Registrácia hráčov / Players registration
Veľká cena Košíc

Dátum konania súťažeNázov súťažePočet zaregistrovaných
Date of tournamentCompetition nameNumbers of registred
2019-05-03
Registrácia do súťaže družstiev
Teams registration
9 (zoznam/list)
2019-05-05
Registrácia do súťaže párov
Pairs registration
24 (zoznam/list)

Koniec registrácie
Registration dead time
2019-05-04
 


© Eduard Velecký 2017, v2.0