«

Pozvánka na MMS 2021, Poprad, 24.9-26.9.2021 »

aug 05 2021

Pozvánka na konferenciu SBZ (Poprad, 25.9.2021)

Predsedníctvo SBZ v súlade s článkom 6 stanov zvoláva konferenciu SBZ. Konferencia sa bude konať v sobotu, 25. septembra 2021 v priestoroch hotela Satel v Poprade, Mnoheľova 825. Presný začiatok konferencie bude oznámený po skončení prvého kola párovej súťaže počas prebiehajúcich Medzinárodných majstrovstiev Slovenska.

Predsedníctvo SBZ navrhuje nasledovný program konferencie:

  1. Zahájenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  3. Schválenie programu konferencie
  4. Správa o činnosti SBZ za rok 2021
  5. Správa o hospodárení SBZ za rok 2020 a priebežne za rok 2021
  6. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2020 a priebežne za rok 2021
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
  9. Záver konferencie SBZ

Predsedníctvo SBZ chce požiadať predsedov klubov a delegátov za členov bez klubovej príslušnosti o ústretovosť včasným zaslaním zoznamov delegátov za účelom hladkého zaistenia priebehu konferencie a kontroly prítomnosti delegátov. Pripomíname, že delegátov na konferenciu môžu určiť kluby podľa kľúča uvedeného v stanovách alebo sa ním stane člen, ktorý získal súhlas piatich riadnych členov bez klubovej príslušnosti. Žiadame predsedov klubov a delegátov, ktorí sú bez príslušnosti klubu a budú mať mandát 5 členov SBZ, aby zaslali zoznam delegátov na mailovú adresu sbz@bridgeclub.sk. Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých členov SBZ.

 Predsedníctvo SBZ


Celkom prečítané 76 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments