«

»

aug 23 2018

Zvolanie riadnej konferencie SBZ (29.9.2018)

Na základe stanov SBZ, článok 6, bod 1. predsedntctvo SBZ zvoláva na 29.9.2018 riadnu konferenciu SBZ.

Program konferencie:

1. Zahájenie

2. Voľba mandátnej a volebnej komisie

3. Správa o finančnom hospodárení SBZ za prvý polrok 2018

4. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2017 a prvý polrok 2018

5. Predstavenie kandidátov do volených orgánov SBZ pre nasledujúce obdobie

6. Voľba prezidenta SBZ

7. Voľba generálneho sekretára SBZ

8. Voľba členov predsedníctva SBZ

9. Voľba členov kontrolnej komisie SBZ a jej predsedu

10. Voľba členov disciplinárnej komisie SBZ a jej predsedu

11. Návrh výšky ročného členského príspevku na r. 2019

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

Riadna konferencia môže začať v sobotu o 22:00, resp. po skončení 1. kola párového turnaja a po prestávke na večeru. Konkrétny čas bude upresnený a delegátom oznámený po skončení prvého kola párovej súťaže.


Celkom prečítané 123 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments