«

»

mar 25 2019

Pomôžte slovenskému bridžu, darujte 2 % z Vašej dane

Každá firma, podnikateľ alebo zamestnanec má možnosť venovať 1 alebo 2% zo svojej zaplatenej dane v prospech vybranej mimovládnej organizácie, ktorá sa nachádza v zozname prijímateľov.

V prípade, že ste sa ako právnická osoba rozhodli venovať tieto prostriedky Slovenskému bridžovému zväzu, potom v daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Stačí vyplniť údaje za SBZ tak ako sú uvedené na strane 12 v priloženom tlačive SBZ_PO-2019 a vyplnené daňové priznanie odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

V prípade, že ste sa ako zamestnanec rozhodli venovať tieto prostriedky Slovenskému bridžovému zväzu a máte od svojho zamestnávateľa tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane“, potom pre Vás platí rovnaký postup ako minulý rok, termín na odovzdanie “Vyhlásenia” a “Potvrdenia” na daňový úrad je do 30.4.2019. Tlačivo SBZ_FO-2019 s vyplnenými údajmi za SBZ je priložené.

Ak nám chcete oznámiť, že ste svoje % venovali SBZ, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Ďakujeme Vám za prípadnú ochotu pomôcť a za každú sumu, ktorú poukážete na konto SBZ. Všetky získané prostriedky budú ako obyčajne investované do rozvoja slovenského bridžu.

Autor: Peter Belčák


Celkom prečítané 49 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments