«

»

mar 16 2018

Mimoriadna konferencia SBZ

POZVÁNKA

Predsedníctvo SBZ v súlade s článkom 6 stanov SBZ zvoláva mimoriadnu konferenciu SBZ. Konferencia sa bude konať v penzióne RAKI, Kopčianska ul., Bratislava dňa 24.marca 2018 o 21:00 hod.

Podľa zákona o športe mal Milan Krajčo urobiť skúšky, aby som bol kontrolórom zväzu podľa zákona o športe do konca novembra 2017. Skúšku absolvoval až v decembri. Týmto síce ako zvolený predseda kontrolnej komisie SBZ je platným kontrolórom SBZ a aj má vykonané skúšky, ale v zmysle prechodných ustanovení Zákona o športe nie je kontrolórom podľa tohto zákona o športe. Aby mal SBZ kontrolóra v zmysle zákona o športe, je potrebné, aby bol Milan Krajčo opätovne zvolený konferenciou SBZ na obdobie do najbližšej volebnej konferencie SBZ.

 

Predsedníctvo SBZ navrhuje tento program konferencie:

Zahájenie

Voľba mandátovej a návrhovej komisie

Schválenie rokovacieho poriadku

Potvrdenie kontrolóra SBZ

Správa o hospodárení SBZ v roku 2017

Návrh na uznesenie a jeho schválenie

Záver

 

Predsedníctvo chce požiadať predsedov klubov a delegátov za členov bez klubovej príslušnosti o ústretovosť včasným zaslaním zoznamov delegátov. Pripomíname, že delegátov na konferenciu môžu určiť kluby podľa kľúča uvedeného v stanovách, alebo sa ním stane člen, ktorý získa súhlas piatich riadnych členov bez klubovej príslušnosti. Zoznam delegátov žiadame zaslať na mailovú adresu generálneho sekretára SBZ phora701@gmail.com. Delegáti, ktorí získali mandát bez klubovej príslušnosti, majú zaslať oznam generálnemu sekretárovi s piatimi menami členov SBZ a ich podpismi. Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých členov SBZ.

 

Predsedníctvo SBZ


Celkom prečítané 138 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments