«

»

jún 22 2016

Výzva na sponzoring česko-slovenskej knihy o bridži

Ako vydať Česko-slovenskú knihu o bridži. Predstava o knihe: Stručný úvod s najnutnejším minimom pravidiel, aby sa človek neznalý bridžu pustil do rozdaní. Pre tých, čo sa rozhodnú ísť do hĺbky, budú odkazy na uverejnenú literatúru. V prílohe knihy bude učebnica knihy pre začiatočníkov. Prvé rozdania budú na tému základných princípov hry (vstupy, prepustenie, impas, tromfovanie, načasovanie). V rozdaní bude vždy nejaký problém, jeho rozbor a napokon bude celé rozdanie. Na jednej strane bude jedno rozdanie. Ak na stránke zvýši priestor, doplnia ho „čriepky“ – čokoľvek, čo súvisí s bridžom – ľudia, vtipy, historky. Rozdaní bude 120, z toho bude 80 komentovaných v češtine a 40 v slovenčine. ČBS, SBZ a kluby (pozri nižšie) budú mať v knihe svoje stránky. Náklady na vydanie knihy: Cca 1 000 € zalomenie, cca 2 000 € tlač – 1 500 výtlačkov. Celkom je treba cca 3 000 €. Náklady chceme pokryť sponzoringom, ktorý chápeme ako kúpenie knihy vopred, ďalej investovaním a reklamou. Motivácia bridžistov ku kúpeniu knihy vopred: Predajná maloobchodná cena knihy bude 200 Kč, alebo 7,50 €. Každý, kto si vopred kúpi knihu, bude v knihe uvedený ako sponzor vydania knihy. Bude to buď na stránke klubu, na stránke ČBS (SBZ) alebo separátne. Peniaze budú sústreďovať vedúci klubov, v prípade neúspechu akcie by vrátenie peňazí bolo bez zbytočných bankových prevodov. Na výzvu ich potom zašlú na bankové konto, ktoré určí ČBS a SBZ. Motivácia klubov, ČBS a SBZ: Klub, ktorý si objedná počet kníh rovnajúci sa minimálne tretine počtu jeho členov, získa nárok na uverejnenie v knihe svojho ľubovoľného textu (nesmie nikoho urážať) v rozsahu jednej strany (1800 úderov). ČBS a SBZ získajú knihy na propagáciu, budú mať v knihe svoju stránku, predaj knihy v kníhkupectvách zvýši šancu získania nových členov. Návratnosť v prípade investície: Maloobchodná predajná cena: 7,50 € (200 Kč) za výtlačok. Z výtlačkov predaných bridžovými zväzmi treba odviesť 10% daň z predaja kníh a zaplatiť autorský honorár (1,50 € za predaný výtlačok), zostáva 5,25 € za predaný výtlačok. Z výtlačkov predaných cez distribútora Partner Technic, spol. s.r.o. je to asi 1,50 € za predaný výtlačok (10% daň, zo zvyšku 50% predaj a distribúcia, 0,37 pre vydavateľstvo a 1,50 € autorský honorár). Príklad výpočtu návratnosti: Vezmime si kompletnú investíciu, pričom sa do 1 roka predá 500 kusov cez SBZ a ČBS a 500 kusov v kníhkupectvách. Návratnosť bude: 500 x 5,25 + 500 x 1,50 = 2 625 + 750 = 3 375 € Zostáva ešte 750 € z podielu na výtlačkoch predaných cez kníhkupectvá neskôr. Viac investorov – kombinácia investície a sponzoringu Pri viacerých investoroch alebo pri kombinácii so sponzoringom by sa postupovalo tak, že podiel z predaného výtlačku by bol proporcionálny k podielu na investícii. Reklama ako ďalší možný zdroj financií na vydanie knihy V knihe môže byť do 20% reklamy, nad 20% by to bol už podľa definície reklamný materiál. Bridžisti môžu nájsť známych, ktorí si reklamu v knihe pre svoju firmu zaplatia. Zainteresovanosť bridžistov –25% z čistého výnosu „dohodenej“ reklamy. O podmienkach reklamy budeme rokovať individuálne. Motivácia autora (autorov): Autor sa zrieka honoráru za 400 kníh predaných vopred na získanie prostriedkov na vydanie knihy. Honorár získa len ako podiel z výtlačkov predaných v kníhkupectvách a za predaj kníh vydaných priamou investíciou. Ako „akt istoty“ dostane 100 výtlačkov knihy. Vydanie, distribúcia a predaj knihy Knihu vydá ČBS a SBZ v spolupráci s vydavateľstvom Citadella. Propagáciu a distribúciu bude robiť firma Partner Technic, s.r.o., ktorá predáva aj cez internet, distribuuje v SR aj v ČR, spolupracuje s vydavateľstvom a distribútorom Martinus. Čo ak sa vyberie málo peňazí, alebo viac ako 3 000 € ? Ak sa vyberie málo peňazí, akcia padne a peniaze sa vrátia sponzorom. Ak sa vyberie viac peňazí, dáme vytlačiť proporcionálne viac kníh. Zodpoviem akékoľvek otázky: pavel.mokran@hotmail.com Pavel Mokráň V Bratislave, 21.6.2016

Celkom prečítané 402 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments