«

»

jan 09 2020

Základné informácie SBL2020

Základné informácie pre SBL 2020

Nasledujúci text prináša odkazy na informácie potrebné pre účasť v SBL2020. Od účastníkov sa vyžaduje presné dodržiavanie pravidiel súťaže uvedených v propozíciách súťaže a v ďalších tu uvedených dokumentoch.

Propozície SBL2020 sú k dispozícii tu. Prihláška družstva je k dispozícii tu. Stiahnite si prihlášku (word/doc formát) a vyplnenú prihlášku zašlite na v prihláške uvedené adresy

Súťažný kalendár SBZ 2020 je k dispozícii tu. Súťažný kalendár obsahuje termíny konania jednotlivých zápasov SBL2020. Termíny druholigových zápasov budú upresňované priebežne na základe konzultácií a dohôd koordinátora ligy s kapitánmi družstiev.

Koordinátorom SBL2020 je Jakub Jakabšic. Koordinátor zaisťuje technické a organizačné podmienky pre konanie súťaže, pričom sa riadi propozíciami súťaže. Koordinátor prijíma prihlášky družstiev do súťaže, zodpovedá za ich súlad s propozíciami a za následný priebeh súťaže. Po skončení súťaže podáva o jej priebehu správu P-SBZ.

Vložné do I. ligy je 70€, do II. ligy 40€. Pre zľavy u juniorských a mládežníckych družstiev platí článok 4, §10 propozícií SBL. Ceny za umiestnenie v I. lige budú oznámené pred začiatkom prvého sústredenia I. ligy.

Súpisky prihlásených družstiev nájdete tu. Súpiska bude priebežne aktualizovaná podľa stavu prihlášok a úhrady členského. Súpisku vyplňuje na základe prihlášok družstiev koordinátor ligy, stav platby členského je u hráčov signalizovaný automaticky na základe registrácie úhrad členského v databáze SBZ. Venujte pozornosť tomu, aby každý člen družstva, ktorý nastúpi, mal uhradené členské (SBZ alebo ČBS). Účasť hráča s nezaplateným členským v danom roku znamená automatickú kontumačnú prehru.

Finálny termín pre podanie prihlášky a úhrady vložného: 31. 1. 2020. Číslo účtu SBZ je IBAN: SK6509000000000176669007 (BIC: GIBASKBX).

Neodkladajte prihlásenie sa do súťaže do poslednej chvíle, ba práve naopak, prihláste družstvo čo najskôr. V prípade potreby môžete v súlade s propozíciami (a prostredníctvom koordinátora) v prihláške urobiť nutné zmeny alebo doplnenia bez ohrozenia práv Vášho družstva.

Na záver prosíme kapitánov prvoligových družstiev, aby svoje prípadné požiadavky ohľadom úpravy časového harmonogramu jarného sústredenia, ktorý sa uvádza v propozíciách, takisto odoslali na adresu koordinátora čo najskôr. Po prihlásení všetkých družstiev bude na stránke SBZ zverejnený oznam o jarnom sústredení spolu s harmonogram, ktorý už nebude možné upraviť.

J. Jakabšic


Celkom prečítané 738 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments