«

»

nov 23 2018

Príprava SBL2019

Predsedníctvo SBZ oznamuje, že zvolilo za koordinátora SBL2019 Jakuba Jakabšica. Koordinátor ligy už od svojho zvolenia, čiže aj do konca roku 2018, disponuje právami a povinnosťami určenými v propozíciách SBL. Každá ďalšia komunikácia ligových družstiev ohľadom SBL2019 má teda smerovať na emailovú adresu koordinátora a zároveň na emailovú adresu SBZ.

Predsedníctvo SBZ zároveň oznamuje, že ako v každom roku, tak aj tohto roku pripraví propozície SBL pre ďalší súťažný rok. Propozície SBL2019 by mali obsahovať aj názor predsedníctva ohľadom riešenia niektorých otázok s financovaním rozdielnych nákladov družstiev spojených s účasťou v ligovej súťaži. V tejto súvislosti treba uviesť, že michalovský klub oznámil, že sťahuje návrhy na zmenu financovania prednesené na konferencii SBZ v Poprade. Predsedníctvo pri návrhu propozícií SBL2019 zváži aj námety poslané niektorými kapitánmi družstiev na zmenu organizácie I. ligy. Propozície SBL2019 budú v dostatočnom predstihu uverejnené na webe SBZ a tak ako každý rok, tak aj teraz sa k nim budú môcť vysloviť ako kapitáni družstiev, tak aj každý člen SBZ. Celý proces by mal byť ukončený do konca roku tak, aby mohol vzniknúť dostatočný priestor na ďalšiu prípravu našej ligovej súťaže.

 


Celkom prečítané 182 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments