«

»

sep 03 2023

Zápis zo zasadania p-sbz zo dňa 28.8.2023

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Trnava, Košice, Nové Zámky

Dátum: pondelok, 28. augusta 2023

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: Ž. Ferková (ŽF), J. Jakabšic (JJ), E. Velecký (EV)

Neprítomný: M. Šikra, S. Kentoš, M. Krajčo (MK)

Program:

1/ príprava Medzinárodných majstrovstiev SR

2/ príprava konferencie SBZ

3/ rozpočet a stav čerpania príspevku v r. 2023

4/ schválenie nominácie na ESFG 2023 v Tallinne

5/ výpoveď Dohody o súčinnosti s ČBS

Závery:

1/ PB potvrdil, že máme potvrdené hracie priestory v hoteli Satel a účasť vedúceho turnaja. PB vyzval prítomných vedúcich klubov, aby prostredníctvom formuláru na pozvánke prihlasovali páry a družstvá, nech aj zahraniční záujemcovia vidia, že bude dobrá účasť. V čase schôdze bolo prihlásené 1 družstvo a 5 párov.

PB zároveň vysvetlil zmenu pri ubytovávaní, každý účastník, ktorý bude bývať v hoteli Satel má vyplniť rezervačný formulár, ktorý je tiež súčasťou pozvánky a následne dostane od SBZ informáciu kam má poukázať platbu za ubytovanie. SBZ zaplatí hotelu za prenájom sály a za ubytovanie všetkých účastníkov súhrnnú faktúru. Súčasťou dohody s hotelom je, aby hotel vystavil účtovný doklad o ubytovaní pre tých hostí, ktorí si ho budú chcieť uplatniť u svojho zamestnávateľa (rekreačný poukaz).

PB požiadal KBK o pomoc pri zabezpečení hracích potrieb v rovnakom rozsahu ako po predchádzajúce roky a pri objednávaní pohárov a medailí pre víťazov jednotlivých kategórií. O doprave hracích potrieb a ďalšieho materiálu sa PB a ŽK dohodnú operatívne pred MMS.

2/ P-SBZ prediskutovalo jednotlivé body programu konferencie. Pred začiatkom konferencie dostanú účastníci k dispozícii v tlačenej forme predkladané správy. PB a MK majú najneskôr do 17.9. správy pripraviť a poslať JJ, ktorý ich spracuje do tlačenej formy.

3/ v tomto kalendárnom roku SBZ k 15.8. vyčerpal 26805 EUR na výdavky, ktoré sú oprávneným výdavkom voči príspevku z MŠVVaŠ SR. Najväčšími položkami boli účasť na EYPC vo Veldhovene (necelých 10000 EUR), sústredenie pred EYPC (vyše 1200 EUR), účasť na ETNC v Strasbourgu (necelých 5800 EUR), účasť na zahraničných festivaloch v Budapešti a v Tel Avive (po 2200 EUR). Všetky typy výdavkov sme uplatnili aj v predchádzajúcich rokoch a z pohľadu MŠVVaŠ sú považované za oprávnené. Do konca roku musíme ešte počítať s výdavkami na MMS, na účasť reprezentačného družstva na ESFG v Tallinne, na príspevky pre kluby a na jesenné sústredenia SBL. SBZ má dostatok prostriedkov, aby tieto akcie finančne zvládol, a to aj v prípade, že niektoré z nich budú nad rámec príspevku a bude potrebné využiť naše vlastné peňažné prostriedky.

4/ Juraj Kvoček predložil návrh nominácie na ESFG 2023. P-SBZ v hlasovaní odsúhlasilo účasť Slovenska na ESFG 2023 (4x ZA), družstvo v zložení M. Henc, J. Kvoček, K. Lohay, Ma. Vodička (4x ZA) a rozpočet akcie vo výške 2130 EUR (4x ZA). Vedúcim výpravy a hrajúcim kapitánom bude J. Kvoček (4x ZA).

5/ Dohoda o súčinnosti medzi ČBS a SBZ bola podpísaná ešte v roku 2005. Dohoda pre členov SBZ a ČBS zaručuje, že členovia môžu hrať súťaže druhého zväzu, platiť rovnaké vložné, dostávať rovnaké odmeny a musia pri účasti dodržiavať pravidlá platné pre domácich členov. Tieto body sú dodržiavané vo vzťahu k členom všetkých ostatných národných zväzov aj bez existencie podobných 2-stranných dohôd. Jediným praktickým dôsledkom tejto dohody je istá nespravodlivosť, keď členské zaplatené v jednom zväze oprávňuje k účasti v bridžových ligách v oboch štátoch, čo pre organizátora ligovej súťaže nie je spravodlivé a vo väčšine minulých a súčasných prípadov bolo buď dôsledkom istého individuálneho protestu alebo vypočítavosti. Po vnútornej diskusii pristúpilo P-SBZ k vypovedaniu Dohody o súčinnosti s ČBS. Platnosť tejto dohody skončí k 31. decembru 2024. P-SBZ zaviazalo PB oznámiť túto skutočnosť prezidentovi a ústrediu ČBS.

v Bratislave, 30. augusta 2023

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 65 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments