«

»

jan 04 2019

Základné informácie pre SBL 2019

Nasledujúci text prináša odkazy na informácie potrebné pre účasť v SBL2019. Od účastníkov sa vyžaduje presné dodržiavanie pravidiel súťaže uvedených v propozíciách súťaže a v ďalších tu uvedených dokumentoch.

Propozície SBL2019 sú k dispozícii tu. Prihláška družstva je k dispozícii tu. Stiahnite si prihlášku (word/doc formát) a vyplnenú prihlášku zašlite na v prihláške uvedené adresy

Súťažný kalendár SBZ2019 je k dispozícii tu. Súťažný kalendár obsahuje termíny konania jednotlivých zápasov SBL2019. Termíny druholigových zápasov budú upresňované priebežne na základe konzultácií a dohôd koordinátora ligy s kapitánmi družstiev.

Koordinátorom SBL2019 je Jakub Jakabšic. Koordinátor zaisťuje technické a organizačné podmienky pre konanie súťaže, pričom sa riadi propozíciami súťaže. Koordinátor prijíma prihlášky družstiev do súťaže, zodpovedá za ich súlad s propozíciami a za následný priebeh súťaže. Po skončení súťaže podáva o jej priebehu správu P-SBZ.

Vložné do I.ligy je 70€, do II.ligy 40€. Pre zľavy u juniorských a mládežníckych družstiev platí článok 4, §10 propozícií SBL. Ceny za umiestnenie v I.lige budú oznámené pred začiatkom prvého sústredenia ligy.

Súpisky prihlásených družstiev nájdete tu. Súpiska bude priebežne aktualizovaná podľa stavu prihlášok a úhrady členského. Súpisku vyplňuje na základe prihlášok družstiev koordinátor ligy, stav platby členského je u hráčov signalizovaný automaticky na základe registrácie úhrad členského v databáze SBZ. Venujte pozornosť tomu, aby každý člen družstva, ktorý nastúpi, mal uhradené členské (SBZ alebo ČBS). Účasť hráča s nezaplateným členským v danom roku znamená automatickú kontumačnú prehru.

Finálny termín pre podanie prihlášky a úhrady vložného: 28.2.2019. Číslo účtu SBZ je IBAN: SK6509000000000176669007 (BIC: GIBASKBX).

Neodkladajte prihlásenie sa do súťaže do poslednej chvíle, ba práve naopak, prihláste družstvo čo najskôr. V prípade potreby môžete v súlade s propozíciami (a prostredníctvom koordinátora) v prihláške urobiť nutné zmeny alebo doplnenia bez ohrozenia práv Vášho družstva.


Celkom prečítané 1 161 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments