«

»

jan 08 2024

Ukončenie prideľovania MB za maďarské internetové súťaže

SBZ od mája 2023 prideľuje MB za výsledky vybraných párových súťaží, ktorý organizuje maďarský BBO klub. Pôvodný oznam je k dispozícii tu: https://www.bridgeclub.sk/imb-za-madarske-sutaze/. O záujme svedčí skutočnosť, že počas 8 mesiacov získalo IMB vyše 20 našich členov. Zo strany admina maďarských turnajov nebola žiadna otázka ci podnet na účastníka zo Slovenska. Podobne počas týchto 8 mesiacov neprišla na administrátorov IMB žiadna otázka ci podnet, ktoré by sa týkali pridelených IMB.

Od januára 2024 klub rozhodol o zrušení výkonnostných kategórií. Súťaže sú otvorené pre všetkých členov klubu bez obmedzenia. V pondelok, piatok, sobotu a nedeľu je hodnotenie na MP, súťaž v utorok je hodnotená na IMP. Pre členov SBZ však dochádza k podstatnej zmene, všetky spomínané súťaže sú od januára voľne prístupné pre kibicov. Rešpektujúc odsek 3.4 Klasifikačného poriadku SBZ, podľa ktorého “internetové body nebudú pridelené v prípade, že organizátor súťaže pri založení súťaže nerešpektuje zákaz kibicov” SBZ od januára 2024 pozastavuje prideľovanie IMB za umiestnenie na maďarských internetových súťažiach.

Administrátor maďarského klubu zaželal členom zo Slovenska všetko dobré aj v roku 2024 a potvrdil, že účasť členov SBZ na maďarských súťažiach je stále vítaná.

Napísal: Peter Belčák

Celkom prečítané 74 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments