«

»

mar 03 2019

Nominácia reprezentácie na medzinárodné juniorské súťaže

Výsledky hlasovania p-sbz:

– Slovensko vyšle juniorský reprezentačný výber v kategórii U26 na MEJ družstiev 2019 do Stokke/Oslo v Nórsku (5x ZA).

– Slovensko bude na MEJ družstiev v príslušnej kategórii reprezentovať družstvo v zložení R. Gabriel, J. Jakabšic, J. Kvoček a M. Vodička (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA).

– SBZ jednorazovo prispeje na účasť reprezentačného výberu na MEJ družstiev 2019 čiastkou 2890,- EUR (5x ZA).

– SBZ jednorazovo prispeje na účasť reprezentačného výberu na MEJ družstiev 2019 dodatočne čiastkou 210,- EUR, ktorá je viazaná na dosiahnutie vykonnostného cieľa v podobe umiestnenia do 8. miesta celkového poradia v príslušnej kategórii (5x ZA).

– Kapitánom družstva a vedúcim výpravy na MEJ družstiev 2019 bude Róbert Lukoťka (5x ZA).

– Slovensko vrámci prípravy vyšle juniorský reprezentačný výber na WHJ 2019 do Amsterdamu v Holandsku (5x ZA).

– Slovensko bude na WHJ reprezentovať družstvo v zložení R. Gabriel, J. Jakabšic, J. Kvoček a M. Vodička (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA).

– SBZ jednorazovo prispeje na účasť reprezentačného výberu na WHJ 2019 čiastkou 960,- EUR (5x ZA).

– SBZ jednorazovo prispeje na účasť reprezentačného výberu na WHJ 2019 dodatočne čiastkou 110,- EUR, ktorá je viazaná na dosiahnutie vykonnostného cieľa v podobe umiestnenia na jednom z prvých 3. miest celkového poradia (5x ZA).

– Kapitánom družstva a vedúcim výpravy na WHJ 2019 bude Juraj Kvoček (5x ZA).

 


Celkom prečítané 76 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments