«

»

Nový súťažný poriadok

Predsedníctvo SBZ predkladá členom SBZ na posúdenie nový súťažný poriadok.

Námety, pripomienky, návrhy, opravy, atď. očakávame do 15. XI. 2017 na adrese sbz@bridgeclub.sk.  Nový súťažný poriadok by mal vstúpiť do platnosti od 1. januára 2018.

Text tohto súťažného poriadku si môžete stiahnuť tu.

[fb_button]


Celkom prečítané 135 krát.

Pridaj komentár