Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2020 (Poprad, 25.9.2020 – 27.9.2020) » Slovenský bridžový zväz

«

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2020 (Poprad, 25.9.2020 – 27.9.2020)

Kedy:
25. september 2020 @ 15:00 – 27. september 2020 @ 14:00
2020-09-25T15:00:00+02:00
2020-09-27T14:00:00+02:00
Kde:
Poprad
hotel Satel
Vstupné / Štartovné:
60 & 40 euro

sbzdef1100

Slovak Bridge Association
invites to

International Championship of Slovakia in Duplicate Bridge

Grand Prix Slovakia 2020

Date: September 25 to 27, 2020

Venue: Hotel Satel*** in Poprad

ban1-fini

Tournament Director: Dušan Šlachta, Czech Republic

Programme:

Friday: Sept. 25, 2020 International Championship of Slovakia – GP 2020

Presentation closed – teams 2:30 p.m.

Teams competition, rounds 1 to 5 (Swiss) 3 p.m.

Saturday: Sept. 26, 2020 International Championship of Slovakia – GP 2020

Teams competition, rounds 6 to 9 (Swiss) 9:30 a.m.

Presentation closed- pairs 3:45 p.m.

Pairs competition, round 1 4 p.m.

Sunday: Sept. 27, 2020 International Championship of Slovakia – GP 2020

Pairs competition, round 2 9:30 a.m.

Prize giving ceremony 2 p.m.

Entry Fees: 60,- EUR per team; juniors (born in 1997 and younger) 20,- EUR/all-junior team

40,- EUR per pair; juniors (born in 1997 and younger) 20,- EUR/all-junior pair

Entry Form: http://reg.bridgeclub.sk/start.php?tid=9

Prizes:

Teams competition

1st prize 400 EUR, the winner’s challenge cup and small cups

2nd and 3rd prize according to financial contributions from sponsors and entry fees

Pairs competition

1st prize 600 EUR, the winner’s challenge cup and small cups

2nd to 6th prize according to financial contributions from sponsors and entry fees

Additional prizes and small cups will be awarded to the best ladies, mix, junior (born in 1997 and younger) and senior (born in 1958 and older) pairs.

Approximately 60% of the collected entry fees will be used for financial and other prizes.

Accommodation

Hotel Satel***, Mnoheľova 825, 058 01 Poprad

phone: +421 918 898720; e-mail:sales@hotelsatel.com

Price: 40,00 EUR per night per person in a single room

50,00 EUR per night for two people in a double-bed room

60,00 EUR per night for three people in a triple-bed room

All the above prices are including buffet breakfast.

Please refer to BRIDGE when booking.

Meals

Hotel Satel*** lunch and/or dinner (a two-course menu) 6,50 EUR

General Transport Conditions

Direct rail connections to Poprad by IC and EC trains,

Suitable road connections (mostly highways) with road networks of neighbour countries.

Additional Information

For participants and their guests there is a possibility to visit High Tatra mountains, the Aquacity water resort in Poprad, historical sights of the Spiš region, rafting on the Dunajec river in Pieniny National Park with experienced rafters as well as other interesting attractions.

Important:

Slovak Bridge Association can decide about changes in the oranization or even cancellation of the tournament depending on local or central COVID19-related restrictions in travelling and organizing cultural, social and sport events. Any such decision will be taken in advance and players showing preliminary interest in coming to Poprad for the tournament will be informed about it without delay.

Further Information:

Vojtech Belčák, vojtechbelcak@iol.sk, phone: +421 908 700423, BBOID: vojtech

sbzdef1100

Slovenský bridžový zväz

Vás pozýva na

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska

Veľká cena Slovenska 2020

Termín: 25. – 27. september 2020

Miesto konania: Hotel Satel*** v Poprade

ban1-fini

Rozhodca a riadenie turnaja: Dušan Šlachta (ČR)

Program:

Piatok: 25.9.2020 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2020

Koniec prezentácie – družstvá 14:30

Súťaž družstiev, 1. – 5. kolo (švajčiarsky) 15:00

Sobota: 26.9.2020 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2020

Súťaž družstiev, 6. – 9. kolo (švajčiarsky) 09:30

Koniec prezentácie – páry 15:45

Súťaž párov, 1. kolo 16:00

Nedeľa: 27.9.2020 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2019

Súťaž párov, 2. kolo 09:30

Vyhlásenie výsledkov – odovzdávanie cien 14:00

Štartovné: 60,- EUR za družstvo; juniori (1997 a mladší) 20,- EUR

40,- EUR za pár; juniori (1997 a mladší) 20,- EUR

Prihlasovací formulár: http://reg.bridgeclub.sk/start.php?tid=9

Ceny:

Súťaž družstiev

1. cena: 400 EUR + putovný pohár + malé poháre

1 až 3. cena: podľa získaní finančných prostriedkov od sponzorov a zo štartovného

Súťaž párov

1. cena: 600 EUR + putovný pohár + malé poháre

1. až 6. cena: podľa získaní finančných prostriedkov od sponzorov a zo štartovného

Najúspešnejší ženský, zmiešaný, juniorský (1997 a mladší) a seniorský (1958 a starší) pár získavajú malé poháre.

Z finančných prostriedkov získaných zo štartovného bude približne 60% použitých na finančné a vecné ceny.

Ubytovanie:

Hotel Satel***, Mnoheľova 825, 058 01 Poprad

Telefón: +421 918 898 720, sales@hotelsatel.com

Cena ubytovania v PREMIUM izbách s bufetovými raňajkami a miestnym poplatkom:

40 €/izba obsadená jednou osobou

50 €/izba obsadená dvoma osobami

60 €/izba obsadená troma osobami

Pri rezervácii uviesť: BRIDGE

Stravovanie:

Hotel Satel*** obed, resp. večera (dvojchodové menu) 6,50 EUR

Všeobecné dopravné dispozície:

Priame vlakové spojenie EC a IC,

Dobré cestné spojenie (z veľkej časti diaľničné) je prepojené s cestnou sieťou okolitých štátov.

Sprievodné informácie:

Pre tých, ktorí sa rozhodnú predĺžiť si pobyt skorším príchodom, bude bridžové vybavenie k dispozícii na vrátnici hotela Satel***.

Pre účastníkov a ich sprievod je možnosť návštevy Vysokých Tatier, vodného parku AQUACITY v Poprade, historicky známych Spišských miest, návštevy Pienin vrátane plavby plťou po rieke Dunajec a iných atraktívnych zaujímavostí.

Dôležité:

V súvislosti s COVID19 môže Slovenský bridžový zväz ako organizátor rozhodnúť o organizačnej zmene prípadne o zrušení turnaja v závislosti od miestnych alebo centrálnych obmedzení týkajúcich sa cestovania a organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Súťažiaci, ktorí prejavia predbežní záujem o účasť na turnaji, budú o každom takomto rozhodnutí bezodkladne informovaní.

Informácie:

Vojtech Belčák, vojtechbelcak@iol.sk, Telefón: +421 908 700423, BBOID: vojtech


Celkom prečítané 195 krát.

Pridaj komentár