«

Pozvánka na Novoročný turnaj 2023 BK Michalovce »

jan 05 2023

Slovenský štandard

Výrazom Slovenský štandard nazývam projekt, ktorého cieľom je na báze medzinárodného licitačného systému zvaného aj Two over One Game Force (2/1 GF) definovať a vytvoriť licitačný systém  určený pre slovenských hráčov s (pracovným )názvom Štandard.Môže zaznieť otázka prečo bol za východisko pre tento projekt zvolený licitačný systém2/1 GF? Základným dôvodom je skutočnosť, že ide o dnes vo svete súťažného bridžu najrozšírenejší a pritom prirodzený licitačný systém. Jeho základom je princíp zvaný 2/1 GF.  Tento princíp hovorí, že sledy typu 1srdce-2kára, čiže hlášky odpovedajúceho v novej farbe nelicitované skokom a pritom na druhom stupni po otvorení na prvom stupni, sú príkazom do hry a partneri nesmú pasovať pod hrou. Cieľom takejto dohody je vytvoriť priestor pre nájdenie najvhodnejšej hry a zároveň umožňuje preskúmať slemové možnosti, čo je podstatou jeho efektívnosti.

Predchodcom Štandardu však nie je len systém 2/1 GF, ale aj klasický licitačný systém Sayc (Standard American Yellow card) a rovnako ako aj tzv. expertný Standard, čo sú hlavne dohody a konvencie používané elitným hráčmi zo svetovej špičky.  To umožňuje, aby hráči sledovali licitáciu založenú na tomto systéme aj u najlepších hráčov a učili sa z nej hlavne v oblasti rozhodovania sa a osvojenia si štandardného myslenia. Nemenej dôležité je to, že ide o prirodzený licitačný systém, v ktorom sa rozhodovanie opiera ako o pozitívne informácie – čiže na tom, čo bolo licitované, tak aj negatívne informácie, čiže o to, čo licitované nebolo. Takto postavený systém obmedzuje intuitívne rozhodovanie na menej častejšie ako je to v iných licitačných systémoch.

Ďalším dôvodom pre voľbu takéhoto prístupu je skutočnosť, že slovenská reprezentácia vo všetkých kategóriách (seniori, open a mládež) licituje systém tohto typu. Skutočnosť, že naši úspešní hráči veria tomuto systému má svoju výpovednú hodnotu a mohla by motivovať ďalších hráčov ku osvojeniu si takéhoto systému.

Uvedené licitačné systémy sa ako každý licitačný systém vyskytujú v množstve rôznych variant. Zmeny medzi jednotlivými variantami sú niekedy malé, zanedbateľné. Inokedy zase relatívne veľké a dôležité. Je správne nastaviť slovenský Štandard tak, aby zodpovedal klasickým princípom 2/1 GF. Takto definovaný licitačný systém by tvoril akéhosi minimálneho spoločného menovateľa pre všetkých našich hráčov, takže jeho osvojenie by bolo jedným z chodníčkov vedúcich ku vyššej úrovni nášho bridžu.

Postupne budú v tejto kategórii (Slovenský Štandard) uverejňované texty popisujúce jednotlivé otvorenia, licitačné princípy a použité konvencie. Cieľom je ponúknuť našim hráčom komplexný systém, ktorého konštrukcie sa môžu aktívne alebo pripomienkami zúčastniť.

Napísal Edo VeleckýCelkom prečítané 69 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments