«

»

júl 27 2016

Nové stanovy SBZ

Zákon o športe č.440 z roku 2015 predpisuje pre stanovy športových zväzov niektoré povinné ustanovenia. Takýmto bodom je napríklad povinnosť každoročne zvolať konferenciu zväzu. Preto je potrebné naše stanovy o takéto ustanovenia doplniť, prípadne zmeniť. P-SBZ pre tento účel vytvorilo internú pracovnú komisiu, ktorá (predovšetkým PB a PH) pripravila návrh nových stanov.

Príslušný návrh týchto stanov: Stanovy SBZ-2016-v2. Porovnanie (dáva prehľad o navrhovaných zmenách) so starými stanovami: stanovy16_porovnanie.

K návrhu nových stanov môžu členovia SBZ zasielať pripomienky na túto adresu. Uvítame, ak budú pripomienky zaslané do 10. augusta 2016

Nové stanovy musí schváliť mimoriadna konferencia SBZ. Najlepšie by bolo konferenciu urobiť elektronicky, ale keďže sme na poslednej konferencii schválili model 4roky/1konferencia, tak sme túto možnosť v stanovách vynechali a preto musíme konferenciu realizovať klasickým spôsobom. O mieste a dátume konania mimoriadnej konferencie ešte p-szb nerozhodlo, ale bude od “Danisoviec” po “Poprad”.

[fb_button]


Celkom prečítané 163 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments