Registrácia hráčov / Players registration
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
Online registrácia do súťaže ukončená.
Online registration is now closed.

Dátum konania súťažeNázov súťažePočet registrovaných
Date of tournamentCompetition nameNumbers of registred
2019-09-27
Registrácia do súťaže družstiev
Teams registration
22 (zoznam/list)
2019-09-29
Registrácia do súťaže párov
Pairs registration
61 (zoznam/list)

Koniec registrácie
Registration dead time
2019-09-28
 


© Eduard Velecký 2017, v2.0