«

»

sep 05 2017

Pozvánka na konferenciu SBZ (Poprad, 30.9.2017)

Predsedníctvo SBZ v súlade s článkom 6 stanov zvoláva konferenciu SBZ. Konferencia sa bude konať v sobotu, 30. septembra 2017 od 21:00 v priestoroch hotela Satel v Poprade, Mnoheľova 825.

Predsedníctvo SBZ navrhuje nasledovný program konferencie:
 1. Zahájenie
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Správa o činnosti SBZ za uplynulé obdobie
 5. Správa o hospodárení SBZ
 6. Správa kontrolnej komisie
 7. Diskusia
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Voľba člena predsedníctva a generálneho sekretára SBZ
 10. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 11. Záver konferencie SBZ

Predsedníctvo SBZ vyzýva kluby a všetkých svojich členov, aby navrhli kandidátov na funkciu člena p-sbz a generálneho sekretára.

Predsedníctvo SBZ chce požiadať predsedov klubov a delegátov za členov bez klubovej príslušnosti o ústretovosť včasným zaslaním zoznamov delegátov za účelom hladkého zaistenia priebehu konferencie a kontroly prítomnosti delegátov. Pripomíname, že delegátov na konferenciu môžu určiť kluby podľa kľúča uvedeného v stanovách alebo sa ním stane člen, ktorý získal súhlas piatich riadnych členov bez klubovej príslušnosti. Žiadame predsedov klubov a delegátov, ktorí sú bez príslušnosti klubu a budú mať mandát 5 členov SBZ, aby zaslali zoznam delegátov na mailovú adresu sbz@bridgeclub.sk. Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých členov SBZ.

Predsedníctvo SBZ [fb_button]

Celkom prečítané 148 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments