpoveď 2 
• 4list (výnimočne 3list) pre odpoveď 2 alebo 2 

Niekoľko príkladov:
1. Ak N otvorí licitáciu 1 , súper pasuje, tak S s listom  Q4  95  AKJ75 K 763licituje 2 . Má totiž 14 bodov (13 figúrových + 1 dĺžkový), čo postačuje na odpoveď 2/1 GF. Takú istú odpoveď by dal S aj v štandardnom prirodzenom systéme, ale tam by odpoveď forsovala len na jedno kolo, kým pri použití 2/1 GF je príkazom do hry. To je podstatný rozdiel, lebo teraz sa S nemusí sústrediť na ukázanie extra hodnôt.

2. Ak N otvorí licitáciu 1 , súper pasuje, tak S s listom  A4  KJ973  6  AQ852 licituje 2 . Opäť platí to isté čo v príklade 1: na rozdiel od štandardného prirodzeného systému hláška forsuje do hry.

3. Ak N otvorí licitáciu 1 , súper pasuje, tak S s listom  94  Q8  AKQ87  AKJ8 licituje 2  a nepotrebuje míňať licitačný priestor na ukázanie sily svojho listu. V licitácii sa takto získava priestor na preskúmanie prípadných slemových možností.

4. Ak N otvorí licitáciu 1, súper pasuje, tak S s listom  QJ4  AJ62  973  KQ5 licituje 2 , lebo má postačujúcu silu na 2/1 GF. Zároveň nemôže licitovať 2 , lebo má len 4list a rovnako 3list pikový nestačí na forsujúce uzhodnenie pikov. Ak hráte systém, v ktorom by odpoveď 3 NT hovorila o rozlohe typu 4432 alebo 4333 s trojlistom pikovým a 13-15 bodmi, tak teoreticky možno zvoliť aj túto odpoveď, avšak jej negatívom je v našom prípade 4list srdcový. Ak máte vo zvyku s takýmito listami licitovať 4 , tak vedzte, že je to skutočne zlozvyk, lebo hláška 4  by mala byť vyhradená pre slabé, rozlohové a pritom neraz blokové zvýšenie. Samozrejme, odpoveď 2  nie je ideálna, je to menšie zlo a označujeme ju aj ako vyčkávaciu.

5.Ak N otvorí licitáciu 1 , súper pasuje, tak S s listom  8  A96 1075  AQJ 863 licituje 2 , lebo má 13 bodov (11 figúrových a 2 dĺžkové). Akcia začne rovnako ako v klasických prirodzených systémoch, ale rozdiel je v tom, že linka NS je touto hláškou forsovaná do hry.


Celkom prečítané 117 krát.
Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

ahoj, v 1 vidím len 10 FB a vo 4 to nechápem s tými 4 pikami, to je asi preklep…