«

»

jan 30 2019

Slovakia Bridge Tour 2019

P-SBZ rozhodlo o spustení celoročného rebríčka Slovakia Bridge Tour (SBT), ktorého cieľom odmeniť účasť a výsledky členov SBZ v slovenských párových súťažiach (5xZa)

Do SBT2019 sú zaradené 4 súťaže: Malá cena Žiliny, párový turnaj Karpatského pohára, párový turnaj Veľkej ceny Košíc a párový turnaj Medzinárodných majstrovstiev Slovenska(5x ZA). P-SBZ uvíta, ak budú organizátori spomenutých podujatí zaradenie ich súťaží do SBT v rámci pozvánok pripomínať.

V SBT2019 SBZ finančne odmení prvých troch kategórii open (50,30 a 20 euro). Cenou 25 euro odmení víťazov kategórii ženy, seniori, juniori a výkonnostnej triedy VT1 a nižšej(4x ZA, 1x ZDRZAL SA). Poradie sa bude vytvárať na základe osobitného spôsobu pridelenia majstrovských bodov(1x ZA, 4x ZDRZAL SA). Podmienkou zaradenia do záverečného hodnotenia je účasť aspoň na dvoch podujatiach.

Propozície STB sú nasledovné:

Propozície Slovakia Bridge Tour (SBT)

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže SBT je Slovenský bridžový zväz (SBZ).

Súťažný ročník

Súťažný ročník SBT je totožný s kalendárnym rokom, začína 1.januára a končí 31. decembra.

Súťaže zaradené do SBT

Do SBT môžu byť zaradené otvorené súťaže párov organizované SBZ a bridžovými klubmi. O zaradení konkrétnych súťaží v danom ročníku rozhoduje organizátor súťaže. Súťaže musia vyhovovať podmienkam pre pridelenie majstrovských bodov podľa klasifikačného poriadku SBZ.

Minimálny počet súťaží

Organizátor súťaže pred zahájením súťažného ročníka určí, koľko zo súťaží zaradených do SBT musí súťažiaci absolvovať, aby bol zaradený do poradia súťažiacich.

Účastník súťaže

V súťaži sa hodnotia členovia SBZ so zaplateným členským v danom súťažnom ročníku.

Poradie súťažiacich

Poradie súťažiacich jednotlivcov sa vytvára na základe zisku tzv. prepočítaných majstrovských bodov v súťažiach zaradených do SBT(poradie je podľa súčtu zlatých bodov krát šesť a strieborných bodov krát tri a ostatných bodov).

Odmena súťažiacich

Organizátor súťaže odmení finančnou cenou súťažiacich na prvých troch miestach. Súťažiaci na prvom mieste získava 50% celkovej odmeny, súťažiaci na druhom mieste 30% celkovej odmeny a súťažiaci na treťom mieste 20% celkovej odmeny.

SBZ môže mimo hlavnej otvorenej súťaže vyhlásiť a odmeniť súťažiacich v inej definovanej kategórii (juniori, niektoré výkonnostné triedy a podobne). V takomto prípade súťažiaci s viacerými umiestneniami získa (vyššiu) odmenu len v jednej z vyhlásených kategórií.

Priebežné výsledky SBT

Priebežné výsledky SBT budú uverejnené na webe SBZ. Tieto výsledky budú aktualizované po uskutočnení každej súťaži zaradenej do SBT.

Záverečné výsledky SBT

Po uskutočnení poslednej zo súťaží zaradených do daného ročníka SBT uverejní organizátor súťaže na webe SBZ výsledky SBT a zároveň oznámi kedy a akým spôsobom budú víťazom odovzdané odmeny.

Zmeny a výklad propozícií SBT

Predsedníctvo SBZ si vyhradzuje právo na výklad týchto propozícií. Rovnako si vyhradzuje právo na prípadné zmeny alebo doplnenie týchto propozícií pred alebo v priebehu súťažného ročníka SBT, pokiaľ takéto zmeny alebo doplnky riešia situáciu nepredvídanú textom propozícií. Predsedníctvo SBZ však nesmie počas súťažného ročníka zmeniť zmysel a cieľ týchto propozícií.


Celkom prečítané 233 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments