«

»

jún 10 2017

Základné informácie o majstrovstvá Európy juniorov 2017 (MEJ2017)

Základné informácie o majstrovstvách Európy juniorov 2017(MEJ2017).

Európska bridžová liga (EBL) v spolupráci so Slovenským bridžovým zväzom (SBZ) organizuje v dňoch 8-15. júla 2018 v Šamoríne 26. majstrovstvá Európy mládeže v športovom bridži. Miestom konania súťaže je športový a ubytovací komplex X-bionics v Šamoríne.

Počas konania šampionátu budú hráči súťažiť v štyroch kategóriách:
  • U26 je kategória pre hráčov do 26 rokov. Táto kategória je herne najsilnejšia a býva aj najviac obsadzovaná.
  • U21 je klasická juniorská kategória pre hráčov do 21 rokov.
  • Girls je kategória pre dievčatá do 26 rokov. Dievčatá môžu hrať aj v U26 a v U21.
  • Kids je kategória pre najmladších do 16 rokov.

Všetky súťaže sú súťaže družstiev. Podľa stavu prihlášok (70 družstiev z 26 krajín) je pravdepodobné, že šampionát v Šamoríne bude mať najväčšiu účasť v histórii. Naše družstvá sa určite zúčastnia súťaží v kategóriách U26 a U21.

Z organizačného hľadiska má SBZ na starosti predovšetkým ubytovanie účastníkov, ich dopravu na miesto ubytovania z letiska a späť, zaisťuje ďalej operátorov pre BBO (čiže pre priame prenosy zápasov na internete) ako aj rôzne servisné služby organizačného charakteru. Tieto úlohy bude SBZ zaisťovať kombináciou dobrovoľných a platených služieb (v oblasti dopravy). EBL sa venuje predovšetkým príprave a riadeniu súťaží. K tomu slúži komplexný systém počítačov a špeciálnych programov. Celkový počet účastníkov šampionátu bude zhruba 400 osôb (hráči, kapitáni, tréneri, rozhodcovia, funkcionári národných zväzov a funkcionári EBL, rodičia, obsluha Vugraphu, obsluha video kamier, dealerský team, novinári pre prípravu buletinov, atď).

Slovenský bridžový zväz nie je nováčikom v organizovaní takéhoto podujatia, nakoľko v roku 2006 zorganizoval majstrovstvá sveta juniorov v Piešťanoch. Získané skúsenosti však nestačia, pre dobrý priebeh podujatia musí organizačný výbor vynaložiť veľké úsilie a uvíta aktívnu podporu od každého člena SBZ (pre každého dobrovoľníka vieme nájsť prácu, ktorou výrazne prispeje ku úspechu MEJ2017).

Osobitnou kapitolou je možnosť využiť konanie takéhoto podujatia – hlavne konanie mládežníckeho podujatia – pre propagáciu bridžu na Slovensku. Nemôžeme si robiť ilúzie o tom, že sa bridž sa stane mávnutím čarovného prútika populárnym a rozšíreným, ale je potrebné aj toto podujatie využiť ako ďalší krok pre propagáciu našej hry ako zdroja zábavy a súťaživosti spolu s rozvíjaním logických a kombinačných schopností v miere neposkytovanej žiadnym iným športom.

Oficiálne emailové kontakty súvisiace s MEJ2017: Napísal E. Velecký [fb_button]

Celkom prečítané 250 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments