«

»

feb 07 2020

Nový kapitán mládežníckej reprezentácie

V náväznosti na uznesenie konferencie SBZ v roku 2019 a po vzájomnom objasnení si predstáv a možností P-SBZ vymenovalo do funkcie kapitána mládežníckych reprezentačných výberov Jakuba Rumančíka. Aktivity Jakuba Rumančíka, po vzájomnej diskusii, majú širší záber a zahŕňajú aj monitoring a prácu s tými mladými bridžistami, ktorí preukážu talent a záujem na sebe viac pracovať, hoci reprezentačnú úroveň zatiaľ nedosahujú.

P-SBZ želá Jakubovi chuť do práce, veľa trpezlivosti a zároveň deklaruje, že je pripravené s ním úzko spolupracovať v záujme rozvoja mladých adeptov športového bridžu na Slovensku.

V tejto súvislosti P-SBZ ďakuje Robertovi Lukoťkovi za to, čo urobil ako predchádzajúci kapitán mládežníckej reprezentácie, za čas, ktorý venoval či už spočiatku samotným reprezentantom pri príprave, či potom pri zabezpečovaní reprezentačných akcií v zahraničí. Dúfame, že to, že mohol byť osobne prítomný pri úspechoch U21 a neskôr U26 družstva a videl, ako väčšina juniorov sa objavuje na medzinárodných súťažiach ako súčasť Open repredružstva aspoň čiastočne kompenzuje, čo všetko robil na čisto dobrovoľnej báze, popri náročnom pracovnom vyťažení a popri rozrastajúcej sa rodine.

Napísal: Peter Belčák


Celkom prečítané 73 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments