Súhrn odpovedí

   

  1. Vzťah ku bridžu

   

  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu


   

  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)

   

  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ

   

  5. Hodnotenie bridžového klubu

   

  6. Problém bratislavského bridžového klubu

   

  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ

   

  8. Kvalita webu SBZ

   

  9. Stránka majstrovských bodov

   

  10. Kvalita slovenských hráčov

   

  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti

   

  11. Lektori pre začiatočníkov

   

  12. Kurzy pre začiatočníkov

   

  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)

   

  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)

   

  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)

   

  16. Osobná účasť na práci SBZ

  Zoznam odpovedajúcich a odkazy na ich odpovede

  Tomáš Pavlík Eva Suchá Ján Tomčáni
  Karol Lohay MojeMeno Ľudovít Faltus
  Igor Trepáč Jozef Gajdoš Juraj Kvoček
  Igor Dula Marián Henc Jana Zlámalová
  Alojz Zlacký Vladimír Jakubík Alica Šimonová
  Ján Biačko Ivan Sás Mária Vafeková
  Peter Belčák Daniela Drotárová Mária Siničáková
  Štefan Choma Jana Faltusová Peter Jurčišin
  Vojtech Bessler Peter Skalka Branistav Šikra
  Edo Velecký Jana Tesserová Vladimír Vancák
  Vojtech Belčák Miro Plošcica Alena Komínková
  Viera Nováková Michal Šikra Ján Pankovič
  Viliam Krušpán Peter Hora


  HTML Email
  Tomáš Pavlík, 12.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Slovenský bridž je v zlom stave a jeho budúcnosť je vážne ohrozená
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: nejaká kombinácia medzi C-D s nádychom B. Mám skúsenosť ohľadom českého a poľského bridžu, kde sa nachádza veľa integrovaných juniorských programov - a kde sa to juniormi ,,len hemží". Z tohto hľadiska to máme na Slovensku oveľa horšie (maďarsko je údajne nejako podobne ako my) - zároveň ale nádejná budúcnosť tu je, kedže ešte stále máme pomerne. Počet nú členskú základňu - takže situácia je ešte zvratná, pokiaľ s tým niečo urobíme - teraz (kluby sú, financie tiež, technika a technológie tiež). V opačnom prípade dôjdeme do situácie, z ktorej sa už tak ľahko dostať nebude môcť.

  tldr: situácia výborná až na členskú základňu, bez zásahu a zmeny bude kritická
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Mám kompletný prehľad o dianí v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: práca volených orgánov je nadštandardná a viac ako dobrá - pracovitosť a.i. Možno by bolo na zváženie nejakým spôsobom priblížiť riadenie zväzu členom. Aktuálny systém delegátov je dobrý, otázka ako optimálny pri našej členskej základni // viem že sa musia robiť fyzické hlasovania // - ale možno zapojiť ľudí viac do otázok pomocou internetového hlasovania alebo inak - proste nech majú ľudia aspoň väčší ,,pocit" kontroly - zdá sa mi, že akonáhle je zvolený delegát, ostatní sa na problémy ktoré rieši / všetko ostatné s prepáčením vy****
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: za KBK sa snažíme dostať sa z B do A :-) Len to papá trošku viac času - takže sa to podarí dohnať cez prázdniny.

  Problémom je vážne monotónnosť a absencia spoločenských akcií - akonáhle hráči robia stále iba to isté - začne sa im to ,,zunovať" (hovorí sa to tak?) - takže možno znova nejaké globálne riešenie - robiť celoslovenské simultánne turnaje? (s Michalovcami sa nám to úspešne darí) - BBO spoločné súťaže, niečo v sobotu večer po majstrovstvách/GPX?

  Nepotrebujeme až tak nové tváre, nové súťaže budú plus, ale potrebujeme zmeniť a prekopať aktuálny a nefungujúci systém
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: neviem o dianí v Bratislave, takže sa nedokážem ku odpovediam vyjadriť - myslím si ale, že by sa zišlo vytvoriť kluby VŠADE tam, kde je dostatok hráčov a taktiež verím, že všetky prípadné problémy by sa dali vyriešiť nejakým spoločným dialógom
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: podľa potreby
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Web SBZ potrebuje urýchlene zmenu admina a obsahu webu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: D kedže ostatné odpovede nepasujú - zmena admina nie, obsah čiastočne

  nepáči sa mi rozdelenie B-C - skôr sa mi zdá, že by mohlo byť radšej viac obsahu. Neskutočne si cením prácu pri tvorbe reportov Kvočeka zo súťaží/licitačné súťaže a iné, ale myslím si, že pokiaľ chceme aby bola návštevnosť webu väčšia, potrebujeme nový článok viac ako v týždenných intervaloch - a nech je aj zložitejší, začiatoční bridžisti sa radi niečo nové naučia.

  Možno nejako zapojiť členov zväzu, urobiť redaktorov, házdať výseky z kníh etc? Analýzy licit. sys. etc...
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: ešte ju efektívne prepojiť s mojím systémom :-) obávam sa ale (a to už pozorujem dlhodobo od 2016) že hráči záujem o MB stratili - rebríčky sú pekná vec, ale iba to isté obmenené

  úžasný opakovaný návrh - ELO, popr. prevziať ho už z inej funkčnej federácie (EBU)?
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: technicky existuje, u pár hráčov a pár párov. výzva je možno v dodaní informácií hráčom, ako sa dá hrať bridž lepšie - viď články na stránke, stretnutia v klube, spoločné rozbory rozdaní

  ľudia by chceli byť lepší, ale polovica končí tak, že ich zreve partner, oni sa pozrú na výsledok v prezentácii, povedia že to skašlali a idú ďalej (takže trochu vylepšiť prezentáciu, to sa už pokúšam) - možno robiť rozbory rozdaní ako na svetovej simultánke, vo forme PDF po turnaji, proste dať ľuďom nástroje na zlepšenie, kedže tie podľa mňa chýbajú
  10. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: a nedeje sa tak, ako by mala... - vylepšiť
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: v závislosti na čase, isteže :-)
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: hlavne urobiť obsah kurzov taký, aby ľudí zaujal - zo skúsenosti v KBK, ú
  prvá hodina len ukazovanie aké skóre dostaneš za aký záväzok, t.j. 60 min sa pozeráš na čísla 460 -500, 140 etc ako na hodine ekonomiky nie je ideálna cesta

  znova možno online materiály, propagačné videá, články - nech ľudia prichádzajú do živého a ,,akčného" prostredia
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Nie som spokojny s tymito súťažami, chcelo by to zmeny, ktoré ich zatraktívnia
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: z mojej stránky hlavne organizačné - dostať ich na vyššiu úroveň - na čo máme, dostať sa na vysoký štandard EBL, ACBL na čo tiež pohodlne máme


  // Edo, potom, keď to budeš mať, mi prosím pošli odpovede a komentáre na túto otázku, kedže ma dosť zaujíma ako spraviť slovenské súťaže čo najlepšie
  Ďakujem, Tomáš
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: online?
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: konanie pomocou videohovoru, hovoru by mohlo byť zaujímavé, minimáne z hľadiska, že by sa mohli pridať viacerí a aspoň počúvať

  hlasovanie sa dá taktiež bezpečne elektronicky zabezpečiť

  hlavný cieľ: zapojiť ľudí
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád pomôžem aktívnou prácou pre slovenský bridž v akejkoľvek funkcii
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: > hlavne zlepšenie a zväčšenie hráčskej základne, na čo si musia sadnúť viacerí
  > následne systém pre začiatočníkov, osob. kategórie, etc?
  > digitalizácia a modernizáci - kluby aj zväz - zastaralé systémy čo máme už nestačia (snažíme sa v KE dohnať :-))
  > zapojenie aktuálnej hráčskej základne, nejaké aktivity zo strany zväzu - licitačná súťaž je príkladom, ale viac takých :-)


  toto ma napadlo narýchlo, ostatné keď tak poviem osobne
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Tomáš Pavlík
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Eva Suchá, 12.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Slovenský bridž je v zlom stave a jeho budúcnosť je vážne ohrozená
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Robia, čo môžu, ale ich práca sa stala príliš rutinnou a potrebujú zmenu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie, D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: i Košice upadají a bez aspoň jednoho zázemí v zemi bridge zde skončí a hráči se budou scházet jen na BBO.
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: chce to člověka, který obětuje své znalosti a bude "jen" učit nové generace, ale toho, když vynechám Tatranského, který je velmi problémový, neznám.
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: ale bohužel jen na BBO, technicky připravit prostředí, být dohled u stolu a podobně.
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy, C. Kurzy treba zamerať na oblasť konkurečných hier (šach, poker, mariáš, atď), pričom je vhodné argumentovať možnosťou potenciálneho úspechu na domácej a medzinárodnej scéne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: v Čechách hodně pomohlo že dostali bridge jako volitelný předmět na 8mi letá gymnázia
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: pokud zdraví dovolí.....
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: oslovení škol a získání nepovinného předmětu výuka bridže
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Eva Suchá
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Ján Tomčáni, 12.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Bridž je jedna z mojich mnohých zábav
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nie su ludia, ktori by spolu vytvorili prijemnu atmosferu, kam by radi pravidelne chodili.
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Castejsi obsah, clanky inych autorov, zaujimavosti zo sveta a podobne by bol vitany
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Mladi by mohli skusit oslovit mladych, ku ktorym su blizsie, ako ked ich zacne nejaky dochodca otravovat s hrou dochodcov :)
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Tomco
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Karol Lohay, 15.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Mám kompletný prehľad o dianí v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: zijem cca 9 mesiacov v roku v zahranici
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: pokial som dona , tak hram vsetky mozne sutaze ....zial som doma tak max 3 mesiace v roku
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád pomôžem aktívnou prácou pre slovenský bridž v akejkoľvek funkcii
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: uverejnovanie vysledkov a pozvanok na vsetky nam dostupne podujatia - turnaje vcetne vysladkov napr na FCB ...
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: karol lohay
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  MojeMeno, 15.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Ide tu hlavne o prácu vedenia SBZ, ktoré mnohých aktívnych hráčov odradilo od práce... A to po celom Slovensku - od Michaloviec cez Košice, Topoľčany až po Bratislavu.
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Predsedníctvo SBZ toho veľa na webe nezverejňuje, takže ten prehľad by mohol byť aj lepší...
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Čím skôr ich treba nahradiť novými ľudmi s novými prístupmi
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Príliš veľa tajností pred verejnosťou a príliš kamarátske rozhodnutia...
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A.Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany SBZ, B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: V dobe internetu sa asi ľuďom už nechce chodiť von...
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Chýba RSS - resp. nefunguje korektne.
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ by mohol byť menej monotónny, menej expertský a viac blízky bežným hráčom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Chýbajú napr. výsledky 2. sústredenia 2. ligy západ
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Stránku navštívim, ak mám dostať alebo som dostal nejaké majstrovské body
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Zavedením "reprezentačných" bodov pre úzku skupinu kamarátov sa zničil celý systém MB, ktorý tam bol. Keď "reprezentant" ide niekde a poprehráva všetko a skončí skoro posledný, aj tak ryžuje zlaté body... Dokonca aj za posledné miesta sa dá ryžovať. A to nie je správne.
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Chodia tam stále tí istí kamaráti a tak to aj vyzerá... Nie je tu vôľa postaviť ozaj silné a perspektívne družstvo. Mladí (občas aj starí) sa náhodne miešajú - v bridži neplatí, že dvaja individuálne zdatní hráči budú aj spolu hrať dobre...
  10. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mediálne výstupy bridžistov sú náhodné a obsahovo chaotické. Je potrebné vypracovať "kuchárku" pre takéto príležitosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: SBZ nemá mediálne výstupy - kto vedel o MS v Šamoríne?
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Predpoklad je zlý. Kurzy sa robia (v Bratislave, Partizánskom a možno aj inde), ja sám som tento rok naučil základy bridžu 23 ľudí... Problém je, že SBZ nepodporuje takéto kurzy žiadnym spôsobom.
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Je to jedno, akákoľvek publicita je vítaná.
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Súťaže sa pre mňa stali finančne náročné, radšej teda zostanem doma
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Cena vysoká, miesto ďaleko. Niet dôvod tam chodiť.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy samostatne a nemajú byť spojené so žiadnou súťažou
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Súčasný stav je nastavený tak, že konferencie sú pre východniarov, ktorí si tam odhlasujú, čo chcú. Súčasný delegátsky systém je kamarátsky systém - zídeme sa pri pive a odhlasujeme si, čo chceme. Ako napríklad konferencia o deviatej večer... Jasný cieľ - nikto sem nechoďte, ideme valcovať a schvaľovať, čo chceme.
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nie je podstatný spôsob, ale obsah.
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Som ochotný pomôcť, ale len za dodržania mojich podmienok (konkrétna funkcia, vhodní spolupracovníci, užitočná práca)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Výmena súčasného vedenia SBZ je základným predpokladom. Nejde nutne o omladenie, ale o výmenu za osoby, ktoré uprednostnia záujem SBZ pred svojimi záujmami.

  Ak ste chceli ozaj úprimné odpovede, tak by ste mali odstrániť ten koniec s menom a adresou... :)
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Moje Meno
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Ľudovít Faltus, 16.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Robia, čo môžu, ale ich práca sa stala príliš rutinnou a potrebujú zmenu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nové súťaže až tak veľmi nepotrebujeme (je ich dosť, aj v blízkom zahraničí) ale veľmi ťažko je získať nových hráčov. Terajšia mládež má iné záujmy (PC, tablety, mobily, ...) a záujem o hranie kariet upadá.
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Označil som aj D. ale bez úsilia zanieteného domáceho hráča bridžu v tom ktorom meste, sa tam nedá vytvoriť funkčný klub.
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Web navštevujem zhruba 2x mesačne. Pred udalosťami, na ktorých sa zúčastním (liga, MMS, VC KE, KP MI, MC ZA, turnaj SL, ...) som tam častejšie, inokedy sa aj mesiac nepozriem.
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nekomentujem.
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Stránku navštívim, ak mám dostať alebo som dostal nejaké majstrovské body
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Zároveň platí aj bod A. ale tu sa nedajú označiť obidva body.
  10. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Z každého rožku trošku: propagácia bridžu vo verejnosti je potrebná ale nemá kľúčový význam, kľúčovejší význam má zameranie sa na také skupiny, kde má najväčšiu šancu uspieť. Každé mediálne vystúpenie bridžistov je dobrou propagáciou - myslím si, že každý z nich chce len v dobrom osloviť okolie, hoci by mohla byť vypracovaná nejaká kostra podania informácie. A iste sú aj ľudia, ktorý majú ku kartám negatívny vzťah - tých z toho treba vynechať a oslovovať tých druhých.
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Mám plán, že ako dôchodca môžem viesť kurzy na stredných školách, prípadne kurz v našich klubových priestoroch pre záujemcov ak sa nejakí nájdu.
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Súťaže sa pre mňa stali finančne náročné, radšej teda zostanem doma
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Niekedy mi nevyhovujú termíny, som pracovne vyťažený.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Lepšie by bolo A. ale pri tej finančnej mizérii v kluboch (a vôbec pri takom malom počte klubov na Slovensku) by bol veľký problém s účasťou. Toto bude možné len vtedy ak vznikne primerané množstvo klubov s veľkým počtom členov.
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Aj tu by bolo lepšie B. ale - pozri do komentára k 14.
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nemám na to čas.
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Zamerať sa na kurzy na stredných školách. Tiež viesť (ak sa to dá alebo dohodne) kurzy na sústredeniach (táboroch) športovcov, turistov alebo v liečebných či rehabilitačných zariadeniach ako súčasť programu pobytu.
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Ľudovít Faltus
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Igor Trepáč, 18.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Bridž je jedna z mojich mnohých zábav
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená): ale aj B. Bridž je vítaná súčasť môjho života. Niekedy však zisťujem, že bridž je len zabíjanie času a nikdy sa ho nenaučím, lebo na to nemám. Niekedy si zas vravím, že je to gymnastika mozgu a niekedy ma to baví, keď sa mi zadarí
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: situácia je oveľa lepšia ako pred 20 rokmi (dinosaurov sa podarilo oživiť, Edo :), ak si ešte spomínaš na svoj výrok).Čo však bude ďalej?
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ by mal byť viac expertne zaujatý, viac sa venovať modernému bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: vítam licitačnú súťaž. ináč sa len občas objaví niečo nové. Možno sa časom zapojí ešte väčší. Počet
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Stránku navštívim, ak mám dostať alebo som dostal nejaké majstrovské body
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: my by sme chceli a potrebovali od mládeže medzinárodné úspechy. Tam ale hneď tvrdo narazia a viacerých to odradí. Je to zázrak, že z takej malej základne (klubovej a hráčskej) máme takých mladých hráčov ako Kvoček, Vodička, Rumančík. Vrcholový bridž zrejme vyžaduje ako každý šport Drinu, fanatizmus a drinu a Peniaze na turnaje. Najprv chceme, aby vôbec prišli hrali. Predstavujeme bridž ako atraktívnu, zábavnú a ľahkú hru, aby vôbec začali. Ale potom to vôbec nie je ľahké. Tí, čo nebudú úspešní, odídu inam. Možností je veľa. A pritom by sme potrebovali podhubie- veľa priemerných hráčov, pre činnosť klubov alebo aspoň hru na internete. Všetci nemôžu byť víťazmi. Potrebovali by sme mnoho takých, čo berie bridž ako zábavu.
  10. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Súťaže sa pre mňa stali finančne náročné, radšej teda zostanem doma
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: ale platí aj C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: už by ma nebavilo niekoho presviedčať, aká je to zábavná hra. Záujem musí vyjsť od nich.
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: nevidím cestu. záujem klesá. mnohých som naučil základy, nevenuje sa tomu skoro nikto z nich ( len M. Krajčo a M. Lóňay)
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: igor trepáč
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Jozef Gajdoš, 18.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Slovenský bridž je v zlom stave a jeho budúcnosť je vážne ohrozená
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Práca funkcionárov SBZ ma nezaujíma (alebo ju nesledujem) a tak ju nebudem hodnotiť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Kluby na zapade SK "funguju" iba teoreticky
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ by mal byť viac expertne zaujatý, viac sa venovať modernému bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Jozef Gajdoš
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Juraj Kvoček, 19.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Slovenský bridž je v zlom stave a jeho budúcnosť je vážne ohrozená
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Robia, čo môžu, ale ich práca sa stala príliš rutinnou a potrebujú zmenu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A.Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany SBZ, B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Web nepovažujem za extrémne dôležitý, nie je príliš kvalitný, ale postačuje.
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Stránku navštívim, ak mám dostať alebo som dostal nejaké majstrovské body
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Momentálne nepôsobím na Slovensku, takže moje možnosti v tomto smere sú veľmi obmedzené.
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Nie som spokojny s tymito súťažami, chcelo by to zmeny, ktoré ich zatraktívnia
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Ako zamestnancovi mi veľmi nevyhovuje model piatok-polovica nedele, ktorý platí ako pre ligu, tak aj pre ostatné súťaže. Formát českých súťaží - sobota a nedeľa, by mi osobne vyhovoval omnoho viac.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Vedel by som si predstaviť zapojenie sa do aktivít s mládežou, ale vo veľmi špecifickej forme, keďže väčšinu času netrávim na Slovensku.
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Juraj Kvoček
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Igor Dula, 20.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Bridž je jedna z mojich mnohých zábav
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Robia co sa da..., ale o lepsich moc neviem
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ by mohol byť menej monotónny, menej expertský a viac blízky bežným hráčom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Web odraza stav nasho bridzu
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy, C. Kurzy treba zamerať na oblasť konkurečných hier (šach, poker, mariáš, atď), pričom je vhodné argumentovať možnosťou potenciálneho úspechu na domácej a medzinárodnej scéne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: igor dula
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Marián Henc, 21.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Slovenský bridž je v zlom stave a jeho budúcnosť je vážne ohrozená
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Nie som členom žiadneho klubu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Stránku navštívim, ak mám dostať alebo som dostal nejaké majstrovské body
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Je k dispozicii prilis vela inych hier /najme pocitacovych/
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Pokrista vidi v TV milionove vyhry, o bridzi mozno vie, ze to su iba vydaje...
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Atraktivita sa da zvysit jedine vyssou financnou odmenou
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Treba nahnat mladych do funkcii
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Zohnat peniaze na "prevadzkovanie" tyzdennych kurzov pre stredoskolakov pocas prazdnin /ked nebudu mat naklady, budu ochotnejsi/
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Marian Henc
  HTML Email
  Jana Zlámalová, 24.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: dostatocny moze byt matuce, kolko to je? Povedala by som, ze 'slusny' - nakolko to z dialky ide.
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: dodala by som asi, ze 'niektori'. Na druhej strane podla mna netreba zabudat na to, ze komplet vsetci to robia zadarmo a vo svojom volnom case. To je velka vec a casto moze ovplyvnit, ci uz nasadenie alebo mnozstvo prace...
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: problemom je vek a tiez neochota mnohych s tym nieco robit; aj malinke zmeny su zamietane, lebo 'ved to funguje'
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: neviem si vybrat :) znovu si treba pripomenut, ze vsetok obsah je plodom nieciej dobrovolnej prace. Vyzadovat, aby mal aj expertsku aj intermediate a podla moznosti aj beginners sekciu by mohlo byt vela aj na kona. Take veci sa robit nedaju, ak sa do nich nikto dalsi nezapoji.
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: zvykla som v minulosti, teraz uz len obcas, poobzerat kde sa hralo a kto sa kam posunul.
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: trosku by som zmenila znenie tej vety (alebo pridala dalsiu moznost) - nemyslim si, ze je to kvoli tomu, ze to ludia beru iba ako zabavu, ale z velkej casti aj preto, ze mnohi slusni hraci si o sebe myslia omnoho viac nez na co v skutocnosti maju.
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mediálne výstupy bridžistov sú náhodné a obsahovo chaotické. Je potrebné vypracovať "kuchárku" pre takéto príležitosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: ani tu si neviem vybrat. D je nonsens, takmer kazda domacnost v mojom okoli bola kartarska. Chaos je zvycajne dobre odstranit, ludsky faktor vsak ostane ;)
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: v minulosti som zaujem mala a aj sa zucastnovala. Dnes je to pase.
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy, C. Kurzy treba zamerať na oblasť konkurečných hier (šach, poker, mariáš, atď), pričom je vhodné argumentovať možnosťou potenciálneho úspechu na domácej a medzinárodnej scéne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: + z UK je to daleko :)
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy samostatne a nemajú byť spojené so žiadnou súťažou
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: moja preferncia je A, ale ludia su lenivi a/alebo zaneprazdneni a tak tam okrem povinnej ucasti vela ludi nebude. Myslim, ze preto vacsina uprednostni B.
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Konferencia sa má vždy konať za osobnej účasti delegátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: podla mna nie je zle raz za rok sa stretnut face 2 face a pocut, co sa deje.
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Jednoducho uz nie som sucastou SK bridzu. Na druhej strane, ak by islo o konkretnu ulohu (napriklad taka blbost ako review stanov/pravidiel na odstranenie preklepov atd.), ktora absolutne nevyzaduje osobnu pritomnost, nevidim dovod preco by som nemohla pomoct, ak by bol zaujem.
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Ospravedlnujem sa za vyplnenie ankety, kedze uz/momentalne nie som clenom SBZ. Ale zaujala ma :)
  Navrhy... quick wins nevidim ziadne. Velmi ma otravuju a bolia zabomysie vojny, sledujem to aj na klubovej scene, niektore veci sa nemenia. Keby ludia boli ochotni zmenit pohlad, to by pomohlo, ale zaroven je to vzhladom na priemerny vek SK bridzistu nepravdepodobne. Co by mohlo pomoct, je dostat do funkcie niekoho z mladych a charizmatickych, niekoho s kopou energie a zapalenim. Taky clovek sa potom o tom, co robi, siri a tak by sa povedomie o bridzi medzi mladezou mohlo zvysit. Podla mna s mladymi by prisiel aj rozvoj, lebo by mali tisic napadov, z nich 998 sice nerealizovatelnych, ale tie 2 by za to stali :)
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Jana Zlamalova
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Alojz Zlacký, 24.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Slovenský bridž je v zlom stave a jeho budúcnosť je vážne ohrozená
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Robia, čo môžu, ale ich práca sa stala príliš rutinnou a potrebujú zmenu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A.Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany SBZ, B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Mohol by som prispiet k vytvoreniu bratislavskeho klubu ale nie je pre koho ho vytvorit a s kym ho vytvorit (ak by bolo aspon 10 ochotnych a spolupracujucich bratislavskych bridzistov)
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ by mohol byť menej monotónny, menej expertský a viac blízky bežným hráčom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Ako druhú možnosť by som zvolil odpoved A
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy, C. Kurzy treba zamerať na oblasť konkurečných hier (šach, poker, mariáš, atď), pričom je vhodné argumentovať možnosťou potenciálneho úspechu na domácej a medzinárodnej scéne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád pomôžem aktívnou prácou pre slovenský bridž v akejkoľvek funkcii
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Mám otázku: Prečo nie je stránka SBZ na Facebooku? Hrávam šach na webe www.sachista.sk, je to na Fb a funguje to dobre. Bolo by vhodne takto získavať mladých hráčov
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Stránku SBZ umiestniť na Facebooku.
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Alojz Zlacký
  Chod na zoznam odpovedi

  HTML Email
  Vladimír Jakubík, 29.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Robia, čo môžu, ale ich práca sa stala príliš rutinnou a potrebujú zmenu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Bez komentára - majstrovské body nič nevystihujú.
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mediálne výstupy bridžistov sú náhodné a obsahovo chaotické. Je potrebné vypracovať "kuchárku" pre takéto príležitosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Konferencia sa má vždy konať za osobnej účasti delegátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: vladimír jakubík
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Alica Šimonová, 31.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nedostatok mladých hráčov je podľa mňa na Slovensku výraznejší ako v celosvetovom meradle, vekový priemer je veľmi vysoký.
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Práca funkcionárov SBZ ma nezaujíma (alebo ju nesledujem) a tak ju nebudem hodnotiť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Náš klub upadá, dobrí hráči vymierajú.
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Wev sledujem veľmi zriedka, ale ak sa aj pripojím, napr. kvôli informáciám o lige, mám problém príslušné informácie nájsť. Pripadá mi málo prehľadný.
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Stránku navštívim, ak mám dostať alebo som dostal nejaké majstrovské body
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Zabudli ste na bod Súťaží sa zúčastňujem.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Alica Šimonová
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Ján Biačko, 1.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Bridž je jedna z mojich mnohých zábav
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Ján Biačko
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Ivan Sás, 1.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Myslím si že MMS sú pre veľa hráčov náročné a preto sa ich nezúčastňujú- mali by sme uvažovať nad MS bez medzinárodnej účasti.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Ivan Sás
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Mária Vafeková, 1.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Robia, čo môžu, ale ich práca sa stala príliš rutinnou a potrebujú zmenu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Som spokojný s hernou úrovňou a výsledkami slovenských hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Maria Vafekova
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Peter Belčák, 1.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Slovenský bridž je v zlom stave a jeho budúcnosť je vážne ohrozená
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nielenže klesá. Počet hráčov, klesá aj priemerná hráčska úroveň a kto bude učiť mladých, ktorí by o svoje herné zlepšenie mali úprimný záujem. To, že takýchto mladých je menej ako šafránu, iba dopĺňa zlý obraz nášho bridžu.
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Mám kompletný prehľad o dianí v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Odpoveď asi nepotrebuje komentár.
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: ... a dodávam, že väčšina ostatných členov SBZ si možno takéto aktívne P-SBZ ani nezaslúži.
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Ako člen KBK mám zmiešané pocity: naozaj nevieme nájsť schopného človeka, ktorý by nahradil nášho 80+ ročného predsedu vs. čo bude otec robiť, keď takého človeka najdeme.
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Palo sa snažil do poslednej chvíle, chodil hrávať z najvzdialenejšieho bodu, ku koncu mal najhoršieho partnera. Keď už ani to nestačilo na 2 celé stoly, nenašiel sa nik, kto by sa postavil a potiahol klub ďalej.
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: U mňa je to na rozhraní, niekedy sa na web pozriem aj viackrát denne (hlavne keď potrebujem podklady) a sú týždne, keď sa na náš web nepozriem aj niekoľko dní.
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nebolo to až tak dávno, keď príspevky na web posielalo viacero členov, či už to boli miniatúry alebo zážitky a zaujímavé rozdania z medzinárodných súťaží. Toto úplne prestalo, takže to vyzerá na stránku P-SBZ a nie na web celého SBZ.
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: ... s dovetkom, že to budem robiť po odchode do dôchodku. Lebo mi to nie je jedno.
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: A a C určite nie, v odpovedi B by som upravil zameranie na vybrané základné a stredné školy. Vo vyššom mládežníckom veku je udržanie záujmu o intelektuálny sport oveľa náročnejšie.
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Pokiaľ som nemal časovú kolíziu tak som sa slovenských súťaží zúčastnil a občas sa idem pozrieť aj do zahraničia.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád pomôžem aktívnou prácou pre slovenský bridž v akejkoľvek funkcii
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: ... len dokedy :o) ...
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Peter Belčák
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Daniela Drotárova, 1.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Tieto záležitosti ma nezaujímajú, mojou prioritou je hrať bridž
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Práca funkcionárov SBZ ma nezaujíma (alebo ju nesledujem) a tak ju nebudem hodnotiť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Web SBZ nesledujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: neviem posúdiť
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Daniela Drotárová
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Mária Siničáková, 2.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Robia, čo môžu, ale ich práca sa stala príliš rutinnou a potrebujú zmenu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy, C. Kurzy treba zamerať na oblasť konkurečných hier (šach, poker, mariáš, atď), pričom je vhodné argumentovať možnosťou potenciálneho úspechu na domácej a medzinárodnej scéne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Marta siničáková
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Štefan Choma, 2.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Bridž je jedna z mojich mnohých zábav
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Práca funkcionárov SBZ ma nezaujíma (alebo ju nesledujem) a tak ju nebudem hodnotiť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Tento môj názor sa vzťahuje k situácii v našom klube, ale asi sa dá zovšeobecniť na celé Slovensko.
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Najviac by pomohlo, ak by si každý bridžista vychoval vlastného pokračovateľa v záujme o túto hru, najlepšie z okruhu príbuzných, kamarátov.
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Štefan Choma
  Chod na zoznam odpovedi
  Jana Faltusová, 2.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Bridžu sa venujem náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Práca funkcionárov SBZ ma nezaujíma (alebo ju nesledujem) a tak ju nebudem hodnotiť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Jana Faltusová
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Peter Jurčisin, 3.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Bridž je jedna z mojich mnohých zábav
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Práca funkcionárov SBZ ma nezaujíma (alebo ju nesledujem) a tak ju nebudem hodnotiť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Konferencia sa má vždy konať za osobnej účasti delegátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Peter Jurčišin
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Vojtech Bessler, 3.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Bridž je jedna z mojich mnohých zábav
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Tieto záležitosti ma nezaujímajú, mojou prioritou je hrať bridž
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. S bridžovým životom v našom klube som spokojný
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie, D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Súťaže sa pre mňa stali finančne náročné, radšej teda zostanem doma
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád pomôžem aktívnou prácou pre slovenský bridž v akejkoľvek funkcii
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Vojtech Bessler
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Peter Skalka, 6.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Bridž je jedna z mojich mnohých zábav
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: odpovede C,D považujem za relevantné,k B sa neviem vyjadriť,ale možno tiež platí
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Netvrdím,že ma ich práca nezaujíma,ale neviem ju hodnotiť
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Volím odpovede A,B,C. K A len toľko,som spokojný,pretože nemám v bridži vysoké ambície.
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nemyslím si,že bez silného klubu v hlavnom meste nemôže slovenský bridž napredovať.Ale silný klub na Slovensku by nal byť.
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Platí A,B,aj C. C uvádzam vzhľadom na moje vyššie uvedené vyjadrenia
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Kľudne sa podpíšem aj pod C.
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Osveta a propagácia sú podľa mňa jediné,čo pomôže rozšíriť základňu.Samozrejme priorita je pritiahnuť mladých,ale pri dnešnej ponuke zábavy je to takmer nemožné.Snáď by stálo za to zamerať sa na strednú generáciu,ktorá už má hlavné existenčné problémy vyriešené a hľadá nejakého zmysluplného koníčka.A samozrejme
  vyriešiť na Slovensku aspoň jeden stánok,ktorý bude patriť len bridžu.Ale toto je zrejme v rovine sci-fi.
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Peter Skalka
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Branislav Šikra, 12.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Práca funkcionárov SBZ ma nezaujíma (alebo ju nesledujem) a tak ju nebudem hodnotiť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mediálne výstupy bridžistov sú náhodné a obsahovo chaotické. Je potrebné vypracovať "kuchárku" pre takéto príležitosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: chyba mladez. Mozno by nebolo marne vytvorit funkciu generalneho manazera pre mladez, podliehajuceho priamo predsednictvu a delegovat na neho, po vzajomnej diskusii, potrebne pravomoci. V sucasnosti ma nenapada nikto iny ako p.Tatransky
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: branislav sikra
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Edo Velecký, 8.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Slovenský bridž je v zlom stave a jeho budúcnosť je vážne ohrozená
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Tato minca ma dve strany:

  1. Slovensky bridz ma hotovu strukturu sutazi, potrebne technicke vybavenie pre sutaze a programy pre ich organizaciu a vyhodnotenie. Slovensky bridz ma k dispozicii vsetky potrebne dokumenty pre svoje pracu a pre riadenie sutazi (pravidla, sutazny poriadok, disciplinarny poriadok, atd). Slovensky bridz ma aj dostatok financii pre svoju cinnost. Vzhladom na uspesne zvladnutu organizaciu troch vyznamnych medzinarodnych sutazi ma slovensky bridz dobre medzinarodne renome. Z tohto hladiska je slovensky bridz v poriadku.

  2. Silnym negativom, vzbudujucim opravnene obavy, je starnuca clenska zakladna a nedostatok novych mladych hracov.
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nebudem hodnotit vysledok prace mojich kolegov z predsednictva a mojej prace, ale za tie roky slo o stovky hodin nesebeckej prace bez naroku na odmenu.

  Kazdopadne predsednictvo potrebuje omladenie. O tuto pracu vsak nie je zaujem. Byt ci nebyt, tak znie otazka :).
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Upadok bridzovych klubov nielen u nas, ale aj vo svete je evidentny a vseobecny.
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Vzhladom na spominany upadok klubov aj inde, vzhladom na rozne vnutrobratislavske averzie medzi hracmi, aroganciu niektorych hracov a nezaujem dalsich hrat v konfliktom prostredi alebo sa vobec klubovej hre venovat, je vytvorenie dlhodobo fungujuceho bratislavskeho klubu v podstate neriesitelna uloha.

  Mozno by sa nejako dalo zacat tzv. bratislavskym klubom na BBO. Hrat o nejake vlozne, pripadne handicapy, nech sa to trochu vyrovna a nech je viac adrenalinu. Raz tyzdenne sutaz, aj MB pridelime, ak to pomoze.
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Ako admin musim aj vtedy, ked viem, ze tam nic noveho nie je. Teda mimo toho, ze sa niekolkokrat stalo, ze web zrazu nefungoval. To bolo radosti :D...
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: ako inac :D.
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Pozitivny vztah ku zlepseniu hry je ojedinely. Mnoho hracov ako keby sa za dlhe roky hrania nic nenaucili. Licituju sa archaicke licitacne metody, nie je dohodnuty vyznam vacsiny hlasok, niektore pary sa dokonca z lenivosti vyhybaju aj markovaniu, na jeden nuteny vynos pripada desattisic impasov, atd..

  Na posledne ME isli juniori v podstate bez akejkolvej pripravy. Vysledok bol taky, ze sa zhruba polovicku sutaze zohravali a hladali formu, aby napokon predsa len dosiahli slusny vysledok. Po dobrej priprave mohol byt vysledok o triedu lepsi.
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Body typu A sme uz mali. Efekt bol doslova nulovy.

  Obcas sa vyskytne prilezitost oslovit cez televiziu alebo rozhlas verejnost, ale vystupenia su nepripravene, nepresvedcive. Z takehoto vystupenie musi srsat energia, bridz musi byt lakadlo, ktoreho sa posluchac nebude vediet dockat. Proste moderna PR, lebo inac sa prejde na iny kanal.
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy, C. Kurzy treba zamerať na oblasť konkurečných hier (šach, poker, mariáš, atď), pričom je vhodné argumentovať možnosťou potenciálneho úspechu na domácej a medzinárodnej scéne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Hoci sa zucastnujem vacsiny domacich sutazi, tak ohladom zahranicnych je to ovela horsie ako kedysi. Dnes uz na zahranicne sutaze chodi minimum slovenskych hracov, obcas este nejaky turisticky bridzovy tyzden ci kolaciky od babiciek v Nemecku, ale to je len slahacka na nasej biede.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Jednoznacne B. Ine riesenia su irracionalne. Skusali sme uz aj A, ucast nebolo vyssia, zato financne a casove naklady ano.
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Kazdorocna konferencia sa musi konat z dovodov danych zakonom o sporte. Nase zalezitosti takuto frekvenciu nepotrebuju a povodne bolo v stanovach konanie konferencie raz za 4 roky. Kedze zakon musime dodrzat, tak ho dodrzme za cenu najnizsich nakladov. Samozrejme aj elektronicky konana konferencia vyzaduje iste know how, ale to snad zvladneme,
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád pomôžem aktívnou prácou pre slovenský bridž v akejkoľvek funkcii
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Este radsej by som ale bol, keby som mohol sledovat pracu niekoho ineho, mladeho, kompetentneho a odusevneho.
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Keby som vedel a keby to bolo v mojich moznostiach, tak to uz davno skusim realizovat...
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Edo Velecky
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Jana Tesserová, 12.7.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ by mohol byť menej monotónny, menej expertský a viac blízky bežným hráčom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Nemam schopnosti ani odborne vedomosti viest kurz
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: A. Kurzy majú mať propagáciu zameranú na čo najširšiu oblasť záujemcov pomocou tlače, internetu a plagátov, B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Konferencia sa má vždy konať za osobnej účasti delegátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Dobri hraci - cest vynimkam - nevenovali svoj cas na vzdelanie slabsich hracov, alebo zaciatocnikov
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Jana Tesserova
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Vladimír Vancák, 9.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Z malého počtu našich hráčov nie je možné vychovať dostatok kvalitných hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Vladimír Vancák
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Vojtech Belčák, 9.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: napriek objektívnemu zhodnoteniu stavu, že pretrváva pokles vo svete a chýba až na výnimky mladá generácia je slovenský bridž v najhoršom stave medzi krajinami V4
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Mám kompletný prehľad o dianí v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Robia, čo môžu, ale ich práca sa stala príliš rutinnou a potrebujú zmenu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: len časť členov P-SBZ sa aktívne zapája do činnosti, časť jeho členov je pasívna
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: chýbajú nové mladé tváre, súťaží je dosť tak v rámci klubových súťaží ako aj turnajov(ČR,Poľsko, Maďarsko, SR,...) - hodnotím KBK
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: tento bod pokladám za kľúčový bod pre rozvoj bridžu na Slovensku. Tu sú školy, IT sektor, sponzori,veľké ustanovizne, sústredený najvyšší. Počet obyvateľov...
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: web má filozófiu. obsah a gazdu. Nemá byť tribúnom, ani miestom na konfrontáciu. Má byť faktografiou celého spektra.
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: kvalita je veľmi úzka a odzrkadľuje, že je mizerný počet klubov, pravidelne sa hrá ako tak v ŽA, MI a KE, bez vzniku klubov to nepôjde
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: zamerať sa na školy, vysoké školy včítane internátov, IT sektor, inštitúcie a podniky v Bratislave a v ďalších veľkých mestách(kde sa kumuluje viac ľudí),...
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Nemám záujem pôsobiť ako lektor, nie je to pre mňa
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Vzhľadom na vek - kurzy potrebujú mladšie tváre
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: získať vo vnútri vybranej školy "ambasádora" pre bridž, zaviesť pútavú prezentáciu bridžu pre získanie mladého človeka a pútavú neformálnu výuku. Výuku zveriť mladším tváram,...
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: chýba mi bod, že sa súťaží zúčastňujem - to je aj môj prípad. Bez účastí na súťažiach výkonnosť slovenského bridžu len a len bude upadať. Finančná náročnosť sa vyrieši zriadením klubov, súťaží doma a v blízkom zahraničí je neúrekom a nevyžadujú zmenu. Účasť slovenských bridžistov na slovenských súťažiach rapídne klesá
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád pomôžem aktívnou prácou pre slovenský bridž v akejkoľvek funkcii
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Vzhľadom na vek vždy rád pomôžem ad hoc bez nároku na funkciu
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: 1./ Zriadenia funkčných klubov po celom Slovensku s prioritou vo väčších mestách - úloha č.1 pre rozvoj bridžu

  2./ Sústrediť sa na získanie stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže pre bridž zriadením fungujúcich záujmových krúžkov

  3./ Získať Bratislavu pre bridž

  4./ Spracovať(profesionál) marketingový plán pre Bridž a podľa nej dlhodobo organizovať slovenský bridž včítane jeho financovania
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Vojtech Belčák
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Miro Plošcica, 10.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž na celom svete má rovnaké problémy: klesá počet aktívnych hráčov, ich vekový priemer stúpa a je nedostatok mladých hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. S bridžovým životom v našom klube som spokojný
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž bez silného a funkčného klubu v hlavnom meste je nonsens a tak napriek doterajším neúspechom treba na vytvorenie klubu v hlavnom meste vynaložiť opakované úsilie
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. O mieste a čase konania volebnej konferencie SBZ nech rozhodne P-SBZ podľa aktuálnej situácie a programu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Som ochotný pomôcť, ale len za dodržania mojich podmienok (konkrétna funkcia, vhodní spolupracovníci, užitočná práca)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: M. Ploščica
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Alena Komínková, 10.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Tieto záležitosti ma nezaujímajú, mojou prioritou je hrať bridž
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: E. Práca funkcionárov SBZ ma nezaujíma (alebo ju nesledujem) a tak ju nebudem hodnotiť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. S bridžovým životom v našom klube som spokojný
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Voľby do orgánov SBZ ma nezaujímajú a nemienim sa na nich zúčasťniť.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Na spôsobe konania konferencie SBZ mi nezalezi.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Alena Kominkova
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Viera Nováková, 10.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Sledujem len tie oblasti, ktoré sa mňa osobne dotýkajú
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Spohodlnel som, súťaže ma už nelákajú tak ako v minulosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Som ochotný pomôcť, ale len za dodržania mojich podmienok (konkrétna funkcia, vhodní spolupracovníci, užitočná práca)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Viera Novakova
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Michal Šikra, 10.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Mám dostatočný prehľad o dôležitých záležitostiach v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pracujú kvalitne, načas a s velkým nasadením v prospech slovenského bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Náš klub upadá a existuje len zo zotrvačnosti
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov, D. Miesto opakovaného a neplodného úsilia o vytvorenie klubu v Bratislave sa treba zamerať na iné mestá
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ navštevujem zhruba v týždenných intervaloch
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Stránku navštívim, ak mám dostať alebo som dostal nejaké majstrovské body
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Propagácia bridžu vo verejnosti má kľúčový význam pre rozširovanie hráčskej základne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. V prípade potreby môžem vypomôcť ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, ale nechcem viesť celý kurz
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy, C. Kurzy treba zamerať na oblasť konkurečných hier (šach, poker, mariáš, atď), pričom je vhodné argumentovať možnosťou potenciálneho úspechu na domácej a medzinárodnej scéne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Som ochotný pomôcť, ale len za dodržania mojich podmienok (konkrétna funkcia, vhodní spolupracovníci, užitočná práca)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Michal Sikra
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Ján Pankovič, 10.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená): ale už to nie je ono
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: robia, čo možu
  či ich výmena pomože? skor nie
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: D. Som členom klubu, ale jeho činnosti sa nezúčastňujem
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Vinu za neexistenciu a neúspešnosť opakovaných pokusov o vytvorenie funkčného bratislavského klubu má slabá podpora zo strany viacerých bratislavských hráčov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Web SBZ sledujem nepravidelne, náhodne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Web SBZ by mal byť viac expertne zaujatý, viac sa venovať modernému bridžu
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: nuda
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Stránku majstrovských bodov SBZ nenavštevujem.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: nehrávam, načo
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. V slovenskom bridži neexistuje pozitívny vzťah ku skvalitneniu vlastnej hry, prevážná časť hráčov berie bridž ako zábavu a nie ako šport
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: česť výnimkám
  slabá konkurencia vedie k lenivosti
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Mám problémy s výkonnosťou (alebo s výkonnosťou partnera), nechcem skončiť medzi poslednými.
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Necítim sa na túto prácu z viacerých dôvodov (kvalifikácia, čas, motivácia, atď)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.:
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Ján Pankovič
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Viliam Krušpán, 10.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Bridž je vítaná súčasť môjho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená):
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Slovenskému bridžu asi škodí priveľa e-bridžu.
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Sledujem túto a košickú stránku, navštevujem konferencie ako nedelegovaný člen.
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: F. Na poslednú chvíľu robia to, čo "horí".
  Je možnosť A narcisizmus alebo 100 % irónia?
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: E. Nech si problém riešia Bratislavčania.
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: E. Prispôsobím sa.
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: D. Zriedkakedy.
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: D. Vážim si slovenských hráčov. Nekritizujte ich, prosím.
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: E.Činy by boli lepšie ako vstup do džungle reklamy.
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: "Mojich" 16 začiatočníkov nechce byť vo Zväze.
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Asi to nie je také jednoduché.
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: E. Partner má málokedy čas.
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Predovšetkým je neprijateľné konať akúkoľvek konferenciu o 22. hodine po odohraní 60 rozdaní - bohužiaľ, deje sa tak.
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Konferencia sa má vždy konať za osobnej účasti delegátov
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Ad A/ Elektronická konferencia je nezmysel, osobná diskusia je nenahraditeľná.
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Piaty rok vediem krúžok, navštevujem konferencie ako nedelegovaný člen.
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Stretávať sa, diskutovať. Šport má prinášať radosť.
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Viliam Krušpán
  Chod na zoznam odpovedi
  HTML Email
  Peter Hora, 10.8.2018
  1. Vzťah ku bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Bridž je pevná súčasť mojho života
  Voliteľný komentár ku tejto otázke (veľkosť nie je obmedzená): platí aj B a C
  2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: C. Slovenský bridž je v horšom stave ako v susedných krajinách (V4)
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Mám kompletný prehľad o dianí v slovenskom bridži
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: nehodnotím
  5. Hodnotenie bridžového klubu
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Klubový život je príliš monotónny, potrebujeme nové tváre a nové súťaže
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: je nás málo a nedarí sa nám získať ďalších členov
  6. Problém bratislavského bridžového klubu
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  7. Návštevnosť webovej stránky SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ sa snažím sledovať pravidelne, podľa možnosti denne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  8. Kvalita webu SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Web SBZ vyhovuje mojím predstavám
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: chcelo by to viac prispievateľov a viac informácii
  9. Stránka majstrovských bodov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Stránku majstrovských bodov SBZ navštevujem pravidelne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10. Kvalita slovenských hráčov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  10X. Propagácia bridžu vo verejnosti
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Nie je dôležitá a ani účinná kompletná verejná propagácia, ale je nutné zamerať sa tie komunity, kde bridž má najväčšiu šancu uspieť
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  11. Lektori pre začiatočníkov
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Rád aktívne pomôžem ako lektor pri kurzoch pre začiatočníkov, som ochotný takýto kurz viesť a prácu prípadných ostatných lektorov v rámci daného kurzu koordinovať
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  12. Kurzy pre začiatočníkov
  Vyber vhodné odpovede (nula až tri) z nasledovných odpovedí: B. Kurzy treba zamerať hlavne na mládež, vybrané stredné a vysoké školy, C. Kurzy treba zamerať na oblasť konkurečných hier (šach, poker, mariáš, atď), pričom je vhodné argumentovať možnosťou potenciálneho úspechu na domácej a medzinárodnej scéne
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: podľa možnosti sa súťaží zúčastňujem
  14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: B. Volebné konferencie SBZ sa majú konať vždy spojené s niektorou súťažou, prioritne MMS
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí: A. Pokiaľ to program umožňuje, tak sa má konať elektronickým spôsobom
  Voliteľný komentár ku tejto otázke:
  16. Osobná účasť na práci SBZ
  Vyber jednu z nasledovných odpovedí:
  Voliteľný komentár ku tejto otázke: Pre budúce volebné obdobie treba dať príležitosť mladším
  17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu
  Uveď návrhy, ktorých realizáciu pokladáš za dôležitú pre rozvoj nášho bridžu.: Zorganizovať pravideľné turnaje párov a družstiev na BBO. Nenechať sa odradiť malým počtom zúčastnených. Dá sa tým príležitosť hráčom, ktorí by si ináč nemohli zahrať.
  Identifikácia odpovedajúceho
  Meno a priezvisko: Peter Hora
  Chod na zoznam odpovedi