«

»

mar 20 2018

Pomôžte slovenskému bridžu, darujte 2 % z Vašej dane

Každá firma, podnikateľ alebo zamestnanec má možnosť venovať 1 alebo 2% zo svojej zaplatenej dane vybranému subjektu, ktorý sa nachádza v zozname prijímateľov 2%. V prípade, že ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Slovenskému bridžovému zväzu a máte od svojho zamestnávateľa tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane“, potom:

– Pre právnické osoby platí, že: “V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.” Stačí vyplniť údaje za SBZ tak ako sú v priloženom tlačive SBZ_PO. v casti VI.

– Pre fyzické osoby, zamestnancov platí rovnaký postup ako minulý rok, termín na odovzdanie je 30.4.2018. Tlačivo SBZ_FO s vyplnenými údajmi je priložené.

Ďakujeme Vám za prípadnú ochotu pomôcť a za každú sumu, ktorú poukážete na konto SBZ. Všetky získané prostriedky budú ako obyčajne investované do rozvoja slovenského bridžu.


Celkom prečítané 104 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments