«

»

dec 31 2018

Propozície SBL2019

Propozície SBL2019

Predsedníctvo SBZ schválilo dňa 30. decembra 2018 propozície SBL pre budúci ročník Slovenskej bridžovej ligy. Uvedené propozície nájdete tu.

Schváleniu propozícii predchádzala diskusia zameraná predovšetkým na prípadnú zmenu organizácie našich vrcholových súťaží. Impulzom pre takúto zmenu bola predovšetkým stav na jesennom sústredení I.ligy v rámci SBL2018, ktoré viaceré družstvá odohrali len vďaka nasadeniu náhradníkov. Predsedníctvo dostalo niekoľko návrhov zameraných na odstránenie tejto situácie hlavne prostredníctvom zníženia počtu prvoligových družstiev. Predsedníctvo sa domnieva, že stav v roku 2018 bol daný zhodou nepriaznivých okolností, ktoré by sa nemali opakovať aj pri zachovaní súčasného modelu a preto nezmenilo spôsob organizácie SBL.

Predsedníctvo konštatovalo, že oproti minulosti došlo ku pokroku pri zaisťovaní druholigových súťaží v rámci Západnej konferencie, ale zároveň pokladá tento stav stále za nedostatočný. Pre umožnenie zvýšenej pružnosti pri organizácii druholigových sústredení, ktoré hlavne v Západnej konferencii narážajú na logistické a časové problémy, má koordinátor podľa nových propozícií právo rozhodnúť o počte rozdaní hraných v danej konferencii (§7, bod1).

Predsedníctvo ešte diskutovalo na tému tzv. náhradníkov a prípadných zmien v tejto oblasti, ale napokon sa rozhodlo zachovať súčasný stav.

Nové propozície obsahujú niektoré drobné technické úpravy (zrušenie diplomov, atď), ktoré však priebeh súťaže neovplyvnia.


Celkom prečítané 269 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments