«

»

sep 28 2020

Pozvánka na Slovenský pohár online družstiev (21.10-25.11.2020)

Milí bridžisti,

SBZ vás pozýva na účasť na turnaji Slovenský pohár online družstiev (SPOD). Turnaj sa bude konať na BBO od 21.10. s predpokladaným ukončením 25.11. Bude prebiehať formou individuálne založených tímových zápasov v jednotnom čase – každú stredu, spolu maximálne 6 hracích dní.

Účasť na turnaji nie je spoplatnená a je prístupná iba hráčom SBZ. Odmenou pre víťazné družstvo sú titul víťaza a dobrý pocit z hry.

Formát súťaže a všetky ďalšie informácie nájdete v priložených propozíciách súťaže. Zvolený formát súťaže je veľmi neštandardný pre bridžové súťaže, no vzhľadom na jej konanie online je to výzva, ktorú sme sa rozhodli podstúpiť a vyskúšať. Veríme, že tento formát bude príjemným spestrením nášho aktuálne zaostávajúceho bridžového života. Zároveň však bolo ťažké nájsť preň v predsedníctve zhodu o výške štartovného a odmien. Výsledkom konečného hlasovania teda je, že síce sa za turnaj neplatí štartovné, no nebudú zaň žiadne odmeny. V prípade dobrej spätnej väzby môžeme uvažovať o organizácii ďalších turnajov podobného formátu, kde bude výška štartovného a odmien nastavená atraktívnejším spôsobom.

Prihlášku do turnaja nájdete na adrese https://tinyurl.com/spod-bbo. Prosím o jej vyplnenie do nedele 18.10.

Tešíme sa na vašu účasť.

S pozdravom,

Jakub Jakabšic, administrátor súťaže, mailto:jakub.jakabsic@gmail.com

———————————————————————————————————————-

Propozície

 1. Súťaž je otvorená pre všetkých členov SBZ. Účasť na turnaji nie je spoplatnená.
 2. Súťaž sa hrá na BBO od 21.10. s predpokladaným ukončením 25.11. 2020.
 3. Družstvá sú povinné podať prihlášku do nedele 18. 10. 2020. Minimálny počet tímov pre konanie súťaže je 8.
 4. Družstvo môže mať maximálne 6 hráčov.
 5. Hráči založia zápas na BBO podľa rozpisu zápasov pripraveného administrátorom súťaže. Jednotlivé nastavia zápasu pri jeho zakladaní sú opísané nižšie.
 6. Administrátor súťaže uverejní výsledky jednotlivých kôl a poradie družstiev po jednotlivých kolách, a tiež pripraví a uverejní rozpis zápasov pre najbližšie kolo(á).
 7. Nevyhovujúci termín
  V prípade, že uverejnený rozpis je pre niektoré z družstiev nevyhovujúci, má možnosť požiadať o odklad konania zápasu, ktorý bude obsahovať aj viacero návrhov pre náhradný termín. Takúto žiadosť je nutné odoslať emailom na adresu administrátora a kapitána súperiaceho družstva a to najneskôr tri dni pred oficiálnym termínom zápasu.
  Ak už nie je možné požiadať o odklad, prípadne sa hráč nemôže z akýchkoľvek dôvodov dostaviť na zápas včas, je možné odohrať zápas s náhradníkom. Náhradníkom nesmie byť účastník turnaja hrajúci za iný tím, a jeho účasť v turnaji je obmedzená na jeden hrací deň.
 8. Neodohraný zápas
  1. Ak sa zápas neodohrá vinou jedného z družstiev, tak výsledok zápasu je 15-0 v prospech jeho súpera.
  2. Ak sa družstvo zo súťaže stiahne, pričom odohralo menej ako 50% zápasov, tak všetky jeho predchádzajúce výsledky sa rušia.
  3. Ak počas zápasu má niektorý z hráčov problémy s konektivitou na BBO, kapitáni družstiev sa dohodnú na priateľskom riešení situácie.

Formát súťaže

Turnaj SPOD sa hrá kombinovanou formou – skupinová časť a dvojitá eliminácia.

Skupinová časť

V skupinovej časti sa tímy rozdelia do dvoch skupín (A a B) náhodným vylosovaním. Pri nepárnom celkovom počte prihlásených tímov bude v skupine A o jeden tím viac než v skupine B.

Tímy odohrajú v rámci skupiny zápasy so všetkými ostatnými tímami systémom Round-Robin (každý s každým). Skupinové zápasy sa hrajú na 1 polčas po 12 rozdaní. Po odohraní daného zápasu budú tímom pridelené body IMP a body VP podľa príslušnej tabuľky pravidiel WBF. V prípade, že skupina B obsahuje voľné miesto (tzv. BYE), bude všetkým členom skupiny pridelených 12 VP za tento neodohraný zápas.

Po odohraní všetkých zápasov sa vytvorí poradie v rámci skupiny podľa priority 1-4 (podľa nižšej priority sa postupuje v prípade, že v danej úrovni nastane rovnosť)

 1. Rozdiel počtu bodov VP
 2. Rozdiel počtu bodov IMP
 3. Celkový počet bodov IMP
 4. Vzájomný zápas. Ak by nastal prípad, že aj vzájomný zápas skončil remízou, poradie sa určí náhodným losovaním (hodom mincou).

Pri počte prihlásených tímov 8-15 postupujú do hlavnej časti 4 družstvá z každej skupiny, dve do Hornej Sekcie a dve do Dolnej sekcie.
Pri účasti 16 a viac tímov postupuje do hlavnej časti až 8 (do každej sekcie štyri). Zvyšné tímy zo súťaže vypadávajú.

Názorný príklad pri účasti 11 tímov. Pri vyššej účasti sa zvyšuje počet tímov v červenej zóne.

Hlavná časť – dvojitá eliminácia

Dvojitá eliminácia je forma turnajového „pavúka“, ktorý je rozdelený na dve sekcie.

 • Tímy v Dolnej sekcii (DS) po prehre zo súťaže vypadávajú.
 • Tímy v Hornej sekcii (HS) po prehre zostupujú do DS na miesto, ktoré prislúcha aktuálnemu kolu.

8-15 tímov v súťaži, zo skupiny postúpili 4 tímy :

Pri účasti 16 a viac tímov sa počet úvodných zápasov v jednotlivých sekciách zdvojnásobí. Pri takejto účasti bude náčrt pavúka a rozvrhu zverejnený dodatočne.

Zápasy v hlavnej časti sa hrajú na 2 polčasy po 8 rozdaní, s výnimkou Hlavného finále, ktoré sa hrá na 2 polčasy po 12 rozdaní. Do druhého polčasu zasadá hosťujúci tím opačne.

Rozpis zápasov v hlavnej časti bude nasledovný:

1. deň – zápasy H1, H2 a D1, D2

2. deň – zápasy D3, D4

3. deň – zápasy D5, H3 – a následne D6, teda víťaz D5 aj porazený H3 hrajú dva zápasy v ten istý deň

4. deň – Hlavné finále

S výnimkou tretieho dňa sú jednotlivé zápasy od seba nezávislé a preto bude možné v prípade potreby dohodnúť náhradný termín zápasu.

V prípade, že by niektorý zo zápasov v Hlavnej časti skončil remízou, pokračuje sa ďalším turnajom na 4 rozdania, podľa zasadania pre prvý polčas. Ak by aj tento skončil remízou, pokračuje sa ďalším turnajom na 4 rozdania so zasadaním podľa druhého polčasu, a potom ďalej na striedačku, až dokým nebude jasný víťaz.

Nastavenie zápasu na BBO

 • Povinnosť založiť zápas má kapitán domáceho družstva.
 • V hlavičke zápasu uvedie identifikátor „Online Slovensky Pohar“, o aký typ zápasu sa jedná a číslo aktuálneho kola (v názve, prosím, nepoužívajte diakritiku).
 • Undo: musí byť povolené, jeho akceptácia je doporučená, v zmysle opravy „misclicku“. Po uznaní opravy by mal hráč, ktorý sa chyby dopustil, zahrať svoju pôvodne zmýšľanú kartu v čo najkratšom čase.
 • Kibici: účasť divákov (kibicov) pri stole je na turnaji povolená a odporúčaná, no divákom je zakázané komunikovať s hráčmi pri stole. Každý tím však má právo odmietnuť toto povolenie a zápas tak odohrať bez prítomnosti divákov. O tejto skutočnosti je nutné informovať kapitána súperiaceho družstva, resp. hráča zakladajúceho zápas, v dostatočnom predstihu.
 • Barometer: Na turnaji je zakázané používať barometer, t.j. živé zobrazovanie výsledkov jednotlivých rozdaní už v priebehu turnaja.
 • Je vhodné byť na BBO v dostatočnom predstihu (10 minút) pred začiatkom kola, v ktorom má hráč nastúpiť.
 • Tip: nastavenia +private+ +nokill+ v popise zápasu vám umožňujú zápas založiť aj v prípade, že niektorý z hráčov pozvanie neprijme okamžite, teda na jeho prijatie pozvánky počkáte priamo pri stole; a zároveň zabráni náhodným hráčom aby obsadili voľné miesta.

Odporúčané nastavenia zápasu:


Celkom prečítané 763 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Propozice neřeší BYE ve skupině A, což nastává při 4n+1 týmech.

D.