«

»

nov 16 2017

Profesorský prístup (rozdanie z BBO)

Videl som na BBO (v rámci prípravy našich reprezentantov na ESFG v Monaku) licitovať nasledovne:

Vysvetlenie licitácie

Licitácia to bola z hľadiska dnešnej licitačnej teórie vzorová (čo potvrdzuje aj to, že šlo o rozdanie z VG a takto licitoval aj jeden renomovaný medzinárodný pár).

Jedno káro je “prípravné”, srdce a pik sú automatické, 2 kára forsujú do hry. Nasledujúce 2nt ukázali dubl srdce, možno minimum (ale toto neviem iste, nie je to však teraz podstatné). 3srdcia ukazujú 6list, mali by naznačovať rezervu, 4srdcia od N sú skôr negatívne.

S má ale veľké rezervy, takže cuebidol 4piky a po partnerom cuebide 5 trefov cuebidol ešte raz, tentoraz 5 kár. N však stále nemal chuť na slem – respektíve možno aj trochu mal, ale napokon sa rozhodol pre 5 srdcí. S, ktorý ukázal forsing do hry, potom rezervy, následne ešte dva razy cuebidol, sa asi cítil vylicitovaný a tak pasoval.

Diskusia

Prizerajúci Juro Kvoček mi chatol, že to bola veľmi pekná licitácia. Odpovedal som, že áno, ale že s danými listami je tam dobrých 6 srdcí a že sa aj splnili. Juro bol toho názoru, že nie je isté, či slem treba hrať a že oceňuje na licite S, že na ceste ku konečnému záväzku konzultoval názor partnera. Odpovedal som, že list S je prisilný na tento druh licitácie: má množstvo kontrôl, má skvelú rozlohu a zastaviť sa pod slemom v takomto prípade môže byť zriedka dobré. Neskôr som si ešte skontroloval list cez Kaplan&Rubens evaluator, výsledok je 20.65 bodu, žiadnych akademických 18. Dodatočné hodnotenie listu môže byť cez stratové zdvihy, ktoré tiež vedie ku optimistickým záverom. Zásadný argument som však predložil až neskôr a teraz ho skúsim upresnený zopakovať

Ešte si povedzme konkrétnejšie, čo vlastne riešime:

  1. Kedy treba podobným spôsobom kooperovať pri licitácii
  2. Aká je šanca na slem s týmto listom po partnerovom otvorení

Návrh rozhodovacej škály

Ak zoberieme tento prípad, tak sa zdá, že S si nie je istý, či v rozdaní je slem a predpokladá, že ak partner má nevhodný list, tak bude lepšie sa slemu vyhnúť. Je to principiálne veľmi dobrá metóda, lebo o výške záväzku rozhodnú po vzájomnej konzultácii obaja partneri.

Naša otázka znie nasledovne: kedy sa má licitačne viesť takáto partnerská konzultácia o tom, či hrať alebo nehrať slem? Vždy? Určite nie. Navrhujem nasledovné jednoduché riešenie: ak sa hráč domnieva,že slem má zhruba 50% šancu. Potom pozitívny prístup partnera ku hraniu slemu môže túto šancu potvrdiť alebo posilniť, kým negatívny prístup ju pravdepodobne zníži pod hranicu oplatiteľnosti.

Treba poznamenať, že uvedené číslo 50% je samozrejme subjektívne. Hráčov odhad nemusí byť presný a zriedka je aj presný, čiže je zrejmé, že ten odhad treba nejako rozšíriť, povedzme na 50% +- 15%. Alebo to môžeme vidieť aj nasledovne: rozdelíme si šancu na slem na tri zhruba rovnaké oblasti, na tretiny. Ak hráč vidí šancu menšiu ako je spodná hranica tohto odhadu alebo v spodnej tretine, tak by nemal slem testovať, lebo môže padnúť na piatom stupni. A ak hráč vidí šancu vyššiu ako je horná hranica alebo v hornej tretine, tak by sa nemal pod slemom zastaviť ani pri negatívnom názore partnera.A ak ho odhaduje niekde do strednej tretiny, tak licituje tak ako v našom prípade bolo licitované.

Výpočet šance na slem

Prejdime teraz k bodu 2. Ako by ste odhadli šancu na slem s listom S? Obecne je takýto odhad samozrejme problém. Pred čítaním ďalšieho textu si skúste urobiť vlastný percentuálny odhad pre nasledovné dva prípady:

  1. N má trefové eso a srdcového kráľa
  2. N má alebo trefové eso alebo srdcového kráľa

Máte ten odhad? Teraz uvediem výsledky, ktoré som získal generovaním vhodných rozdaní a ich vyhodnotením. Tieto výsledky boli získané tak, že som vygeneroval viackrát

  • 250 rozdaní s rozlohou N typu 4243 a s 11-13 bodmi
  • v daných rozdaniach som postupne určil, ktoré kľúčové hodnoty má N
  • následne bolo vyhodnotené, aký záväzok je tzv. double dummy spôsobom splniteľný.

K týmto údajom treba poznamenať, že 250 rozdaní je podľa mojich skúseností už dostatočná štatistická vzorka a rozptyl v porovnaní s väčším počtom rozdaní je zanedbateľný. To čiastočne platí i o double dummy zohrávke, ktorá neomylne nájde singl kráľa za impasom,  uhádne obojstranný impas alebo nútený výnos, ale rovnako nájde aj porážajúci výnos. Intuitívne sa domnievam, že double dummy je v tomto prípade priaznivejšia pre zohrávku, čiže vylepšuje vypočítané percento (odhadujem to na zhruba 5-10%).

A teraz teda výsledky:

I. N má trefové eso a srdcového kráľa

V takomto prípade je tam slem v 94% rozdaní. To však nie je všetko. Veľký slem je pravdepodobnejší (kto to predpokladal?) ako malý slem! Konkrétne to znamená, že veľký slem je v 53% rozdaní, kým “len” 12 zdvihov sa berie v 41% rozdaní.

II. N má trefové eso alebo srdcového kráľa.

V takomto prípade je tam slem v 82% rozdaní. Ak má N trefové eso a nemá srdce kráľa, tak sa zhruba v desiatich percentách rozdaní stále dá zobrať všetkých 13 zdvihov.

Ako vidíte, šance na slem sú aj pri jednej kľúčovej hodnote pohodlne v hornej tretine tzv. rozhodovacej škály, kým pri oboch kľúčových hodnotách sa slem padne zhruba v jednom rozdaní z dvadsiatich. Ak sa vám zdajú čísla vysoké – ja som bol optimista, ale aj tak obe císla sú zhruba o 10-15% vyššie ako som tipoval – tak vedzte, že som ich kontroloval a mali by sedieť. Ak aj tak krútite hlavou, tak ste sa zaradili medzi skeptikov, ktorí pri odhade takýchto šancí prevažujú. Ak chcete hrať úspešnejšie, tak musíte z toho skepticizmu ubrať a to najmenej toľko, o koľko ste sa sekli :).

Alternatívny licit

Ak by S svoj list hodnotil podobne ako bol hodnotený vyššie, tak by nepochybne licitoval slem. A vtedy je asi lepšie overiť prítomnosť kľúčových hodnôt u partnera licitom RKC ako cuebidom ( cuebidy su skvelé, ale veľa hráčov hrajúcich cuebidy niekedy zbytočne uprednostňuje tento nástroj pred účinnejším RKC). Dôvody sú dva:

  • aj srdcový kráľ stačí na slem a ten sa prakticky nedá cuebidnúť
  • ak má partner obe kľúčové hodnoty, tak tam môže byť dokonca veľký slem a dá sa skúsiť cez 5NT

Záver

Ciele tohto článku boli v podstate dva. Jedným z nich je ukázať, že mnoho hráčov podceňuje pri hodnotení sily listu. Druhým je upozornenie, že niektoré licitačné metódy sú za určitých situáciií podobne účinné ako niektoré operácie: operácia sa síce podarí, ale pacient zomrie.

[fb_button]

 


Celkom prečítané 273 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments