«

»

jan 06 2017

Základné informácie pre SBL 2017

Základné informácie pre SBL2017

Propozície SBL2017 sú k dispozícii tu. Prihláška družstva je k dispozícii tu. Stiahnite si prihlášku (word/doc formát) a vyplnenú prihlášku zašlite na v prihláške uvedené adresy.

Súťažný kalendár SBZ2017 je k dispozícii tu. Súťažný kalendár obsahuje termíny konania jednotlivých zápasov SBL2017.

Koordinátorom SBL2017 je Ján Frajt. Koordinátor zaisťuje technické a organizačné podmienky pre konanie súťaže, pričom sa riadi propozíciami súťaže. Koordinátor prijíma prihlášky družstiev do súťaže, zodpovedá za ich súlad s propozíciami a za následný priebeh súťaže. Po skončení súťaže podáva o jej priebehu správu P-SBZ.

Vložné do I.ligy je 70€, do II.ligy 40€. Pre zľavy u juniorských a mládežníckych družstiev platí článok 4, §10 propozícií SBL. Ceny za umiestnenie v I.lige: 1.miesto 100€, 2.miesto 30€.

Súpisky prihlásených družstiev nájdete tu. Súpiska bude priebežne aktualizovaná podľa stavu prihlášok a úhrady členského. Súpisky vyplňuje na základe prihlášok družstiev koordinátor ligy, stav platby členského je u hráčov signalizovaný automaticky na základe registrácie úhrad členského v databáze SBZ.

Termín pre podanie prihlášky a úhrady vložného: 31.1.2017. Číslo účtu SBZ je IBAN: SK6509000000000176669007 (BIC: GIBASKBX).

Neodkladajte prihlásenie sa do súťaže do poslednej chvíle, ba práve naopak, prihláste družstvo čo najskôr. V prípade potreby môžete v súlade s propozíciami (a prostredníctvom koordinátora) v prihláške urobiť nutné zmeny alebo doplnenia bez ohrozenia práv Vášho družstva.

[fb_button]

Celkom prečítané 1 054 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments