« Pozvánka na MMS 2022 (23-25.9.2022,Poprad)

»

aug 30 2022

Volebná konferencia SBZ, Poprad, 24. septembra 2022.

Predsedníctvo SBZ v súlade s článkom 6 stanov zvoláva konferenciu SBZ. Konferencia sa bude konať v sobotu, 24. septembra 2022 v priestoroch hotela Satel v Poprade, Mnoheľova 825. Presný začiatok konferencie bude oznámený po skončení prvého kola párovej súťaže počas prebiehajúcich Medzinárodných majstrovstiev Slovenska.

 

Predsedníctvo SBZ navrhuje nasledovný program konferencie:

 1. Zahájenie
  2. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie
  3. Schválenie programu konferencie
  4. Správa o finančnom hospodárení SBZ za rok 2021 a prvý polrok 2022
  5. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2021 a prvý polrok 2022
  6. Predstavenie kandidátov do volených orgánov SBZ pre nasledujúce obdobie
  7. Voľba prezidenta SBZ
  8. Voľba členov predsedníctva SBZ
  9. Voľba členov disciplinárnej komisie SBZ a jej predsedu
  10. Predloženie návrhu na rozvoj bridžu na Slovensku v budúcom období
  11. Udelenie čestného členstva SBZ
  12. Diskusia
  13. Návrh na uznesenie
  14. Záver

Na konferencii budeme voliť našich funkcionárov na najbližšie 4 roky. Na predkladanie návrhov s kandidátmi, ich obsahu, zverejnenia a spôsobu hlasovania sa vzťahujú ustanovenia Volebného poriadku SBZ (pozri tu: https://www.bridgeclub.sk/download/volebny-poriadok-sbz/). Návrhy s kandidátmi je možné posielať na adresu: sbz@bridgeclub.sk.

 

Predsedníctvo SBZ chce požiadať predsedov klubov a delegátov za členov bez klubovej príslušnosti o ústretovosť včasným zaslaním zoznamov delegátov za účelom hladkého zaistenia priebehu konferencie a kontroly prítomnosti delegátov. Pripomíname, že delegátov na konferenciu môžu určiť kluby podľa kľúča uvedeného v stanovách alebo sa ním stane člen, ktorý získal súhlas piatich riadnych členov bez klubovej príslušnosti. Žiadame predsedov klubov a delegátov, ktorí sú bez príslušnosti klubu a budú mať mandát 5 členov SBZ, aby zaslali zoznam delegátov na mailovú adresu sbz@bridgeclub.sk.

 

Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých členov SBZ.

Napísal P. Belčák.


Celkom prečítané 91 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments