«

Výsledky Karpatského pohára 2024 »

feb 23 2024

Slovenský štandard: kedy otvoriť licitáciu, časť I.


Máte dohodnuté s partnerom od koľkých bodov otvárate licitáciu? Asi áno, lebo však ide o základnú dohodu. A tak možno máte dohodu, že licitáciu otvoríte od 12 (alebo 11 či nebodaj 13 bodov) a ste s touto dohodou spokojní.

Žiaľ, takáto dohoda za veľa nestojí. Prečo? Odpoveď sa skrýva v tejto poznámke legendárneho bridžového autora Terenca Reesa:

Hráč, ktorý počíta body a neberie do úvahy rozlohu, je hrozbou.


Ako sa dá zobrať do úvahy pri otvorení rozloha? Jedno z riešení je tzv. pravidlo 20 (rule 20). Toto pravidlo znie nasledovne:

Na prvej alebo druhej licitačnej pozícii pridajte k počtu vašich kariet
v dvoch najdlhších farbách počet bodov.

Ak tento súčet je rovnaký alebo väčší ako 20, tak otvorte licitáciu.
Ak je menší ako 20, neotvorte licitáciu na prvom stupni.Ako to teda spočítame? Celkom jednoducho:

Hodnota nášho listu pre pravidlo 20 je:

počet našich bodov plus
počet kariet v najdlhšej farbe plus
počet našich kariet v druhej najdlhšej farbeNiekoľko príkladov:

  12 bodov
  4 piky (z rovnako dlhých si vyberieme jednu farbu)
  4 srdcia
  spolu 20 – treba otvoriť 1♣

  10 bodov
  6 pikov
  4 trefy
  spolu 20 – treba otvoriť 1♠

  12 bodov
  4 srdcia
  3 piky
  spolu 19 – pasujeme

   11 bodov
  6 kár
  3 srdcia
  spolu 20 – otvoríme 1

  10 bodov (jeden bod odpočítame za singl figúru)
  5 trefov
  4 kára
  spolu 19 – pasujeme

  11 bodov (dva body odpočítame za nepodporené figúry)
  4 kára
  4 trefy
  spolu 19 – pasujeme


Počítanie hodnoty listov týmto spôsobom ukazuje potenciál listov pre vylicitovanie správneho záväzku ako aj to, že to nezávisí len od počítania bodov. Bridž je hra, v ktorej listy s dlhými a krátkymi farbami majú väčší potenciál ako vyvážené listy. Bridž je hra, v ktorej figúry v dlhých farbách majú väčší potenciál ako figúry v krátkych farbách. Samozrejme, toto je úvodné nastavenie, ktoré licitácia ešte môže prehodnotiť, ale ak ide o otvorenie licitácie, tak používame toto hodnotenie.

Použitie pravidla zvyšuje vaše šance účastniť sa licitácie a otvoriť licitáciu s definovaným listom. Zároveň platí, že:
  1. Licitácia je zvyčajne presnejšia ak naša linka licitáciu otvorí
  2. Je ľahšie licitáciu otvoriť ako do nej zasiahnuť, je ľahšie penalizovať súpera, ktorý do licitácie zasiahol ako hráča, ktorý licitáciu otvoril.
  3. Malo by byť správne zasadiť prvý úder, čiže otvoriť licitáciu. Štatistiky ukazujú, že až v dvoch tretinách rozdaní sa stáva víťazom rozdania linka, ktorá licitáciu otvorila.
  4. Je oveľa zábavnejšie licitovať ako pasovať. Ak radi pasujete, bridž možno nie je pre vás tá správna hra.
Pre nepresvedčených skúsme nasledujúci príklad:West, počítač bodov, narátal 10 bodov a pasoval. Po 2♠ stál potom pred Hamletovskou otázkou či licitovať alebo pasovať. A ak licitovať, tak ktorú farbu licitovať? Keby otvoril licitáciu 1, tak by vyriešil všetky problémy, ktoré skúšal riešiť neskôr.

Téme sa ešte budeme venovať…

Celkom prečítané 67 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments