« Pozvánka na Karpatský pohár 2024

»

jan 31 2024

Členské v SBZ za rok 2024

Pripomíname, že členské Slovenského bridžového zväzu za rok 2024 je splatné do 29.2.2024 a to v nasledovnej výške:

  • kategória OPEN a seniori – 12 eur /dolný limit pre OPEN je 23 rokov/
  • juniori – od 18-23 rokov – 6 eur
  • juniori do 18 rokov – bez poplatku
Pre zaradenie do vekovej hranice je rozhodujúce, aký vek dovŕši člen v danom roku. Ak v tomto kalendárnom roku hráč dovŕši 18 rokov, tak platí juniorské členské; ak dovŕši 24 rokov, tak platí plné členské.

Za výber členského v kluboch a prevod finančných prostriedkov na účet SBZ zodpovedajú predsedovia klubov alebo nimi poverené klubové orgány. Členovia, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu, môžu zaplatiť členské na účet zväzu v SLSP, a.s., č.ú.: IBAN SK55 0900 0000 0051 7139 7746 (BIC: GIBASKBX) s konštantným symbolom 0308, variabilný symbol je rok, za ktorý platíte členský príspevok v tvare RRRR a špecifickým symbolom PID podľa databázy členov SBZ. Je vhodné do správy pre prijímateľa uviesť informáciu Členské doplnené menom a priezviskom osoby, za ktorú je členské platené alebo poslať v tomto zmysle informatívny email na adresu SBZ.

Napísal: Peter Belčák

Celkom prečítané 157 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments