«

»

jan 29 2018

Pravidlá licitačnej súťaže 2018Licitačná súťaž

  • Vzájomné súperenie spojené s overením si vlastných schopností v porovnaní s ostatnými je jedným zo základných mechanizmov ponúkajúcich ako nenahraditeľnú zábavu, tak možnosť rozvíjať a zlepšovať spomínané schopnosti. Chceme takúto zábavu a zároveň aj poučenie ponúknuť súťažiacim v nasledovnej licitačnej súťaži.

 

Časové údaje

  • Súťaž začne vo februári 2018 a skončí v júli 2018. Každý mesiac bude na webe SBZ uverejnený samostatný kvíz s licitačnými otázkami. Spolu to bude šesť samostatných kvízov.

  • Kvíz bude uverejnený vždy začiatkom mesiaca, najneskôr do piateho dňa v mesiaci.

  • Na otázky v kvíze bude možné odpovedať do 20-teho v danom mesiaci.

  • Vyhodnotenie kvízu bude uverejnené koncom mesiaca, najskôr 25-teho v danom mesiaci.

  • Súčasťou každého vyhodnotenia bude aktuálny stav súťaže.

  • Vyhodnotenie posledného šiesteho kvízu z júla 2018 bude zároveň záverečným vyhodnotením súťaže.

 

Právo účasti

  • Zúčastniť sa môže každý. Neexistuje žiadne obmedzenie pre našich, českých alebo iných zahraničných hrácov.

  • Pre účasť nie je potrebná žiadna registrácia, pri zadávaní odpovedí nie je potrebné žiadne prihlasovanie sa.

  • Účastníci súťaže budú identifikovaní zadaním ich priezviska a mena. Na zadanú emailovú adresu bude zaslaná kópia súhrnu ich odpovedí. Pokiaľ bude mať účastník dojem, že tento email nedostal, tak doporučujeme preveriť, či nebol zaradený do spamu. Emailové adresy účastníkov budú použité len v rámci tejto súťaže a nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Obsah kvízu

  • Kvíz kopíruje koncepciu licitačného testu Master Solvers Club z časopisu The Bridge World.

  • Každý kvíz bude obsahovať dve autónomne časti.
  • Úvodná časť kvízu bude obsahovať šesť licitačných problémov. Druhá časť kvízu bude obsahovať vyhodnotenie prvej časti. Vyhodnotenie bude obsahovať bodové hodnotenie možnej licitácie v každom uverejnenom rozdaní, celkový súčeť zisku bodov každého hráča v tomto teste a priebežný stav súťaže. Číselné údaje o zisku bodov budú doplnené vybranými komentármi od účastníkov a spestrené názormi redaktora súťaže.

  • Licitačné problémy budú (vo veľkej väčšine) prebrané z rôznych odborných zdrojov (časopisov alebo podobných internetových ankiet). To isté sa týka aj bodového hodnotenia a tzv. počtu hlasov v každom rozdaní. Vaše hlasovanie bude ohodnotené podľa tabuľky, ktorá vznikla na základe hlasovania skupiny expertov v odbornom zdroji, z ktorého je problém prevzatý. Toto hlasovanie je pokladané pri tvorbe hodnotiacej tabuľky za dôležité, ale redaktor súťaže môže uprednostniť vlastný názor, ak je prevažujúci expertný názor pre neho zjavne nepresvedčivý. Ak počet hlasov expertov nie je vyplnený, tak ide o problém z redakčnej dielne a ohodnotenie celého hlasovania je dané len subjektívnym názorom redaktora súťaže.

  • O poradí v prípade rovnosti získaných bodov rozhoduje počet hlášok odmenených maximálnou sadzbou 100 bodov, v prípade ďalšej rovnosti počet hlášok odmenených sadzbou 90 bodov, atď.

 

Licitačný systém

  • Licitácia v rozdaniach je prirodzená, založená na systéme 2/1. K pochopeniu licitácie však postačí aj znalosť tzv. Sayc alebo tzv. standardu. Licitujúci ďalej používajú základný sortiment rôznych konvencií. Prípadné nejasné miesta budú doplnené alertom alebo bude uvedený komentár s potrebným vysvetlením.

 

Ceny pre účastníkov

  • SBZ sa rozhodlo odmeniť troch účastníkov súťaže nasledovnými cenami.

  • Špeciálna cena: košický bridžový klub (KBK) odmení najlepšie umiestneného hráča klubu úhradou vložného na všetky súťaže MMS 2018.
  • Prípadné iné ceny zo sponzorských zdrojov zamerané na klubových účastníkov, vybrané kategórie hráčov alebo všeobecne radi doplníme.
  • Ceny budú odovzdané alebo "konzumované" pri príležitosti tohtoročných MMS v Poprade. Vložné nie je prenositeľné na inú súťaž a nie je finančne refundovateľné.

 

Disclaimer

  • SBZ a zodpovedný redaktor súťaže negarantujú, ze sa použitý programový systém zameraný na pohodlie účastníkov a prehľadnú inormovanosť, osvedčí v ostrej prevádzke. Účastníci súťaže sa ale môžu spoľahnút na to, že riešeniu prípadných problémov alebo náprave vecných chýb sa bude venovať maximálne úsilie.

  • SBZ a zodpovedný redaktor súťaže majú odmietavé stanovisko ku riešeniu akýchkoľvek sporov alebo odvolaní týkajúcich sa súťaže. Licitačná súťaž sa ponúka predovšetkým ako zábava spojená so súťažným elementom.

  • V prípade potreby použite nasledovný kontakt na redaktora súťaže.

 

Celkom prečítané 282 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments