«

»

jún 26 2017

Trikrát nevynútená z Montecatini

Prečo píšem v titulku o tzv. nevynútených? Presnejšie povedané, čo volám nevynútenou chybou v bridži? Tento pojem som si požičal z tenisu. V tenise evidujú víťazné údery a nevynútené chyby. Podobné zahrania či podobný pohľad je možný aj v bridži. V tenise zvyčajne vyhráva hráč, ktorý má lepšiu štatistiku víťazných úderov ako štatistiku nevynútených chýb (teda pokiaľ táto nie je katastrofálna). V bridži – bridž je oveľa ťažšia hra ako tenis – podľa mňa platí, že prehrávajú hráči, ktorí majú horšiu štatistiku nevynútených chýb. Dôvod je jednoduchý: je to ťažšia hra, čiže v bridži je oveľa vyššia frekvencia nevynútených chýb ako víťazných zahraní. Samozrejme, aj v bridži môžete mať víťazné zahranie, ale mnoho razy vám k nemu dopomôže chyba súpera. Čisté víťazné zahranie by malo byť také, kde súper neurobil žiadne chybu, prípadne len drobnú chybičku, ktorá sa na iných stoloch bez problémov prepiekla. Na druhej strane ak budete hrať bridž bez chýb, hlavne bez nevynútených chýb, tak ku dobrému výsledku už veľa nepotrebujete. Vyhráte aj bez víťazných zahraní a samozrejme aj s nimi, ale v podstate treba vedieť, že predstavujú len akúsi malinu na hre bez nevynútených chýb.

Nasledujúce 3 rozdania sú zo súťaže seniorskej družstiev v Montecatini. Mimochodom, na všetkých stoloch vo všetkých súťažiach sa hrali tie isté rozdania naraz, čo znamenalo pripraviť zhruba 100 sád (v súťaži družstiev mala sada 10 rozdaní, v párakoch 16 rozdaní) tých istých rozdaní pre každú odohratú session. Nepochybne úctyhodný výkon od namiešavačov rozdaní.

V prvom rozdaní máte na pozícii N ako dealer nasledujúci list:

Ste v prvej hre, otvoríte 1 tref, E v druhej licituje blokové 2 piky, partner dáva negatívnu kontru a druhý súper licituje 4 piky. Čo teraz? Nemienite súperov nechať hrať 4piky, ale je správne povedať 5 trefov hneď či je lepšie povedať ich až po potenciálnej reopen kontre partnera? To by bolo asi najlepšie, ale keďže nie je isté, či sa partner ešte ozve, tak licitujete 5 trefov. Všetko by bolo dobré, ale partner teraz licituje 6 trefov. Čo teraz? Partner má skoro iste 4list srdce a srdcový slem môže byť jediný splniteľný, pokiaľ máte stratové káro. Na druhej strane sú vaše srdcia deravé a pri srdcovom sleme môžete tromf ľahko vydať, kým pri trefovom sleme sa možno zbavíte stratového srdca odhodom na kára. Premyslite si riešenie a čítajte ďalej.

Celé rozdanie vyzeralo nasledovne:

Ako vidíte, víťaznou hláškou je povedať 6srdcí. Takýto záväzok sa však hral zriedkavo, častejšie sa padalo zo šiestich trefov a ešte častejšie sa o slem vôbec nepokúsili. Preto, aby N opravil na 6 srdcí, nie je žiadna reálna indícia. N stojí pred slepou voľbou medzi trefovým a srdcovým slemom. Prečo sa N do tejto situácie dostal? Hlavnou príčinou je licit 5 trefov. Bolo lepšie počkať na reakciu partnera, ktorý by mal dať s rôznymi listami ďalšiu kontru. Povedať 5 trefov je typická nevynútená chyba. S bol po 5 trefoch v situácii, keď mal viacmenej oprávnene pocit, že bol vyblokovaný zo slemu a mal slušné rezervy nato, aby sa rozhodol pre 6 trefov. Povedať 6 trefov nie je licit na odmenu, ale ani  na kritiku.

V druhom rozdaní máte v pozícii S ako rozdávajúci nasledovný ojedinelý list:
So silnými listami hráte Precision štýl, takže otvárate 1tref. Partner licituje (asi negatívne) 1káro, súper za ním licituje 2trefy. Licitujete 2 piky (naozaj 2piky?), súper za vami však zdvihne trefovú latku na štvrtú úroveň, na 4 trefy, ktoré dobehnú ku vám. Čo teraz? Celé rozdanie vyzeralo nasledovne:

Ako vidíte, v rozdaní je veľký slem, 7srdcí. Ten však “nemusíte” vylicitovať, ale malý slem, čiže 6 srdcí by sa hrať malo.  Existuje nejaká dobrá cesta na vylicitovanie takéhoto slemu? Treba si uvedomiť, že dotyčný list je extrémny. Je extrémny preto, lebo obsahuje len 1.5 stratového zdvihu a má napríklad všetky kontroly prvého a druhého kola. Extrémne listy vyžadujú špeciálne licitačné postupy. Také postupy majú vypracované predovšetkým profesionálni hráči, ale ich princípy sú známe aj amatérskym hráčom.

Dobrou metódou je použiť napríklad licit súperovej farby ako formu ukázania sily listu a počtu kontrôl. Tu takou metódou mohla byť hláška 4 trefy miesto ospalých 2 pikov (ospalých preto, lebo S ich zalicituje povedzme s listom AQJxx,Kx,AQX,xx) a partner ich bez problémov zapasuje, prípadne zo seba vymačká 2NT, ak nájde trefovú zádrž. Keby ste mu hovorili, že jeho linka má v rozdaní veľký srdcový slem, tak by vám virtuálne zaťukal na čelo. Po 4 trefoch však ožije a keď od partnera dostane ešte jeden invit (list S si ho zaslúži), tak hráč s fantáziou začne premýšľať aj o veľkom sleme. Prečo o veľkom sleme? Nuž preto, lebo tromfová dáma a singl pik sú zlaté hodnoty a on kľudne mohol mať len trojlist srdce a dubl pik, prípadne aj horšie hodnoty.

Čo teda ale licitovať v tomto rozdaní po hláške 4 trefy súperov, ak ste predtým licitovali len spomínané neškodné 2piky? Máte poslednú možnosť ukázať kvalitu vášho listu razantnejším licitom. Pritlačením však nie je licit 4srdcí, treba licitovať razantnejšie. Razantnejšou hláškou je nepochybne 6srdcí, ktoré dokonca asi dovedú do veľkého slemu, lebo partner má dôvody povedať sedem srdcí. Menej razantnejšou, ale stále dobrou a racionálnou hláškou je aj 5 srdcí. 5 srdcí zodpovedá úrovni podľa stratových zdvihov a naznačuje, že jediné, na čom záleží, sú fity v drahých farbách. Partner opäť srdcia podporí a bude sa aj trochu ošívať, či tam nebude veľký slem. Ak zvládnete zalictovať sedem, tak to je víťazný úder, ak však hráte len štyri srdcia, tak ide o zbytočnú nevynútenú chybu, ktorej ste sa mohli viackrát vyhnúť.

Naše tretie rozdanie s nevynútenou chybou je zaujímavé aj z teoretického hľadiska. Máte ako S nasledujúci list (všetci v prvej, dealer W):

East na treťom mieste otvoril 1pik. Nemáte dobrý licit a tak pasujete. Pasuje aj West, ale partner dáva informačnú kontru, ktorá podľa vášho systému ukazuje najmenej 4list srdce a neznamy lacny opäť najmenej 4list. V zápätí prichádza prekvapenie: East licituje 4srdcia a vy sa musíte rozhodnúť ako s touto situáciou naložíte. Máte v zásade dve možnosti: zapasujete alebo okontrujete 4srdcia je jedna z nich, kým druhá je že skúsite 5 v partnerovej lacnej. Samozrejme, pre rozhodnutie by bolo dobré vediet, ktorú lacnú má, lebo 5 kár je lákavejších ako 5 trefov, ale vo vašom systéme sa to dozviete až potom, keď sa na túto farbu exaktne spýtate. Takže vlastne stojíte pred rozhodnutím pasovať alebo ísť ďalej.

Celé rozdanie vyzeralo nasledovne:

Náš hráč zvolil pas a vyniesol srdce, aby ochránil svoje pikové zdvihy pred prebitkom. Nepomohlo, lebo hlavný hráč zobral tromfový výnos, zahral jedno pikové kolo zhora a pokračoval malým pikom. následne prebil pik na stole, čím piky vypracoval a zároveň si vďaka tempu získaného tromfovým výnosom udržal kontrolu nad rozdaním. V zásade hladká záležitosť spojená s dobrou technikou vedúca ku strate 15 impov, lebo na druhom stole súperi bleskovo vylicitovali 5 kár a protilinka sa pri hľadaní fitu (W ponúkol trefy) dostala až na šiesty stupeň. Kde je v tomto rozdaní skrytá nevynútená chyba? Svoj podiel na výsledku má aj konvencia ukazujúca kontrou spomínanú rozlohu, ktorá podľa môjho názoru nadbytočne preferuje drahé farby a v konečnom dôsledku práve informácia, že N má 4list srdce viedla k tomu, že S zvolil pas a tromfový výnos (že o srdcovom 4liste vedel aj East a a napriek tomu povedal 4srdcia, nebolo možno vzaté dostatočne do úvahy). Nevynútená chyba je skôr skrytá v pasivite S. Je pochybné, či môže byť štatisticky dobrým postupom nepodporiť farbu partnera a dúfať v neistej situácii v porazenie hlavného hráča. Principiálne možno povedať, že ťažko môže byť štatisticky dobrým postupom voliť pas pred aktívnym licitom. Bridž je “bidding game”, bridž je hra, kde sa licituje, pričom licitom sa myslí predovšetkým voľba iných hlášok ako pas. Samozrejme, aj povedať pas je licitácia, ale ak sa vrátime ku základom bridžu, tak pas znamená slabý či zlý list, znamená nemám fit alebo znamená, že už som svoj list vylicitoval a nemám, čo by som k nemu dodal. Nič z toho neplatí pre pozíciu S a tak je zrejmé, že S loví v mútnych vodách: odhaduje, že v rozdaní 4srdcia nie sú a že tam nie je ani 5 v lacnej. Ak sa trafí a súperi to odhadnú opačne, tak získa asi 5 impov. Ak sa ale netrafí (a je to ako hod mincou), tak to vyzerá na stratu zhruba 12 impov, napríklad keď sa v druhej miestnosti budú hrať 5 pikov s kontrou za 300. A môže to byť aj horšie ako ukazuje výsledok z druhej miestnosti.

Existuje jedno teoretické riešenie tejto situácie. Ak S nevie, čo má zvoliť, tak by mohol zavolať na pomoc partnera? Ako? Technicky vzato kontra by mala partnera vyzvat, aby prehodnotil svoj list z hladiska vhodnosti na obranu alebo na útok. S potencialnymi srdcovymi zdvihmi by mal pasovat, s potencialnym utocnym listom povedat lacnu farbu. Je to však len teória, partner nemusí kontru takto identifikovať a práve naopak, väčšinou zapasuje bez mihnutia oka. Nebolo by však pekné hrať v páre, kde by sa partner nad takouto kontrou zamyslel a povedal by 5kár? Takúto hlášku by som nazval víťazným úderom aj vtedy, keby len vyrovnala výsledok z druhého stola.

Napísal E. Velecký

[fb_button]


Celkom prečítané 221 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments