MMS 2021 » Slovenský bridžový zväz

«

»

MMS 2021

Kedy:
24. september 2021 – 26. september 2021 celý deň
2021-09-24T00:00:00+02:00
2021-09-27T00:00:00+02:00
Kde:
Hotel Satel
Poprad
Kontakt:
Ing. Vojtech Belčák

sbzdef1100

Slovenský bridžový zväz

Vás pozýva na

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska

Veľká cena Slovenska 2021

Termín: 24 – 26. september 2021

Miesto konania: Hotel Satel*** v Poprade

ban1-fini

Rozhodca a riadenie turnaja: Dušan Šlachta (ČR)

Program:

Piatok: 24.9.2021 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2021

Koniec prezentácie – družstvá 14:30

Súťaž družstiev, 1. – 5. kolo (švajčiarsky) 15:00

Sobota: 25.9.2021 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2021

Súťaž družstiev, 6. – 9. kolo (švajčiarsky) 09:30

Koniec prezentácie – páry 15:45

Súťaž párov, 1. kolo 16:00

Nedeľa: 26.9.2021 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2021

Súťaž párov, 2. kolo 09:30

Vyhlásenie výsledkov – odovzdávanie cien 14:00

Štartovné: 60,- EUR za družstvo; juniori (1998 a mladší) 20,- EUR

40,- EUR za pár; juniori (1998 a mladší) 20,- EUR

Prihlasovací formulár: kliknite sem

Ceny:

Súťaž družstiev

1. cena: 400 EUR + putovný pohár + malé poháre

1 až 3. cena: podľa získaní finančných prostriedkov od sponzorov a zo štartovného

Súťaž párov

1. cena: 600 EUR + putovný pohár + malé poháre

1. až 6. cena: podľa získaní finančných prostriedkov od sponzorov a zo štartovného

Najúspešnejší ženský, zmiešaný, juniorský (1998 a mladší) a seniorský (1959 a starší) pár získavajú malé poháre.

Z prostriedkov získaných zo štartovného bude približne 60% použitých na finančné a vecné ceny.

Ubytovanie:

Hotel Satel***, Mnoheľova 825, 058 01 Poprad

Telefón: +421 918 898 720, sales@hotelsatel.com

Cena ubytovania s bufetovými raňajkami a miestnym poplatkom:

43,50 € za noc / izba obsadená jednou osobou

55,50 € za noc / izba obsadená dvoma osobami

70,50 € za noc / izba obsadená troma osobami

Pri rezervácii uviesť: BRIDGE

Stravovanie:

Hotel Satel*** obed, resp. večera (dvojchodové menu) 7,50 EUR

Protipandemické opatrenia:

Podmienkou registrácie každého účastníka bude doklad o plnom zaočkovaní registrovanou vakcínou alebo PCR test nie starší ako 72 hodín v čase začiatku prvej súťaže, na ktorej účastník štartuje.

Súťažiaci prichádzajúci zo zahraničia sú povinní pred vstupom na územie Slovenska vyplniť formulár e-hranica (https://korona.gov.sk/ehranica/), v ktorom uvedú, či spĺňajú niektorú z výnimiek z absolvovania domácej izolácie.

Všeobecné dopravné dispozície:

Priame vlakové spojenie EC a IC,

Dobré cestné spojenie (z veľkej časti diaľničné) je prepojené s cestnou sieťou okolitých štátov.

Sprievodné informácie:

Pre účastníkov a ich sprievod je možnosť návštevy Vysokých Tatier, vodného parku AQUACITY v Poprade, historicky známych Spišských miest, návštevy Pienin vrátane plavby plťou po rieke Dunajec a iných atraktívnych zaujímavostí.

Informácie:

Vojtech Belčák, vojtechbelcak@iol.sk, Telefón: +421 908 700423, BBO nick: vojtech

sbzdef1100

Slovak Bridge Association
invites to

International Championship of Slovakia

Grand Prix Slovakia 2021

Date: September 24 to 26, 2021

Venue: Hotel Satel*** in Poprad

ban1-fini

Tournament Director: Dušan Šlachta, Czech Republic

Programme:

Friday: Sept. 24, 2021 International Championship of Slovakia – GP 2021

Presentation closed – teams 2:30 p.m.

Teams competition, rounds 1 to 5 (Swiss) 3 p.m.

Saturday: Sept. 25, 2021 International Championship of Slovakia – GP 2021

Teams competition, rounds 6 to 9 (Swiss) 9:30 a.m.

Presentation closed – pairs 3:45 p.m.

Pairs competition, round 1 4 p.m.

Sunday: Sept. 26, 2021 International Championship of Slovakia – GP 2021

Pairs competition, round 2 9:30 a.m.

Prizegiving ceremony 2 p.m.

Entry Fees: 60,- EUR per team; juniors (born in 1998 and younger) 20,- EUR/all-junior team

40,- EUR per pair; juniors (born in 1998 and younger) 20,- EUR/all-junior pair

Entry Form: click here

Prizes:

Teams competition

1st prize 400 EUR, the winner’s challenge cup and small cups

2nd and 3rd prize according to financial contributions from sponsors and entry fees

Pairs competition

1st prize 600 EUR, the winner’s challenge cup and small cups

2nd to 6th prize according to financial contributions from sponsors and entry fees

Additional prizes and small cups will be awarded to the best ladies, mix, junior (born in 1998 and younger) and senior (born in 1959 and older) pairs.

Approximately 60% of the collected entry fees will be used for financial and other prizes.

Accommodation

Hotel Satel***, Mnoheľova 825, 058 01 Poprad

phone: +421 918 898720; e-mail:sales@hotelsatel.com

Price: 43,50 EUR per night in a single-bed room

55,50 EUR per night for a double-bed room

70,50 EUR per night in a triple-bed room

All the above prices are including buffet breakfast and local tax

Please refer to BRIDGE when booking.

Meals

Hotel Satel*** lunch and/or dinner (a two-course menu) 7,50 EUR

Antipandemic Measures

The condition for registering a participant is either a proof of full vaccination with a registered vaccine or a PCR test no older than 72 hours at the time of the start of the first competition in which the participant competes.

Participants arriving from abroad are obliged to register by filling the electronic form (https://korona.gov.sk/ehranica/) before entering the territory of Slovakia. In the form they will state whether they meet one of the exemptions from compulsory home isolation.

General Transport Conditions

Direct rail connections to Poprad by IC and/or EC trains,

Suitable road connections (mostly highways) with road networks of neighbour countries.

Additional Information

For participants and their guests there is a possibility to visit High Tatra mountains, the Aquacity water resort in Poprad, historical sights of the Spiš region, rafting on the Dunajec river in Pieniny National Park with experienced rafters dressed in original highlander costumes as well as other interesting attractions.

Further Information:

Vojtech Belčák, vojtechbelcak@iol.sk, phone: +421 908 700423, BBO nick: vojtech

MMS Pozvánka 2021-EN1 (003)

Celkom prečítané 1 588 krát.

Pridaj komentár