«

»

Prieskum názorov členov SBZCieľom tohto prieskumu názorov je získať relevantnú, štruktúrovanú a nezávislú informáciu o situácii v Slovenskom bridžovom sväze a v slovenskom bridži. Výsledky prieskumu poukážu na naše silné a slabé stránky. Podmienkou je, aby prieskum bol relevantný, čo sa stane len vtedy, keď získame dostatok odpovedí. Preto povzbudzujeme každého člena SBZ, aby využil túto šancu a odpovedal na uvedený prieskum.

Prieskum je postavený liberálne. Odpovede na jednotlivé otázky sú nepovinné, takže odpovedajúci sa môže vyhnúť odpovedi na niektorú obtiažnu alebo problematickú otázku. Ku každej otázke môže odpovedajúci dodať prípadne osobný názor v podobe komentára. Odpovedajúci sa musí identifikovať, ale identifikácia je len formálna, takže je možné použiť ľubovoľný nick. Na druhej strane je zrejmé, že každý z nás bude s väčšou pozornosťou prihliadať na serióznu neanonymnú odpoveď.

Možnosť odpovedať na tento prieskum bude ukončená 10.8.2018.

1. Vzťah ku bridžu

 

2. Hodnotenie stavu a perspektív slovenského bridžu

 

3. Prehľad o slovenskom bridži (hodnotenie vlastných vedomostí o organizácii, finančnom zaistení, zväzovej a klubovej činnosti ako aj o aktivite jednotlivcov)

 

4. Hodnotenie práce volených orgánov SBZ, hlavne predsedníctva SBZ

 

5. Hodnotenie bridžového klubu

 

6. Problém bratislavského bridžového klubu

 

7. Návštevnosť webovej stránky SBZ

 

8. Kvalita webu SBZ

 

9. Stránka majstrovských bodov

 

10. Kvalita slovenských hráčov

 

10X. Propagácia bridžu vo verejnosti

 

11. Lektori pre začiatočníkov

 

12. Kurzy pre začiatočníkov

 

13. Účasť na slovenských súťažiach (MMS, VC Košice, MC Žiliny, Karpatský pohár)

 

14. Konanie volebných konferencií SBZ (raz za štyri roky)

 

15. Konanie nevolebných konferencií SBZ (každoročne)

 

16. Osobná účasť na práci SBZ

 

17. Podnety pre rozvoj nášho bridžu

 

Identifikácia odpovedajúceho

 

Verifikácia odpovedajúceho


(Celkom prečítané 80 krát, dnes 4 krát.)

Pridaj komentár