« Majstrovstvá mládeže Slovenska 2023

»

dec 13 2023

Slovenský Štandard: fast arrival 2


Kedy použiť fast a kedy slow arrival?


V skoro každom texte a skoro v každej téme sa opakovane zdôrazňuje, že licitačný priestor ma neopísateľne veľkú hodnotu a preto s ním treba narábať opatrne a kvalifikovane (to mimo iného znamená aj to, že zvyčajne je vhodné súperov o licitačný priestor pripraviť – napríklad blokovými alebo agresívnymi otvoreniami). Ak skúmame tému licitačného priestoru pri slemových licitáciach, tak je zvyčajne dôležité získať priestor pre licitáciu cuebidov na štvrtom stupni. Preto platí, že tzv. fast arrival použijeme vtedy, keď máme minimálny list a zároveň málo vhodných hodnôt pre slem. Pozor, mali by byť splnené obe podmienky, čiže nestačí, že by bola splnená len jedna z nich. Ergo, ak máme plnú ruku dám a jackov, tak sú to nevhodné hodnoty pre slem, ale ak máme esá, krále alebo šikény, tak to sú primerané slemové hodnoty.


Zahájiteľ má pekný list, ale odpovedajúci má slabú tromfovú podporu a v bočných farbách hodnoty ako Q a J. Takže použije fast arrival s cieľom zastaviť licitáciu, tak zahájiteľ bez extra hodnôt jeho rozhodnutie by mal jeho rozhodnutie rešpektovať.

Aj teraz má odpovedajúc len 13 bodov, ale sú to kontroly a tak môže kľudne licitovať tzv. slow arrival, čím vyjadrí pozitívny názor na slem. Na slow arrival zahájiteľ reaguje cuebidom, čím ukáže, že jeho list v sebe tiež skrýva pozitívne hodnoty. Takto sa partneri dostanú niekoľkými kolami cuebidov, pre ktoré slow arrival vytvoril priestor, ku rozhodnutiu o sleme. Optimisticky naladený odpovedajúci by mal zvoliť 4NT (a teda vyhnúť sa ďalšiemu cuebidu na piatom stupni) a overiť si tak počet kľúčových hodnôt na linke. Ak však zvolí 4piky, tak ešte stále je možnosť, ze zahájiteľ toto rozhodnutie nebude pasovať a linka slem vylicituje.

Fast arrival nie stop licit

Už bolo naznačené, že po fast arrival možno licitovať ďalej, teraz si to formulujme presnejšie: fast arrival nie je stop licit, ak má partner extra hodnoty.
S minimom bodov, vyváženou rozlohou a bez slemových hodnôt skočil odpovedajúci na hru po partnerovom rebide 2♠. To však nezastavilo zahájiteľa, ktorý má len 4 stratové zdvihy pred slemovým pokusom aj preto, lebo pikový fit partnera silu jeho listu výrazne dvíha.

Fast arrival zahájiteľa


Vo všetkých doteraz uvedených príkladoch licitovat fast arrival odpovedajúci. V tomto rozdaní ukazujeme klasický príklad, keď princíp fast arrival použil zahájiteľ, ktorý svoj list ohodnotil ako minimálny a tak licitoval 4.
V tomto prípade zahájiteľ s lepším listom licituje 3 srdcia. Partneri teraz cuebidmi zistia kontroly v bočných farbách a po 4NT sa rozhodnú, či skúsia zahrať srdcový slem vtedy, keď im chýba jedno eso a tromfová dáma.

Iné použitie fast arrival

Ak prijmeme princíp, že rýchly skok na hru popiera extra hodnoty vhodné na invit slemu, tak aj nasledovné a podobné licity hry sú v súlade s princípom fast arrival:
V prvom prípade má hráč licitujúci hru zvyčajne slabý, niekedy veľmi slabý list, ktorého jedinou výhodou je pikový fit.
V druhom prípade ide v podstate o blok s jednofarebným listom, napríklad sedemlist KQ10xxxx.
V treťom prípade je to o zhruba o figúru lepšie, ale stále je aj hra otázna a záujem o slem je nulový.

Nedostatky systému fast arrival


Pozrime sa na nasledovné rozdanie z americkej kvalifikácie na majstrovstvá sveta, ktoré ukazuje na jednu z hlavných nevýhod princípu fast arrival a teda ten, že po zhode v drahej farbe sťažuje licit prípadne lepšieho záväzku 3NT. Stôl č.1:
Akcia na tomto stole bola v duchu fast arrival a pikový výnos 4srdcia porazil.

Stôl č.2:
Na druhom stole mal zahájiteľ možnosť vyhnúť sa srdcovému záväzku a odpovedajúci 3NT rád zapasoval. V tomto záväzku má hlavný hráč deväť zdvihov pri bežných rozlohách zhora.

Celkom prečítané 41 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments