«

»

aug 10 2018

Prieskum názorov členov SBZ – doplnenie

Doplnenie 2: súhrn odpovedí a všetky odpovede sú uverejnené tu.

Doplnenie: prieskum bol ukončený. Súhrn odpovedí a všetky odpovede budú na webe SBZ uverejnené. Spracovanie vyžaduje istý čas, prosím o trpezlivosť.

Cieľom tohto prieskumu názorov je získať relevantnú, štruktúrovanú a nezávislú informáciu o situácii v Slovenskom bridžovom sväze a v slovenskom bridži. Výsledky prieskumu poukážu na naše silné a slabé stránky. Podmienkou je, aby prieskum bol relevantný, čo sa stane len vtedy, keď získame dostatok odpovedí. Preto povzbudzujeme každého člena SBZ, aby využil túto šancu a odpovedal na uvedený prieskum.

Prieskum je postavený liberálne. Odpovede na jednotlivé otázky sú nepovinné, takže odpovedajúci sa môže vyhnúť odpovedi na niektorú obtiažnu alebo problematickú otázku. Ku každej otázke môže odpovedajúci dodať prípadne osobný názor v podobe komentára. Odpovedajúci sa musí identifikovať, ale identifikácia je len formálna, takže je možné použiť ľubovoľný nick. Na druhej strane je zrejmé, že každý z nás bude s väčšou pozornosťou prihliadať na serióznu neanonymnú odpoveď.

Možnosť odpovedať na tento prieskum bude ukončená 10.8.2018.

 


Celkom prečítané 337 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments