Registrácia hráčov / Players registration
Veľká cena Košíc 2018
Online registrácia do súťaže ukončená.
Online registration is now closed.

Dátum konania súťažeNázov súťažePočet registrovaných
Date of tournamentCompetition nameNumbers of registred
2018-05-13
Registrácia do súťaže družstiev
Teams registration
15 (zoznam/list)
2018-05-13
Registrácia do súťaže párov
Pairs registration
35 (zoznam/list)

Koniec registrácie
Registration dead time
2018-05-11
 


© Eduard Velecký 2017, v2.0