«

»

feb 23 2017

O podpore mládežníckeho bridžu v roku 2017

Napísal: Peter Belčák

Na prelome rokov zaznamenal bridž na Slovensku dve veľmi pozitívne skutočnosti. Prvou, doležitou do vnútra SBZ, bolo, že po dvojročnej prestávke sme získali prísľub, že v roku 2017 dostaneme ako uznaný športový zväz príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu. Jeho prvá štvrtina už bola medzičasom poukázaná a máme ju na účte. Druhou, doležitou navonok, bolo rozhodnutie EBL o výbere SBZ za lokálneho partnera pre usporiadanie ME družstiev v mladežníckych a juniorských kategóriách.

P-SBZ, využijúc túto priaznivú zhodu, pristúpi tento rok k výraznejšej podpore mladých slovenských bridžistov s cieľom zlepšiť úroveň ich hry a motivovať ich k bridžovému rastu. Pod spojením výraznejšia podpora myslíme nielen viac peňazí pre tých, ktorí nás z pozície reprezentantov o svojej kvalite presvedčajú už roky, ale aj viac peňazí pre tých jednotlivcov, hlavne v kategóriách do 20 a do 15 rokov, ktorí majú záujem na sebe pracovať a aj viac peňazí pre kluby, ktoré vytvárajú podmienky pre identifikáciu takýchto mladých športovcov, na pravidelnej báze sa venujú ich príprave a podporujú ich rozvoj s cieľom vychovať v slovenských podmienkach nadpriemerného hráča.

Tento rok sme v P-SBZ schválili príspevok na účasť na kvalitnej súťaži White House Junior International, ktorej sa zúčastní prakticky kompletné družstvo U26, schválili sme príspevok na účasť na zimnom sústredení v Čeložnici, ktorého sa zúčastnili aj potenciálni reprezentanti v kategórii U20, sme rozhodnutí prispieť aj na letné sústredenie v Čeložnici, ktoré organizátori plánujú usporiadať pred začiatkom MEJ, lebo spätná väzba všetkých účastníkov počas predchádzajúcich rokov je jednoznačne pozitívna a predbežne sme rozhodnutí na MEJ prispieť na účasť viac než jedného družstva.

V súvislosti s MEJ v Šamoríne len samotné vložné pre dve družstvá vo vyšších vekových kategóriách je spolu 1800 EUR, ako spolu-usporiadatelia žiadnu úľavu nemáme. Ďalšie prostriedky chceme smerovať na prípravu potenciálnych reprezentantov a vyššie spomínané príspevky na Amsterdam a na Čeložnice sú súčasťou tohto programu. P-SBZ chce tento rok zaviesť v prideľovaní finančných prostriedkov systém, preto pripraví kritériá pri splnení ktorých sa či kluby alebo talentovaní jednotlivci môžu uchádzať o príspevok na činnosť s mládežou, na rozvoj talentovaných športovcov a na športovú reprezentáciu. Základným predpokladom pri posudzovaní príspevkov ostáva, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, účasť na súťažiach organizovaných či už priamo alebo v spolupráci so SBZ.

[fb_button]


Celkom prečítané 178 krát.

1 ping

Pridaj komentár