«

»

mar 10 2017

Nové vyšetrovanie páru Balicki-Zmudzinski

 Ako sme informovali (napríklad tu), disciplinárna komisia EBL prešetrovala a vyniesla verdikty o zákaze činnosti niektorých špičkových párov obvinených z nelegálneho odovzdávania informácií, čiže z podvodného hrania. Týkalo sa to talianskeho páru Nunes – Fantoni, izraelského páru Fisher – Schwartz a nemeckého páru Piekarek-Smirnov.

Posledným významným obvineným párom v tom čase bol poľský pár Balicki-Zmudzinski. Vyšetrovanie a posudzovanie bolo zdĺhavé, ale napokon disciplinárna komisia EBL vyniesla 17. februára 2017 v ich prípade oslobodzujúci rozsudok čo sa týka obvinenia z nelegálneho odovzdávania informácií. Oslobodzujúci rozsudok sa stretol so značnou kritikou časti aktívnej bridžovej verejnosti, ale na druhej strane bolo väčšine hráčov zrejmé, že obvinenie tohto páru (odovzdávanie  nelegálnych informácii pri licitácii) stálo na slabších nohách ako v prípade ostatných párov a tak nebolo až tak veľkým prekvapením, že pár bol oslobodený a situácia sa postupne ukľudnila.

Preto ako blesk z jasného neba zapôsobila správa, že poľský bridžový zväz na základe nových informácií (pozri tu) zahájil vlastné vyšetrovanie tohto páru. Uvedené analytické video obsahuje kód, podľa ktorého si pár mal odovzdávať nelegálne informácie (tentoraz pri hre v obrane). Tento kód, respektíve časti tohto kódu, boli na poľských weboch spomenuté už predtým, ale pravdepodobne neboli súčasťou prešetrovania disciplinárnou komisiou EBL a zdá sa, že medzičasom boli podrobnejšie analyzované a spracované do relatívne komplexnej a názornej formy. Táto forma sa pokladá v súčastnosti za natoľko presvedčivú, že poľský bridžový zväz nielenže zahájil spomenuté vlastné vyšetrovanie, ale aj medzi poľskými hráčmi dominuje presvedčenie o vine tohto páru. Bude iste zaujímavé sledovať ako sa situácia vyvinie a ako prípadné uznanie viny tohto páru ovplyvní nielen minulosť (rôzne úspechy poľského bridžu za účasti tohto páru a rôzne medzinárodné úspechy tohto páru v sponzorovaných transnacionálnych družstvá), ale aj budúcnosť našej hry, lebo zákonite zosilnejú hlasy volajúce po ďalších opatreniach zamedzujúcim podvodom tohto druhu, pričom niektoré z uvažovaných opatrení môžu (negatívne) ovplyvniť súčasný charakter našej hry.

[fb_button]  

Celkom prečítané 277 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments