« Z historie československého bridže: Vznik ČBS II

»

okt 27 2021

Pozvánka na SPOD 2021

Online slovenský pohár družstiev 2021

Propozície

 1. Súťaž je otvorená pre všetkých členov SBZ. Registrácia do súťaže: registrácia spod2021.
  Výsledky a ďalšie informácie hľadajte na spod.bridgeclub.sk.
 2. Súťaž sa hrá na BBO od 17.11.2021 do 22.12. každú stredu od 17-tej.
 3. Družstvá sú povinné podať prihlášku do 12.11. a zaplatiť štartovný poplatok pred začiatkom prvého kola skupinovej časti. Minimálny počet tímov pre konanie súťaže je 8.
 4. Družstvo môže mať maximálne 6 hráčov. https://tinyurl.com/csdbp5y5
 5. Hráči založia zápas na BBO podľa rozpisu zápasov pripraveného administrátorom súťaže. Jednotlivé nastavia zápasu pri jeho zakladaní sú popísané nižšie.
 6. Administrátor súťaže uverejní výsledky jednotlivých kôl a poradie družstiev po jednotlivých kolách, a tiež pripraví a uverejní rozpis zápasov pre najbližšie kolo(á).
 7. Nevyhovujúci termín
  V prípade, že uverejnený rozpis je pre niektoré z družstiev nevyhovujúci, má možnosť požiadať o odklad konania zápasu, ktorý bude obsahovať aj viacero návrhov pre náhradný termín. Takúto žiadosť je nutné odoslať emailom na adresu administrátora a kapitána súperiaceho družstva a to najneskôr tri dni pred oficiálnym termínom zápasu.
  Ak už nie je možné požiadať o odklad, prípadne sa hráč nemôže z akýchkoľvek dôvodov dostaviť na zápas včas, je možné odohrať zápas s náhradníkom. Náhradníkom nesmie byť účastník turnaja hrajúci za iný tím, a jeho účasť v turnaji je obmedzená na jeden hrací deň.
 8. Neodohraný zápas
  1. Ak sa zápas neodohrá vinou jedného z družstiev, tak výsledok zápasu je 15-0 v prospech jeho súpera.
  2. Ak sa družstvo zo súťaže stiahne, pričom odohralo menej ako 50% zápasov, tak všetky jeho predchádzajúce výsledky sa rušia.
  3. Ak počas zápasu má niektorý z hráčov problémy s konektivitou na BBO, kapitáni družstiev sa dohodnú na priateľskom riešení situácie.

Štartovné a finančné odmeny

 • Štartovný poplatok za účasť družstva na turnaji je 16 eur.
 • Poplatok je nutné zaslať na účet SBZ SK55 0900 0000 0051 7139 7746. najneskôr v termíne 12.11.2021
 • Na finančné odmeny bude rozdelených najmenej 80% vyzbieraných prostriedkov. Odmeny sa udeľujú pre tímy umiestnené na prvých štyroch  troch miestach.
 • Tím na treťom mieste obdrží výhru 24 EUR. Zvyšné prostriedky určené na finančné odmeny sa rozdelia medzi tímy na prvom a druhom mieste v pomere 2:1
 • Presné sumy budú uvedené na hlavnej stránke turnaja, keď bude jasný počet účastníkov, rovnako ako vylosovanie do skupín.

Formát súťaže

Turnaj SPOD sa hrá kombinovanou formou – skupinová časť a dvojitá eliminácia.

Skupinová časť

Nasadenie

V skupinovej časti sa tímy rozdelia do dvoch skupín (A a B) na základe umiestnenia v hlavnej časti SPOD 2020 a náhodným vylosovaním. Nasadené budú tímy, ktoré sa v minulom ročníku umiestnili na prvých štyroch miestach

Skupina A

Skupina B

1

2

3 alebo 4

3 alebo 4

Pre nasadenie tímov umiestnených na 3. a 4. mieste prebehne samostatné náhodné zaradenie medzi skupiny A a B.

Všetky zvyšné tímy budú náhodne rozdelené v osobitnom losovaní. V prípade, že sa niektorý z minuloročných zúčastnených tímov nezúčastní tohto ročníka, rebríček nasadenia sa posunie nahor (všetky tímy umiestnené pod týmto tímom sa akoby posunú vo výsledku o jednu priečku).

Pri nepárnom celkovom počte prihlásených tímov bude pauza (BYE) v skupine B.

Formát skupinovej časti

Tímy odohrajú v rámci skupiny zápasy so všetkými ostatnými tímami systémom Round-Robin (každý s každým). Skupinové zápasy sa hrajú na 1 polčas. Počet rozdaní bude upresnený, keď bude známy počet prihlásených tímov tak, aby sa skupinová časť odohrala v priebehu troch hracích dní. Od počtu tímov teda závisí počet zápasov za deň a teda aj počet odohraných rozdaní

 • 2 zápasy za deň – zápas na 14 rozdaní, spolu 28
 • 3 zápasy za deň – zápas na 10 rozdaní, spolu 30

Po odohraní daného zápasu budú tímom pridelené body IMP a body VP podľa príslušnej tabuľky pravidiel WBF. V prípade, že skupina B obsahuje voľné miesto (tzv. BYE), bude všetkým členom skupiny pridelených 12 VP za tento neodohraný zápas.

Po odohraní všetkých zápasov sa vytvorí poradie v rámci skupiny podľa priority 1-4 (podľa nižšej priority sa postupuje v prípade, že v danej úrovni nastane rovnosť)

 1. Počet bodov VP
 2. Počet získaných bodov IMP
 3. Rozdiel počtu získaných a stratených bodov IMP
 4. Vzájomný zápas. Ak by nastal prípad, že aj vzájomný zápas skončil remízou, poradie sa určí náhodným losovaním (hodom mincou).

Pri počte prihlásených tímov 8-15 postupujú do hlavnej časti 4 družstvá z každej skupiny, dve do Hornej Sekcie a dve do Dolnej sekcie.
Pri účasti 16 a viac tímov postupuje do hlavnej časti až 8 (do každej sekcie štyri). Zvyšné tímy zo súťaže vypadávajú.

Názorný príklad pri účasti 11 tímov. Pri vyššej účasti sa zvyšuje počet tímov v červenej zóne.

Hlavná časť – dvojitá eliminácia

Dvojitá eliminácia je forma turnajového „pavúka“, ktorý je rozdelený na dve sekcie.

 • Tímy v Dolnej sekcii (DS) po prehre zo súťaže vypadávajú.
 • Tímy v Hornej sekcii (HS) po prehre zostupujú do DS na miesto, ktoré prislúcha aktuálnemu kolu.

8-15 tímov v súťaži, zo skupiny postúpili 4 tímy :

Pri účasti 16 a viac tímov sa počet úvodných zápasov v jednotlivých sekciách zdvojnásobí. Pri takejto účasti bude náčrt pavúka a rozvrhu zverejnený dodatočne.

Zápasy v hlavnej časti sa hrajú na 2 polčasy po 8 rozdaní, s výnimkou Hlavného finále, ktoré sa hrá na 2 polčasy po 16 rozdaní. Do druhého polčasu zasadá hosťujúci tím opačne.

Rozpis zápasov v hlavnej časti bude nasledovný:

1. deň – zápasy H1, H2 a D1, D2 a následne po prestávke zápasy D3, D4

2. deň – zápasy D5, H3 a následne po prestávke D6

3. deň – Hlavné finále

Počas prestávky medzi zápasmi v rámci hlavnej časti sa môžu kapitáni dohodnúť, že si termín svojho zápasu preložia na iný deň. Musia si však určiť termín zápasu (D6) tak, aby sa odohral v rámci týždňa a víťaz mohol nastúpiť do nasledujúceho kola

V prípade, že by niektorý zo zápasov v Hlavnej časti skončil remízou, pokračuje sa ďalším turnajom na 4 rozdania, podľa zasadania pre prvý polčas. Ak by aj tento skončil remízou, pokračuje sa ďalším turnajom na 4 rozdania so zasadaním podľa druhého polčasu, a potom ďalej na striedačku, až dokým nebude jasný víťaz.

Nastavenie zápasu na BBO

 • Povinnosť založiť zápas má kapitán domáceho družstva.
 • V hlavičke zápasu uvedie identifikátor „Online Slovensky Pohar“, o aký typ zápasu sa jedná a číslo aktuálneho kola (v názve, prosím, nepoužívajte diakritiku).
 • Undo: musí byť povolené, jeho akceptácia je doporučená, v zmysle opravy „misclicku“. Po uznaní opravy by mal hráč, ktorý sa chyby dopustil, zahrať svoju pôvodne zmýšľanú kartu v čo najkratšom čase.
 • Kibici: účasť divákov (kibicov) pri stole je na turnaji zakázaná
 • Barometer: Na turnaji je zakázané používať barometer, t.j. živé zobrazovanie výsledkov jednotlivých rozdaní už v priebehu turnaja.
 • Je vhodné byť na BBO v dostatočnom predstihu (10 minút) pred začiatkom kola, v ktorom má hráč nastúpiť.

Odporúčané nastavenia zápasu:


Celkom prečítané 876 krát.
Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Nevidím pořadatele ani administrátora akce (to je první připomínka), takže musím komentáře psát veřejně.

4.cena buď nebude finanční, nebo není známo, kde se na ni vezme, ani jak bude vysoká (asi nejfatálnější chyba).
“1 polčas” je protimluv, contradictio in adjecto.
Přidělovat 12 VP za bye je pro koncové pořadí zbytečná formalita a pro průběžné pořadí deformující. I vzhledem k možným časovým posunům při hraní zápasů je v obou skupinách ideální pořadí podle průměru VP z odehraných zápasů.
Počet získaných IMP jako nejdůležitější kritérium po VP nemá mé sympatie. Preferuje “basketbalový” styl hry před seriózní hrou s minimem dvouciferných IMP zápisů.
Nižší priorita je ta s vyšším číslem? Jen to vypadá žertovně, jinak je myšlenka jasná.
zasadá hosťujúci tím opačne”: Co je to “opačne”? V propozicích není uvedeno, jak zasedá v prvním poločase, ale můžeme předpokládat, že dle zvyklostí. Pokud budou oba týmy hrát ve čtyřech, do druhého poločasu se prohodí soupeři, ale jakoukoliv jinou situaci termín “opačne” neřeší. Ani z něj nevyplývá, že domácí “sedají” jako první.
O undo se hovoří jen v souvislosti se sehrávkou, v dražbě je nebo není povoleno? Nebo musí hráč i v dražbě hned zahrát kartu?

Ještě jsem zapomněl.

Jak se bude určovat, který tým hrál minule. Jaká shoda názvu a/nebo členů týmu je nutná a postačující?

Omezení počtu členů týmu na 6 mi u dlouhodobé online soutěže připadá zbytečné a potenciálně vedoucí k potížím se schopností týmů nastoupit k zápasu.