«

»

feb 18 2022

Základné informácie pre SBL 2022

Základné informácie pre SBL 2022

Nasledujúci text prináša odkazy na informácie potrebné pre účasť v SBL 2022. Od účastníkov sa vyžaduje presné dodržiavanie pravidiel súťaže uvedených v propozíciách súťaže a v ďalších tu uvedených dokumentoch.

  • Propozície SBL 2022 sú k dispozícii tu.
  • Prihláška družstva je k dispozícii tu. Stiahnite si prihlášku (word/doc formát) a vyplnenú prihlášku zašlite na v prihláške uvedené adresy
  • Jarné sústredenie I. ligy sa má hrať v termíne 1-3. 4. 2022. Časový rozpis súťaže je uvedený v propozíciach. Predpokladaným hracím miesto je Trnava, hotel Spectrum.
  • Súťažný kalendár SBZ2022 je k dispozícii tu. Termíny druholigových zápasov budú upresňované priebežne na základe konzultácií a dohôd koordinátora ligy s kapitánmi družstiev.
  • Koordinátorom SBL2022 je Jakub Jakabšic. Koordinátor zaisťuje technické a organizačné podmienky pre konanie súťaže, pričom sa riadi propozíciami súťaže. Koordinátor prijíma prihlášky družstiev do súťaže, zodpovedá za ich súlad s propozíciami a za následný priebeh súťaže. Po skončení súťaže podáva o jej priebehu správu P-SBZ.
  • Vložné do I.ligy je 70€, do II.ligy 40€. Pre zľavy u juniorských a mládežníckych družstiev platí článok 4, §10 propozícií SBL. Ceny za umiestnenie v I.lige budú oznámené pred začiatkom prvého sústredenia ligy.
  • Súpisky prihlásených družstiev nájdete tu. Súpiska bude priebežne aktualizovaná podľa stavu prihlášok a úhrady členského. Súpisku vyplňuje na základe prihlášok družstiev koordinátor ligy, stav platby členského je u hráčov signalizovaný automaticky na základe registrácie úhrad členského v databáze SBZ. Venujte pozornosť tomu, aby každý člen družstva, ktorý nastúpi, mal uhradené členské (SBZ alebo ČBS). Účasť hráča s nezaplateným členským v danom roku znamená automatickú kontumačnú prehru.

Finálny termín pre podanie prihlášky a úhrady vložného: 20.3.2022. Číslo účtu SBZ je IBAN: SK55 0900 0000 0051 7139 7746 (BIC: GIBASKBX)

Neodkladajte prihlásenie sa do súťaže do poslednej chvíle, ba práve naopak, prihláste družstvo čo najskôr. V prípade potreby môžete v súlade s propozíciami (a prostredníctvom koordinátora) v prihláške urobiť nutné zmeny alebo doplnenia bez ohrozenia práv Vášho družstva.


Celkom prečítané 1 434 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Podrobnejšie informácie nájdete na tejto adrese. […]