«

»

mar 23 2017

Pôvod a história bridžu

Pôvod a história bridžu Prevzaté z článku v publikácii ACBL, preložil Pavel Mokráň Pôvod bridžu je možné vystopovať v Anglicku na začiatku šestnásteho storočia (prvá zmienka z roku 1529 je v publikovanej kázni biskupa Latimera) a počas nasledujúcich storočí, kedy sa hrali prototypové formy whistu pod takými názvami ako triumph, trump, ruff, slam, ruff and honors, whisk and swabbers, whisk a whist. Whist môže naznačovať rýchlu akciu zhrabnutia kariet po získaní zdvihu, alebo „psssst“ ako výzvu o ticho. Hra bola populárna pod svojim moderným názvom whist od polovice 17-teho storočia, ale až v roku 1742 sa objavila prvá kniha venovaná whistu: slávna kniha Edmonda Hoylesa Krátke pojednanie o whiste. Kniha sa rýchlo stala bestsellerom a okamžite potom sa objavilo mnoho pirátskych vydaní. Whist si udržiaval svoju popularitu ako módna zábava a v roku 1834 lord Henry Bentinck vynašiel prvý signál. Bol to predchodca mnohých skúmaní a publikácií uskutočnených takými autoritami tejto hry, ako boli James Clay, Cavendish, Deschapelles a mnohí ďalší. Prvé hranie duplikovaného whistu sa zrejme uskutočnilo v Londýne v roku 1857 pod vedením Cavendisha. Zámerom bolo demonštrovať výhody plynúce z obratnej hry, a team zložený z údajne dobrých hráčov bol zámerne nasadený proti údajne slabým hráčom (predtým nebolo žiadne kritérium na ich posudzovanie). Dobrí hráči ľahko vyhrali. Cavendish poznamenal, že tento postup takmer eliminoval vplyv šťastia, ale jeho priekopnícke úsilie nikto nenasledoval takmer štvrť storočia. Spojené štáty trochu predbehli Anglicko v šírení metódy duplikovania. Duplikovaný whist sa súkromne hral v Chicagu v roku 1880 a v istom klube v New Orleanse v roku 1882. Prvý zápas medzi klubmi sa hral vo Philadelphii v roku 1883. Prvý duplikovaný zápas v Starom svete sa hral pravdepodobne v škótskom Glasgowe v roku 1888. Duplikovanie ponúklo možnosť nahradiť súkromné hranie verejnou súťažou. Hlavné kroky vpred v roku 1891 boli: založenie Americkej ligy whistu; Kalamazoo-ov vynález krabice (prvá duplikovaná krabica); a prvá kniha o organizácii turnaja, ktorú napísal John T. Mitchell, ktorý vymyslel prvý systém striedania pre hru párov a opísal metódu rebríčkového vyhodnocovania výsledkov, ktorá sa používa dodnes. Hoci sa Americkej lige whistu dobre darilo ešte asi 40 rokov, bridž, hra ktorá napokon viedla k jeho úpadku a pádu, prišiel na americkú scénu začiatkom deväťdesiatych rokov 19-teho storočia, zhruba v tom čase, keď bol taktiež predstavený v Anglicku. Ako zaznamenali J. B. Elwell a R. F. Foster, hra dorazila do New Yorku v roku 1893, vďaka Henrymu Barbeyovi, ktorého súkromne vytlačené Pravidlá bridžu sú datované v roku 1892. V Londýne začali členovia Portlandského klubu hrať bridž v roku 1894 z iniciatívy lorda Broughama, ktorý sa ho naučil v Indii od nejakých armádnych dôstojníkov. (W. Dalton v časopise Auction Bridge v septembri 1927 uvádza, že lord Brougham priniesol túto hru z Káhiry.) Ale podľa listu publikovaného v časopise Bridge v roku 1932, Frank J. Nathan hral v prvej anglickej hre v roku 1892 v klube St. George na Hanover Square. Predstavil ho tam plukovník Studdy, ktorý povedal, že má levantinský pôvod a že sa ho naučil v zákopoch pri Plevne počas rusko-tureckej vojny 1877-1878. (Bol to pravdepodobne plukovník T.C.J.A. Studdy z kráľovského delostrelectva, ktorý bol v čase krymskej vojny kapitánom.) Toto skoršie datovanie hry a pravdepodobnosť, že hra je tureckého alebo ruského pôvodu silne podporuje dôkaz, ktorý odhalil v rokoch 1974-1975 Robert H. True, ktorý cituje z vydania Notes and Queries z roku 1904 list od A. M. Keileyho (národnosť neznáma): V roku 1886 som bol členom klubu Khedival v Káhire, a bridž bol hlavnou kartovou hrou, ktorá sa tam hrala pri mojom vstupe. Členovia mi povedali, že už tak je dávno. Jedným z mien, podľa ktorých bridž bol najprv známy na Riviére, bolo Khedive, pravdepodobne preto, že hráči sa s ním stretli v Káhire. Turecko malo v područí Egypt takmer bez prerušenia od začiatku 16-ho storočia až do prvej svetovej vojny a Khedive bol oficiálny titul, ktorý mal turecký miestokráľ. Ďalší nový dôkaz potvrdzujúci levantínsky pôvod a skoršie datovanie hry prezentoval Bob van de Velde z Holandska v IBPA Bulletin No:222. Zdroje tohto článku sú Daily Telegraph (Anglicko, november 1932), La revue du bridge (Francúzsko, december 1932) a Bridge (Holandsko, február 1933). Primárny zdroj, Daily Telegraph, uverejnil článok O. H. van Millingena, ktorý žil v Konštantinopole v roku 1879 alebo 1880 a pamätal si veľmi zaujímavú hru nazývanú britch. Táto hra sa stala veľmi populárnou vo všetkých kluboch a vytesnila hru whist. Priložil list datovaný 7. januára 1922 od svojho priateľa Edouarda Grazianiho, ktorý v tom čase pracoval na talianskej ambasáde ako prekladateľ a bol jedným z najlepších bridžových hráčov v Cercle d¹Orient. V auguste 1873 hral Graziani hru bridž po prvý raz v dome pána Georgesa Coronia, manažéra v Bank of Constantinople. V Buyukdere na pobreží Horného Bosporu boli prítomní aj páni Eustache Eugenidi a Serghiadi, rumunský finančník, ktorý štvoricu učil princípy bridžu. Graziani napísal, že po Konštantinopoli bridž prišiel najprv do Káhiry, odtiaľ dobyl Riviéru, Paríž, Londýn a potom New York. Tvrdenie o dokonca skoršej existencii hry sa objavuje v úvode Slamovej knihy Modern Bridge publikovanej v Londýne v roku 1901: Bridž, známy v Turecku ako CE Britch, sa hrával v juhovýchodnej Európe už od začiatku šesťdesiatych rokov. Teraz máme snáď kvantový skok na obdobie rokov 1854-56. Obyvateľ Istanbulu, Metin Demirsar, referuje nasledovné: Počas kurzu o osmanskej histórii a architektúre sa môj lektor zmienil o tom, že britskí vojaci vynašli hru bridž počas služby v čase krymskej vojny. Kartová hra dostala svoj názov od Galata Bridge (mostu Galata), mosta preklenujúceho Golden Horn a spájajúceho starú a novú časť európskeho Istanbulu, po ktorom očividne prechádzali každý deň, keď chodili do kaviarne hrať karty. To však naznačuje oveľa pravdepodobnejší pôvod názvu hry, než akýkoľvek iný ponúknutý predtým. Je trochu záhadou, prečo sa hra neobjavila v Anglicku skorej. Možno jeho tvorcovia padli v bojoch pri Balaklave alebo Inkermane, ale ich nápad naďalej žil v bridžovom klube. Pani Marion Harding z Národného armádneho múzea v Londýne potvrdzuje, že v roku 1854 došlo k významnej britskej prítomnosti (asi 14 000 vojakov) sústredenej okolo Konštantinopolu, a značný čas tam bolo veľa dôstojníkov. Existujú náznaky dokonca aj o skoršom dátume. Pán James Paget, anglický doktor, spomína že hral bridž v liste z roku 1843, ale toto je veľmi slabá stopa. Nie je dokonca ani jasné, či hral kartovú hru. Modernou autoritou v tejto oblasti je Thierry Depaulis z Paríža. V svojej rozsiahlej knihe Histoire du Bridge prišiel k záveru, že bridž sa vyvinul v diplomatickej komunite v Istanbule. Spojil ho so srbsko-chorvátskym slovom Cebrc, znamenajúcim veľké množstvo, maximum. Následne svoje názory modifikoval a spojil hru s Ruskom, kde sa hra nazývala sibirskii ieralash, alebo sibírska zmes. Podobne ako Vint sa domnieval, že hra patrila do širokej rodiny hier podobných whistu. Hra prišla do Istanbulu okolo rokov 1860-65 a zmenila svoj názov na niečo, čo znelo ako britsh, britch alebo biritch. Britské múzeum má brožúru z roku 1886 nazvanú Biritch alebo ruský whist. Samotné slovo môže byť srbsko-chorvátske alebo ukrajinské. Hru pravdepodobne rozširovali bohatí Gréci, ktorí cestovali do Ruska a Turecka a pomohli uviesť ju do západnej Európy. Dôležitou zmenou oproti whistu bolo odhalenie jednej ruky (ruky vydražiteľovho partnera) na stole, podľa precedensu, ktorým bol Dummy Whist, ktorý vznikol ako hra pre troch hráčov. Podľa jednej populárnej teórie, táto idea vznikla z hry, ktorú hrali najprv v Indii traja britskí dôstojníci, ktorí boli tak izolovaní, že neboli schopní nájsť štvrtého. Ďalšou novinkou bolo zavedenie kontry a rekontry. Neexistoval žiadny limit na počet rekontier, a tento hazardný rys novej hry, ktorý bol čoskoro eliminovaný zmenou na Auction Bridge, bol jedným zo silných argumentov proti bridžu zo strany ľudí oddaných whistu. Prototyp hry bridž, alebo bridge whist, mal krátku životnosť. Veľký krok vpred bol urobený v roku 1904, keď bol zavedený princíp dražby, tradične v Indii, ale možno v Anglicku. Popularita dražobného bridžu neustále rástla až do roku 1927, aj keď len ku koncu tohto obdobia sa organizovali turnaje dražobného bridžu. Z nejakého dôvodu prevládal názor, že princíp duplikovania, už dlho populárny medzi hráčmi whistu, nie je pre bridž vhodný. Ďalšia dôležitá zmena sa odohrala vo Francúzsku, kde sa hrala hra Plafond v roku 1918 a možno aj skorej. Podobnú hru, S.A.C.C., opísal Sir Hugh Clayton ako hru vynájdenú v Indii v roku 1912. Podobné hry sa skúšali v Spojených štátoch pred rokom 1915. Vo všetkých takýchto hrách každá strana musela ponúknuť svoj plafond alebo strop: do hry sa počítali len licitované a urobené zdvihy. Tento variant sa rýchlo stal štandardnou francúzskou hrou, ale napriek niekoľkým experimentom sa inde neuplatnil. Vo svojich mierne beletrizovaných pamätiach z prvej svetovej vojny nazvaných Ashenden, Somerset Maugham, ktorý bral bridž veľmi vážne, referoval o hre vo Švajčiarsku: Hra bola kontrakt, nebol som s ňou veľmi oboznámený. Začiatkom dvadsiatych rokov boli publikované dve brožúry nazvané Contract Bridge, a v klube Knickerbocker bol urobený neúspešný pokus pripraviť kódex licitačných pravidiel. Až do tohto bodu hry whist, bridž, auction, a plafond jednoducho rástli, čo je u kartových hier normálne. Žiadnemu jednotlivcovi sa nedá pripísať zásluha za vynájdenie dummy (stola), idey licitovania, dražobného princípu, alebo princípu stropu u plafondu. Ale v roku 1925 Harold S. Vanderbilt zdokonalil novú formu hry, zahrnul princíp Plafondu, ale zahrnul aj prvok vulnerability (vulnerable = v druhej hre) a vytvoril bodovaciu tabuľku, ktorá korigovala hlavné nedostatky v plafonde. Uspel tak dobre, že táto hra contract bridge sa stala najobľúbenejšou u hráčov kariet na celom svete. Po rokoch napísal: “Myslím, že mnohoročné skúsenosti hrania hier z rodiny whistu boli nutnou predohrou k získaniu zázemia a znalostí potrebných k vyvinutiu hry Contract Bridge. Začínal som ako malý chlapec asi pred 70 rokmi, postupne v priebehu rokov som hral whist, bridž, Auction Bridge, a Plafond.” “Na jeseň v roku 1925 som zostavil pre svoju novú hru bodovaciu tabuľku. Hru som nazval Contract Bridge a začlenil som do nej nielen najlepšie aspekty hier Auction a Plafond, ale tiež viacero nových a vzrušujúcich aspektov; prémie za slemy vylicitované a vyhrané, prvú a druhú hru, a desatinný systém bodovania, ktorý zvyšovaním hodnôt za zdvih a hru a všetkými prémiami a pokutami bol predurčený obrovsky zvýšiť popularitu súťažného bridžu. Ideálna príležitosť vyskúšať moju novú hru sa naskytla krátko po zastavení mojej bodovacej tabuľky počas plavby, ktorú som podnikol s tromi priateľmi hrajúcimi Auction Bridge na palube parníka Finland z Los Angeles do Havany cez Panamský prieplav, a ktorá trvala deväť dní. Spočiatku nám chýbal výraz, iný než hra, na opísanie stavu, keď dostávate vyššie pokuty, pretože ste už vyhrali hru. Našťastie pre nás istá mladá dáma na palube Finlandu vyriešila tento problém tým, že nám navrhla slovo „vulnerable.” “Hranie mojej novej hry na palube parníka Finland sa nám tak zapáčilo, že po návrate do New Yorku som rozmnožil svoju bodovaciu tabuľku a poslal som ju niekoľkým svojim priateľom hrajúcim Auction Bridge. Nevyvíjal som žiadne iné úsilie na popularizovanie alebo publikovanie Contract Bridge. Zrejme vďaka jeho dokonalosti sa popularizoval sám a rozšíril sa ako požiar.” Žiadna svetovo populárna hra v histórii, určite žiadna v rodine whistu, nemôže tak presne ukázať svoju koncepciu, a čas kedy sa vôbec prvý raz hrala. Nedávny výskum ukázal, že parník Finland priplával do Balboa 31. októbra 1925, príliš neskoro na to, aby pokračoval cez prieplav alebo na to, aby cestujúci vystúpili na breh. Francis Bacon III, v roku 1975 už jediný žijúci člen Vanderbiltovej štvorice, si spomenul že v ten večer dáme, ktorá navrhla výraz ‘vulnerable’, dovolili pripojiť sa k ich hre plafond a ona sa pokúšala navrhnúť niektoré exotické a nepraktické zmeny na základe nejakej hry, ktorú údajne hrávala v Číne. Toto tak podráždilo Vanderbilta, že v nasledujúci deň, počas plavby parníka Finland prieplavom, vypracoval bodovaciu tabuľku pre contract, ktorá, s výnimkou zdvihov v hre bez tromfov, ktoré sa vtedy hodnotili 35 bodov za každý zdvih, zostala prakticky bezo zmeny ešte pol storočia. V ten večer, 1. novembra, hra sa stala Contract Bridge (súťažným bridžom), a bola bodovaná podľa nových pravidiel Vanderbilta. V priebehu dvoch rokov vznikli pre novú hru tri zborníky pravidiel. Pravidlá od Roberta F. Fostera a pravidlá whistového klubu Knickerbocker (obe z roku 1927) boli stiahnuté v prospech oveľa autoritatívnejších pravidiel, ktoré vydal Whist Club v New Yorku. V roku 1928 bola hra prijatá v hlavných kluboch New Yorku, a na konci toho istého roka sa uskutočnilo prvé Národné majstrovstvo, na ktorom ako cena bol Vanderbiltov pohár. V roku 1929 organizácia American Auction Bridge League vypustila zo svojho názvu Auction a bolo jasné, že contract nahradil auction. Renomované autority pre auction sa usilovali dosiahnuť znalosti v oblasti contract, ale z veľkej časti neúspešne. Vedenie v novej hre získal Ely Culbertson, ktorý v roku 1929 založil prvý časopis pre contract bridge. Prvé vydanie časopisu The Bridge World obhajovalo presadzovanie medzinárodného Zborníka pravidiel pre Contract Bridge. Následne boli zostavené výbory reprezentujúce Spojené štáty, Anglicko a Francúzsko, a prvé Medzinárodné pravidlá vstúpili do platnosti 1. novembra 1932. V septembri 1930 publikoval Culbertson svoju Modrú knihu bridžu, ktorá sa stala bestsellerom a ktorá sa objavovala počas štyroch rokov v ročných revíziách. Táto revolučná práca ukázala princípy licitácie s približovaním a príkazmi, ktoré sa stali jadrom všetkých moderných štandardných systémov. Bol to Culbertson, so svojimi knihami, svojou osobnosťou, prednáškami a organizáciou, ktorý sa najviac pričinil o to, že hra rýchlo prišla do módy. Medzinárodná publicita vyplývajúca zo slávneho zápasu Culbertson-Lenz v roku 1931 a z anglicko-amerických zápasov v rokoch 1930, 1933 a 1934 spôsobila, že nová hra Contract Bridge zdomácnela. Vďaka výbornej organizácii, ktorá využila každú fázu bridžovej aktivity a jeho citu pre publicitu, preukázanej hlavne v zápase Culbertson-Lenz, Culbertson si udržal svoju vedúcu pozíciu počas tridsiatych rokov, neohrozili ju ani turnajové úspechy Four Aces. Hoci Culbertsonov licitačný systém bol prvým široko akceptovaným systémom licitácie v súťažnom bridži, vyšiel z módy, a odvtedy prišli do popredia mnohé ďalšie systémy. GORENOVE metódy, založené na ocenení podľa bodov, ktoré sa v Spojených štátoch stali po roku 1950 štandardom, sú pevne založené na základoch, ktoré položil Culbertson. Rast turnajového bridžu bol v tridsiatych rokoch brzdený súčasnou činnosťou troch separátnych organizačných telies, Americkej bridžovej ligy, Americkej whistovej ligy, a Bridžovej asociácie Spojených štátov. Ale od roku 1937 Americká bridžová liga malá voľné pole pôsobnosti a nasledovalo obdobie trvalého rastu stimulovaného podrobným plánom. Rok 1935 sa stal rokom prvého uznávaného svetového šampionátu, hoci už skorej bolo zohraných niekoľko polo-oficiálnych medzinárodných zápasov. Ďalšie medzníky na medzinárodnej scéne boli prvá povojnová séria svetových šampionátov v roku 1950, založenie Svetovej bridžovej federácie v roku 1958 a prvá Olympiáda družstiev v roku 1960. Jedinou významnou inováciou v contract bridge počas jeho prvých 40 rokov existencie bolo zavedenie systému Chicago, hry na štyri rozdania, ktorá začiatkom šesťdesiatych rokov vytesnila v mnohých kluboch tradičný rubberový bridž. To však je, rovnako ako contract bridge samotný, skôr zmena v bodovaní, než v štruktúre.   [fb_button]

Celkom prečítané 362 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments