«

»

mar 30 2020

Zmeny v zložení klasifikačnej komisie

Predsedníctvo SBZ odvolalo z klasifikačnej komisie jej členov Petra Lacu (5x za) a Tibora Menyhérta(5x za). Následne predsedníctvo SBZ schválilo za nových členov klasifikačnej komisie Miroslavu Kemeňovú (5x za) a Martina Vodičku (5x za).

Predsedníctvo SBZ ďalej rozhodlo o zrušení prideľovania internetových majstrovských bodov (MB) za výsledky dosiahnuté na turnajoch maďarského klubu na BBO, a to spätne od júla 2019 (4x ZA, 1x ZDRŽAL sa), pričom MB pridelené za mesiac jún 2019 ostávajú v platnosti. Dôvodom je chronické nezvládnutie úloh povereným administrátorom tejto súťaže a súčasne oproti očakávaniam výrazne menší počet členov SBZ, ktorí sa týchto turnajov začali zúčastňovať v porovnaní so situáciou pred rokom.

Autor: P. Belčák


Celkom prečítané 82 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments