Registrácia hráčov / Players registration
Veľká cena Košíc 2018

Dátum konania súťažeNázov súťažePočet zaregistrovaných
Date of tournamentCompetition nameNumbers of registred
2018-05-13
Registrácia do súťaže družstiev
Teams registration
0 (zoznam/list)
2018-05-13
Registrácia do súťaže párov
Pairs registration
0 (zoznam/list)

Koniec registrácie
Registration dead time
2018-05-11
 


© Eduard Velecký 2017, v2.0