«

»

sep 29 2016

Zmena výsledkov súťaží párov vo Wroclawi

Na aféru vo Wroclavi, kde vo dvoch najviac sledovaných párových súťažiach, bolo poradie na čelných miestach  ovplyvnené chybným zápisom výsledku, zareagoval dnes organizátor súťaže, Svetová bridžová federácia. Podľa vyhlásenia podpísaného prezidentom G. Ronom v týchto súťažiach sú za víťazov vyhlásení ex aequo Auken-Welland (Nemecko) a Bach-Cornell (Nový Zéland) v open súťaži párov a Levi-Asulin (Izrael) a Pilipov-Sver (Chorvátsko) v súťaži žien. Pôvodne bol víťazom prvý menovaný pár a druhý menovaný bol na druhom mieste, podľa výsledkov spočítaných po prípadnej oprave chybne zapísaných výsledkov by bolo poradie opačné.

Takéto riešenie sa nedrží predpisov WBF, podľa ktorých už zmena poradia nebola možná, nakoľko uplynul čas na korekciu chybne zapísaných výsledkov. Na druhej strane treba pozitívne hodnotiť snahu vyjsť v ústrety spravodlivému riešeniu situácie napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý takýto postup zamieta. Vyhlásenie dvoch víťazov je aj diplomatickým riešením, ktorého cieľom je utíšiť rozbúrené medzinárodné bridžové vody spôsobom, ktorý by nemal nikomu krivdiť. Istým spôsobom je však prekvapujúce, že zdôvodnenie tohto riešenia obsahuje body, ktoré sú v evidentnom rozpore so skutočnosťou. V tomto smere čaká WBF ešte veľa práce. Môžeme medzi ňu zaradiť aj zmenu predpisov WBF tak, aby na reklamáciu výsledkov mali hráči k dispozícii dostatok času miesto súčasných  zopár šibeničných minút.

[fb_button]


Celkom prečítané 152 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments