« Z histórie československého bridžu: turnaje v Starom Smokovci

»

dec 14 2021

Zápis zo zasadania predsedníctva 9.12.2021

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: utorok 30. novembra, utorok, 7. decembra 2021, štvrtok 9. decembra 2021

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: J. Gajdoš (JG), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo (MK)

Neprítomný:

Program:

1/ vyhodnotenie Champions‘ Cup 2021

2/ registrácia Pressburger Bridge Club

3/ účasť delegátov SBZ na seminári zástupcov národných zväzov

4/ SPOD 2021, Slovakia Bridge Tour 2021

5/ kapitán reprezentácie na rok 2022

6/ kalendár súťaží na rok 2022

7/ proticovidové očkovanie a súťaže na Slovensku, proticovidové očkovanie a reprezentácia

Závery:

1. P-SBZ vysoko hodnotí výsledok, ktorý na Champions‘ Cup dosiahlo slovenské družstvo a vyslovuje hráčom uznanie za viac než dôstojnú reprezentáciu slovenského bridžu.

P-SBZ ďalej chváli všetkých pomocníkov zabezpečujúcich prípravu hracej miestnosti, dopravu a všetky aktivity počas samotnej súťaže, ktorými prispeli k hladkému priebehu a celkovému vysokému hodnoteniu súťaže zo strany prítomných účastníkov. P-SBZ chce obzvlášť poďakovať P. Belčákovi a R. Dulovi za celú prípravu a organizáciu podujatia.

2. Igor Dula požiadal P-SBZ o registráciu nového klubu v zmysle čl. 5, bod 1 stanov SBZ. P-SBZ žiadosť posúdilo a s registráciou súhlasí (5x ZA). Súčasne vyzýva Igora Dulu, aby po schválení nových stanov o.z. aktualizované znenie zaslal predsedníctvu na vedomie.

3. EBL v dvojročných cykloch organizuje semináre pre zástupcov národných zväzov, pričom členské zväzy platia za svojich účastníkov dopravné náklady, zvyšok zabezpečuje EBL. Najbližší seminár sa uskutoční koncom januára 2022 v cyperskej Larnake. P-SBZ odsúhlasilo účasť J. Jakabšica (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA) na seminári. O tom, či SBZ využije možnosť poslať aj druhého zástupcu, rozhodne P-SBZ dodatočne.

4. SPOD 2021 – vložné uhradilo a súťaže sa zúčastňuje 8 družstiev. P-SBZ, na návrh JJ, súhlasí s dodatočným príspevkom 50,- EUR na odmeny (5x ZA). Pre družstvá, ktoré skončia na prvých troch miestach, sa rozdelia finančné ceny vo výške 80, 40 a 24 EUR, zvyšok pôjde na odmenu administrátorovi súťaže.

SBT 2021 – do rebríčka sa v aktuálnom ročníku započítajú výsledky iba 2 slovenských súťaží: online súťaž družstiev párov, ktorá nahradila zrušenú VC Košíc a súťaž párov počas Medzinárodných majstrovstiev Slovenska. P-SBZ, napriek sporu s počiatočnou myšlienkou SBT zvýšiť motiváciu k účasti na živých súťažiach párov,

rozhodlo, že aktuálny ročník sa bude hodnotiť (5x ZA) a že nedôjde ku kráteniu finančných odmien (4x ZA, 1x PROTI) oproti propozíciám. P-SBZ poverilo PB, aby požiadal Petra Horu o výpočet a pridelenie SBT bodov. K otázke vypísania SBT na budúci rok sa P-SBZ vráti na svojej schôdzi na jar 2022.

5. Kapitánom reprezentácie v Open kategórii bude na rok 2022 Juraj Kvoček (5x ZA).

6. Vzhľadom na nedostatok vstupov od klubov-organizátorov a veľmi nejasnú prognózu protipandemických opatrení na celoštátnej úrovni, P-SBZ reálne nedokáže v súčasnosti zostaviť kalendár živých súťaží na budúci rok. P-SBZ počíta s konaním MMS v Poprade v termíne od 23. do 25. septembra 2022. K dopĺňaniu kalendára dôjde postupne podľa toho, ako sa v tejto veci rozhodnú kluby, ktoré viacdenné živé súťaže tradične organizujú.

7. Vychádzajúc zo skúseností z tohto roku členovia P-SBZ otvorili diskusiu a vyjadrili svoje názory na témy súvisiace s očkovaním proti covidu. Boli to: (a) či povoliť účasť na turnajoch organizovaných SBZ iba v OP režime a (b) či podmieniť zaradenie hráča na súpisku reprezentačného družstva pre konkrétne podujatie jeho zaočkovaním alebo riskovať, že sa zopakujú nepríjemnosti, ktorým sme boli vystavení pred kvalifikačnou súťažou o postup na MS (Bermuda Bowl a ďalšie) a pred Champions‘ Cup.

v Bratislave, 10. decembra 2021

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 127 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

2011 ?