Registrácia hráčov / Players registration
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
Online registrácia do súťaže ukončená.
Online registration is now closed.

Dátum konania súťažeNázov súťažePočet registrovaných
Date of tournamentCompetition nameNumbers of registred
2018-09-28
Registrácia do súťaže družstiev
Teams registration
17 (zoznam/list)
2018-09-30
Registrácia do súťaže párov
Pairs registration
45 (zoznam/list)

Koniec registrácie
Registration dead time
2018-09-30
 


© Eduard Velecký 2017, v2.0