Registrácia hráčov / Players registration
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska

Dátum konania súťažeNázov súťažePočet zaregistrovaných
Date of tournamentCompetition nameNumbers of registred
2019-09-27
Registrácia do súťaže družstiev
Teams registration
18 (zoznam/list)
2019-09-29
Registrácia do súťaže párov
Pairs registration
53 (zoznam/list)

Koniec registrácie
Registration dead time
2019-09-28
 


© Eduard Velecký 2017, v2.0