«

»

máj 22 2020

Pozvánka na Online GP Košice / Invitation Online BBO Swiss Teams Tournament (3.6.2020-28.6.2020)

English version click here / anglická verzia kliknite tu

Slovenský bridžový zväz a Košický bridžový klub Vás pozývajú na internetovú súťaž družstiev Online GP Košice 2020.  Základné informácie:

  • súťaž sa uskutoční v priebehu mesiaca jún. Detailný časový rozpis nájdete tu.

  • súťaž sa bude hrať švajčiarskym spôsobom, bude sa hrať osem kôl, v každom kole 12 rozdaní. Detailné propozície súťaže nájdete tu.

  • registrácia družstiev do súťaže je na tejto adrese. Registrácia do súťaže je možná do 31. mája 2020.

  • koncepciu rozhodovania vedúceho súťaže a “strážneho psa” etickej internetovej hry nájdete tu.

Vedúcim súťaže je Dušan Šľachta. Administrátorom súťaže je Edo Velecký. Pri nejasnosti ohľadom organizácie súťaže, prihlášok, atď,  oslovte administrátora súťaže.

Registrácia je právoplatná uhradením vložného. Vložné do súťaže je 30 €, pre družstvá U26 a mladšie je to 10€ . Platbu realizujte prevodom na nasledovné konto KBK Košice: SK57 0200 0000 0018 4754 3953. Platbu identifikujte menom Vášho družstva. Vložné bude použité na administratívne náklady, odmenu vedúcemu súťaže a na finančné ceny.

Za súťaž budú členom SBZ udelené internetové body v hodnote strieborných bodov (výnimka schválená klasifikačnou komisiou SBZ 20.mája 2020). Súťaž je súčasťou Slovakia Bridge Tour 2020 (výnimka pre internetové súťaže vrátane súťaží družstiev platná pre rok 2020 bola schválená predsedníctvom SBZ 21. mája 2020).

SBZ podporí súťaž cenou vložného pre MMS v Poprade uplatniteľnou víťazom súťaže v roku 2020 alebo v roku 2021. KBK podporí súťaž cenou vložného pre VC Košic uplatniteľnou víťazom súťaže v roku 2021. Tieto ceny môžu byť rozširené v závislosti od počtu účastníkov súťaže.

V závislosti od počtu účastníkov súťaže budú určené aj finančné ceny. Konkrétna výška finančných cien bude uverejnená po skončení registrácie účastníkov a pred prvým hracím dňom.

Neváhajte a zúčastnite sa našej súťaže, ktorej príprave sme venovali nemálo času. Naším cieľom je – podobne ako v susedných a aj v iných národných zväzoch – nielen vytvoriť zázemie pre organizovanie súťaží družstiev a zisk praktických skúseností, ale hlavne podporiť záujem Vás hráčov hrať súťažný bridž aj v internetových podmienkach.

English invitation/Anglická pozvánka:

Grand Prix Košice 2020 – Online BBO Swiss Teams Tournament

The Slovak Bridge Association and the Košice Bridge Club would like to invite you to the Grand Prix Košice online teams competition. Basic information:

– the competition will take place during the month of June. The detailed schedule of play is available here.

– it is a Swiss teams tournament, with 8 rounds and 12 boards per round. The general conditions of contest are available here.

for registering a team for the tournament use the following web site. The deadline for registration is May 31, 2020.

general principles for tournament director and the „watchdog“ of ethical online play are available here.

The tournament director is Dušan Šľachta (BBO nick: posleda). Tournament Admin is Edo Velecký (BBO nick edowell). In case of questions regarding organization of the tournament, entry forms, results, etc. please contact the Tournament Admin.

 Registration is valid by paying the entry fee. The entry fee for the tournament is € 30 per team. For teams consisting from U26 players (born in 2004 and later) only the reduced entry fee is € 10 per team. The entry fees are to be paid by a bank transfer to the following bank account (IBAN) of Košice Bridge Club: SK57 0200 0000 0018 4754 3953. Please mention the name of your team in the appropriate field of your transfer. The entry fees will be used to cover administrative costs, incl. reward for the tournament director and for financial prizes.

Members of the Slovak Bridge Association will be awarded internet masterpoints based on the final ranking. The tournament is part of the Slovakia Bridge Tour 2020.

Slovak Bridge Association will support the tournament by awarding free entry to the teams competition of the Slovak International Open Championship in Poprad either in 2020 or in 2021. Košice Bridge Club will support the tournament by awarding free entry for the teams competition of Grand Prix Košice in 2021. In addition the best team(s) will get financial prizes; the number of awarded teams and the amounts depend on the overall number of participating teams and will be published after the registration deadline before the start of the round 1.

Please join the Grand Prix Košice 2020 teams tournament. Preparation of this special online edition has taken a lot of effort. The intentions of our tournament organizers – similarly to ones in other national bridge organizations – is to create background and gain practical experience for organizing online teams competitions and especially to meet the enhanced interest of players for competitive bridge while regular tournaments, including our one in Košice, are being cancelled.

Slovenská verzia kliknite tu:/Slovak version click here

Napísal: Edo Velecký, Peter Belčák

 


Celkom prečítané 1 543 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments