«

»

okt 30 2017

Je bridž šport?

Európsky súdny dvor (ES) dňa 26.10. 2017 rozhodol, že bridž z hľadiska platenia DPH nie je šport. Týmto rozhodnutím uzavrel dlhší spor medzi Anglickou bridžovou úniou (EBU) a anglickými daňovými úradmi. Postoj anglických daňových úradov podporil anglický vyšší súd, ale ten zároveň požiadal ES o výklad daňových predpisov EU. ES rozhodol, ze športový bridž nespadá pod pojem šport a preto sa naň nevzťahuje oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na základe únijnej smernice o DPH.


Rozhodnutie ES bolo prekvapujúce, nakoľko tzv. generálny advokát EU odporúčal opačné stanovisko. Súdne dvory odporúčania generálneho advokáta zvyčajne rešpektujú.

Rozhodnutie ES si môžete (v slovenčine) prečitať tu.

Dôležité body rozhodnutia sú nasledovné:

  • športový bridž vykazuje na pohľad zanedbateľný fyzický prvok
  • súťažný charakter určitej činnosti sám osebe nemôže stačiť na to, aby sa považovala za „šport“, pokiaľ jej chýba nie nezanedbateľný fyzický prvok.
  • činnosť zahŕňajúca na pohľad zanedbateľný fyzický prvok môže prípadne spadať pod pojem „kultúrne služby“ a byť oslobodená od daňových povinností z tohto dôvodu

Posudzovanie toho, či je bridž šport sa v spoločnosti mení časovo aj geograficky. Bridž je pokladaný za šport napríklad vo Francúzsku či Dánsku, kde má z tohto hľadiska aj daňové výhody. Opačný pohľad majú napríklad vo Švédsku alebo v Írsku. Tvrdé rany dostal od úradov v posledných rokoch anglický bridž (EBU má 55000 členov a súťaže hráva vraj až 300000 hráčov). Napríklad mu bol anglickým vyšším súdom odmietnutý nárok na financovanie z lotérie, z ktorej sú spolu financované anglické športy, pričom proti argument znel, že bridž je zhruba tak šport ako čítanie knihy doma. Na Slovensku je bridž pokladaný za šport na základe zákona o športe, ktorý miesto subjektívneho pohľadu na mieru fyzického prvku rozhodnutie objektivizuje posudzovaním na základe členstva bridžu v medzinárodných športových organizáciach združujúcich medzinárodné športové federácie, v našom prípade SportAccord.

Záverom treba dodať, že aj keď rozhodnutie ES znamená, že bridž nie je šport z hľadiska daňovej smernice EU o platbe DPH, tak tlač a verejnosť toto rozhodnutie interpretuje v širšom rozsahu v podobe, že bridž nie je šport.

Zaujímavé odkazy:

Názor Anglickej bridžovej federácie

Športový bridž nie je šport a má to dopad na dane, rozhodol súdny dvor

EU court rejects claim that bridge is a sport

[fb_button]


Celkom prečítané 247 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments